द वर्ड फाउंडेशन

WORD

खंड 25 जून, 1917. क्रमांक 3,

एचडब्ल्यू PERCIVAL द्वारे कॉपीराइट, 1917.

कधीही पुरुष नव्हते

मानव आणि मूलभूत मुले.

मूलतत्त्वे किंवा देवतांनी सामान्यतः म्हटल्या जाणार्या लहान मुलांपासून मुले मोठ्या प्रमाणातील पौराणिक कथेचे केंद्र आहेत आणि येथे आणि साहित्याच्या बिट्सचा विषय आहे. ग्रीक पौराणिक कथा, बायबलमधील सन्स ऑफ गॉड आणि द डॉटर्स ऑफ मेन यांच्या बायबलसंबंधी कथा, प्लॅटो, रोमुलस, अलेक्झांडरची मूळ निर्मिती आणि नंतर पुस्तके जसे की अॅबे डी डी विल्सर्स यांचे परिशिष्ट आठवले जाऊ शकतात. "कॉमटे डी गॅबलिस" आणि थॉमस इनमानचे "प्राचीन विश्वास आणि आधुनिक".

परंपरेत असे नाही की पुरुष आणि स्त्रीने उलट लिंगाच्या मूलभूत प्राण्याशी विवाह केला आहे, परंतु अशा संघटनेने मुलांना जन्म दिला आहे. कधीकधी, महिलांनी पितृसत्ताकपणाचा विवाह करणे, एखाद्या व्यक्तीने किंवा त्याच्या दैवीय अनुयायांच्या अनुयायांनी अभिमान बाळगणे, आणि दुसरीकडे या प्रकरणाद्वारे उपहास करणे, ही परंपरांमधील तथ्ये बदलणे. अशी संघटना शक्य आहे आणि मुलांचे परिणाम होऊ शकतात.

ज्याला मानवांना असमाधानकारक समजले जाते त्याशी विवाह करणे अशक्य आहे असा विश्वास ठेवणारा असा आहे की सपनेतील व्यक्तींमध्ये उलट लिंगाच्या स्वप्नाशी जुळवून घेण्याची सवय असते. अशा अनुभवामध्ये एखादी व्यक्ती एखाद्या मूलभूत संबंधाशी संबद्ध असू शकते, जरी ती जागृत अवस्थेत मानवाकडे येणार्यासारखी नसते आणि ज्यामुळे शारीरिक समस्या असू शकते.

युनियनचा गूढ इतका सामान्य आहे की तो आता गूढ वाटत नाही. लैंगिक संघटन, तिच्याद्वारे कार्यरत होणारी शक्ती, गर्भधारणा, गर्भधारणे आणि जन्माची गूढता ही रहस्य आहे. प्रत्येक मानवी शरीर जेथे मन असते तिथे एक क्षेत्र, एक गरम घर, भंवर, पिघलणारी भांडी, प्रयोगशाळा आहे. मन अंधारात प्रकाशसारखे आहे जे सर्व प्रकारच्या प्राण्यांना आकर्षित करते. मानवी शरीरात सर्व जग एकमेकांशी जोडतात. पिढीचे रहस्य, नरक किंवा दैवीय गोष्टी बनविल्या जातात. या गूढ गोष्टींचा बाह्य भाग नक्कीच भौतिक जगात शोधला पाहिजे. तेथे युनियन दोन पेशी विलीन होण्याची अभिव्यक्ती आढळते. भौतिक पेशी ती आहे जी की आहे.

भौतिक पेशी ही सर्व शारीरिक सेंद्रिय जीवनासाठी आधार आहे. एक मानवी पेशी एक आधार आणि काही गैर-भौतिक शक्ती सहकार्य करण्यासाठी, एक भौतिक विश्व तयार केले जाऊ शकते. विशिष्ट प्रकारचा पेशी एक जीवाणू पेशी असतो. मनुष्याने किंवा स्त्रीने जो जंतुनाशक पेश केला आहे त्यामध्ये मानवी माणसाच्या संयोगाविषयीच्या एखाद्या गूढ व्यक्तीशी संबंधित असलेल्या गूढ गोष्टीची स्पष्टीकरण मागितली पाहिजे जी भौतिक नसलेली व्यक्ती आहे.

मनुष्याच्या असामान्य परिस्थितीत आणि अंमलबजावणी संपण्याआधी काही तथ्ये आणि कारणे सामान्य मानवी पुनरुत्पादनास कारणीभूत ठरतात. शिवाय, अशा परिस्थितीत अशाच कारणाचा शोध घेण्यात मदत होईल जिथे उच्च मानसशास्त्रीय शरीर अविवाहितपणे गर्भधारणा व जन्मासहित एक मनुष्य असेल. सामान्य आणि पवित्र गर्भधारणा दरम्यान कुठेतरी मानवी आणि मूलभूत द्वारे संततीची begetting lies. हे समजून घेण्यासारखे मूल्य आहे, कारण या पद्धतीच्या आधारे प्रकाश ज्यामुळे भूतकाळातील लोक आता अस्तित्त्वात आले आहेत अशा मानवी पद्धतीने प्रकाश टाकतात आणि मानवतेत सामील होतात.

तर मग, दोन मनुष्यांत मर्दानी आणि स्त्री-पुरुषांची कार्ये असणे आवश्यक आहे, अन्यथा संघ असू शकत नाही. जर काहीच नसेल तर संघ असू शकते, परंतु गर्भधारणा नाही, जन्म नाही. त्या समाप्तीस एक तिसरा घटक आवश्यक आहे, त्यातील व्यक्तिमत्व जंतूची उपस्थिती ज्यातून शरीराला तयार केले जाण्याची व्यक्तिमत्त्व वाढेल, त्या दोघे एकत्रित होतील. अवतार मनात देखील उपस्थित असू शकते. जर मूल मानव असेल तर तिसरी उपस्थिती व्यक्तिमत्त्व जंतु असणे आवश्यक आहे, अन्यथा मुल राक्षस असेल. तिसर्या कारणामुळे मादी असलेल्या मादक जीवाणू पेशीचा फ्यूज होतो. जेव्हा दोन पेशी एकत्रित होतील तेव्हाच त्यांच्याद्वारे कार्य करणारी शक्ती सामान्य केंद्रात येऊ शकते आणि एकत्र केली जाऊ शकते. सेल, पुन्हा, एकत्रित केले जाऊ शकत नाहीत जोपर्यंत ते एकसारखे असतात, ज्याच्या संदर्भात ते तयार केले जातात. मादक द्रव्ये आणि स्त्रियांच्या जंतू वेगळ्या असल्या तरी, ते कमीत कमी त्याच पदार्थाच्या समतल असतात; ते दोन्ही शारीरिक आहेत. त्यामुळे पेशींचे मिश्रण होणे शक्य आहे. दुसरीकडे, सैन्या, मर्दानी आणि मादी ही भौतिक नाहीत, ती मूलभूत, अस्थिर असतात. एखाद्या पुरुषाचे आणि स्त्रीचे शारीरिक अवयव अंग म्हणून वापरले जातात ज्याद्वारे या मादी आणि स्त्रिया मूलभूत एजन्सी लैंगिक पदार्थांवर कार्य करतात ज्या मानवी शरीरात, घटकांद्वारे सतत उत्तेजनाखाली असतात. संघ पुरुष आणि स्त्री-सैन्याच्या मूलभूत आकर्षणांचे अनुसरण करते. जर फक्त मूलभूत आकर्षण असेल आणि तिसरे घटक उपस्थित नसतील तर दोन मनुष्यांच्या संघटनेपासून कोणतीही गर्भधारणा होणार नाही.

तिसऱ्या घटकाची प्रकृति आणि पात्रता तिचे शरीर आणि शरीराविषयी मनोवृत्ती दर्शविण्याच्या क्षमतेने पुरुष आणि स्त्रीच्या क्षमतेद्वारे ठरविली जाईल. जेव्हा तिसरा घटक अस्तित्त्वात असतो आणि गर्भधारणा दोन बंधुंना बांधायला लागतो आणि त्याद्वारे कार्य करणारी दोन शक्ती एकत्र करुन घेते, तेव्हा त्या तिसऱ्या सीलची निर्मिती निर्मितीवर ठेवली जाते; त्याद्वारे शरीराच्या जन्माचे गुणधर्म, अडथळे आणि संभाव्यता निर्धारित केल्या जातात. सर्व मूलभूत जगाची फॅशन म्हणजे शरीराला सीलच्या आवश्यकतेनुसार (पहा शब्द, व्हॉल. 22, पीपी. 126, 125, 127) एकदा पुरुष आणि स्त्रीच्या शरीराद्वारे एकत्रित केलेल्या मिश्रित पेशींमध्ये सीलच्या मध्यभागी ठेवलेला सील ठेवला जातो. पेशींच्या फ्यूझरनंतर, दोन उर्जे, त्यापूर्वीच्या अवस्थेत किंवा बाहेरच्या टप्प्यात, आत घुसतात. त्यांच्यासाठी ओपनिंग केले गेले आहे ज्यासाठी ते ओततात; त्यामुळे प्रवाहित होऊन ते भविष्यातील माणसाचे शरीर तयार करण्यास सुरूवात करतात. इतर घटक नंतर येतात.

मूलभूत तत्वांमध्ये येण्याचे कारण म्हणजे दोन मानव आता आवश्यक आहेत. दोन जीवाणूंद्वारे काम करणारी दोन एजन्सी जर रोगामार्फत कार्यरत नसतील तर जग दोन मनुष्यांच्या संघटित होण्याशिवाय जग जाऊ शकते. सुदैवाने हे करता येत नाही. सध्या दोन मनुष्यांचा एक भौतिक संघटना असणे आवश्यक आहे जेणेकरुन इतर जगातून एखाद्या भौतिक मानवी शरीरात प्रवेश करणे शक्य होईल कारण सैन्याच्या भौतिक वाहनांची अर्थात जंतुनाशक द्रव्यांच्या बाबतीत आवश्यक असते. जगाला जोडण्यासाठी एक दुवा असणे आवश्यक आहे आणि दोन लोक दुवे बनवितात. भूतकाळात असे नेहमीच नव्हते, आणि भविष्यात तसे होणार नाही; आजही असाधारण अपवाद आहेत ज्यात दोन मनुष्य आवश्यक नाहीत.

एक मनुष्य पुरेसा असू शकतो, जरी आजचा सामान्य प्रकार नाही. एखादी व्यक्ती पुरेसे असू शकते याचे कारण म्हणजे भौतिक पेशी भौतिक सेंद्रिय जीवनासाठी आधार आहे. एक पेशी आणि काही शक्ती सहकार्याने एक भौतिक विश्वाची निर्मिती केली जाऊ शकते. एक मनुष्य इतका पुरेसा नसतो की मनुष्याने तयार केलेला जीवाणू पेशी एकतर मादक द्रव्य किंवा मादी पेशी आहे, प्रत्येक त्याच्या उलट निसर्गाकडे दुर्लक्ष करते. एक पेशीमध्ये स्त्री-पुरुष आणि स्त्री-पुरुषाची शक्ती असते, जरी पुरूषांच्या पेशीमध्ये स्त्री-पुरुष निष्क्रिय असतात आणि स्त्री-पेशीमध्ये मादी शक्ती केवळ सक्रिय असते, नर सुप्त असतात. एका पेशीमध्ये मानवी पेशी विकसित केली जाऊ शकते जेणेकरून त्या पेशीमध्ये मर्दानी आणि मादीतील दोन्ही सक्रिय सक्रिय असतात. ते सक्रिय असतील परंतु एकमेकांना भेटणार नाहीत किंवा एकत्र कार्य करणार नाहीत. एक सेलद्वारे ही दुहेरी क्रियाकलाप अग्रिम आहे आणि कदाचित बर्याच प्रक्रियेतील एक सुरूवात असू शकते. एकासाठी, हा राज्य मनुष्याच्या मनावर थेट दोन एजन्सींवर कार्य करण्याची परवानगी देतो. जर हे मर्दानी आणि स्त्री-शक्ती बळकट असतील तर ते त्या पेशीमध्ये मध्यभागी केंद्रित होतील जेणेकरुन सेलचा उद्रेक तयार होईल. मानवी पेशीतील सध्याच्या संरचनात्मक परिस्थितीमुळे अशा संयुक्त क्रियाकलाप होतात आणि दोन्ही शक्तींचे केंद्रीकरण होते आणि सेलचे अशक्तपणा अशक्य होते. म्हणूनच एकाच आणि एकाच माणसामध्ये दोन शक्तींच्या संमतीस परवानगी देणे किंवा सील करणे यासाठी तिसरा घटक उपस्थित नाही. म्हणूनच अशी कोणतीही कल्पना असू शकत नाही. जर एखाद्या माणसामध्ये एक जंतू पेशी विकसित केली गेली जेथे दोन सैन्ये सक्रिय होऊ शकतील आणि मानव त्यांच्या विचार केंद्राद्वारे केले असेल तर तिसरा घटक म्हणजे व्यक्तिमत्त्व रोगामुळे नव्हे तर विशिष्ट सूर्यप्रकाशातील एक स्पार्क, प्रतिनिधी भौतिक शरीरात उच्च मन. मानवी शरीरात एक दुहेरी जंतु कोश तयार केला गेला ज्याच्या विचारांनी लैंगिक तृतीयांश केले नाही, परंतु जो बुद्धिमानपणे उच्च गोष्टींवर मन वळवू लागला, तर त्याने दोन शक्तींना त्याच्या मनाद्वारे उत्साही आणि केंद्रीत करण्याशिवाय, सेलची उत्प्रेरक क्रिया म्हणून त्याच्या स्वत: च्या शरीरात त्याच्या मनात आणि गर्भधारणा होण्याची शक्यता असते, ती एक मानसिक मानसिकता आहे जी त्याच्या शरीराच्या उच्च पातळीच्या मानसिक पातळीवरील पुनरुत्पादन असेल. (पहा "अॅडपेट्स, मास्टर्स आणि महात्मा" शब्द, व्हॉल. 10, पी. 61; आणि फूटनोट्स "हे मानव प्रजातीतील परहेनोजेनेसिस एक वैज्ञानिक संभाव्यता आहे?" खंड. 8, नाही 1.)

(पुढे चालू.)