द वर्ड फाउंडेशन

जेव्हा मा महातून जाईल, मा अजूनही मा असेल; पण मा महात एक होईल आणि महात्मा होईल.

Odi राशिचक्र.

WORD

खंड 11 जुलै, एक्सएनयूएमएक्स. क्रमांक 4,

एचडब्ल्यू PERCIVAL द्वारे कॉपीराइट, 1910.

जाहिरात, मास्टर आणि महात्मा

(सुरूच आहे.)

फिगर 33 मानवाच्या निर्मितीस हातभार लावणाces्या प्रत्येक वंशांचे स्वरूप दर्शविण्याकरीता येथे दिले गेले आहे, प्रत्येक शर्यत कशा व कोणत्या प्रबळ चरणावर चिन्हांकित करते आणि कोणत्या शर्यतीची सुरूवात होते आणि विकसित होते व समाप्ती होते आणि यापूर्वी प्रत्येक जाती कशाशी संबंधित व त्याचा कसा परिणाम होतो किंवा जे त्याचे अनुसरण करतात या सूचनांमध्ये सापडलेल्या काही सूचना काही सूचना दर्शवतात.

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना आकृती 33 सात लहान राशीसह उत्कृष्ट राशी दर्शविते. या सातपैकी प्रत्येक महान राशीच्या सात खालच्या चिन्हांभोवती एक आहे. महान राशीच्या खालच्या अर्ध्या भागात कमी राशि काढली जाते, एक दुसर्‍याच्या मध्ये, पुढे दिलेल्या प्रमाणात 30 ची संख्या, आणि अनुक्रमे शारीरिक मनुष्य आणि भौतिक जग, मानसिक मनुष्य आणि मानसिक जग, मानसिक मनुष्य आणि मानसिक जग आणि आध्यात्मिक मनुष्य आणि आध्यात्मिक जग यांचे प्रतीक आहे.

महान राशीच्या ♋︎ ते ♑︎ पर्यंत क्षैतिज व्यास प्रकट होण्याची ओळ आहे; वरील जे अप्रसिद्ध आहे, खाली प्रकटलेले विश्व आहे. या आकृत्यामध्ये चार विमानांवर सात शर्यती दर्शविल्या आहेत, विमाने आध्यात्मिक विमान असून ती ♋︎ ने सुरू होते आणि ends ने समाप्त होते, मानसिक विमान with ने सुरू होते आणि with ने समाप्त होते, मानसिक विमान begins ने सुरू होते आणि ends ने समाप्त होते, आणि inv चे भौतिक विमान, जे त्यांच्या आक्रमक आणि उत्क्रांतीत्मक बाबींमधील वरच्या तीन विमानांसाठी निर्णायक विमान आहे.

अनुलंब व्यास, अ ते consciousness पर्यंत, चैतन्याचे प्रतीक आहे; हे अप्रमाणित आणि प्रगट सर्वत्र पसरते. उभ्या आणि क्षैतिज या दोन ओळी महान राशीसाठी वापरल्या जाणार्‍या अर्थाने लागू होतात; येथे सात वंशांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या कमी सात राशांना नाही. चौथ्या शर्यतीत, ♎︎ ची शर्यत, चैतन्य दर्शविणारी रेखा उभ्या आहे, जशी महान मंडळाच्या क्षैतिज व्यासाप्रमाणे आहे आणि महान राशीतील चैतन्य दर्शविणार्‍या ओळीच्या भागाशी एकसारखे आणि योगायोग आहे. ही दुर्घटनेची बाब नाही.

♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎ ♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎ ♎︎ 1 ला रेस श्वास 2 रा रेस जीवन 3 रा रेस फॉर्म 4 रे रेस सेक्स 5 रे रेस इच्छा 6 रे रेस विचार करा 7 रे रेस वैयक्तिकरित्या
आकृती 33.

महान मंडळाचा खालचा अर्धा भाग क्षैतिज व्यास किंवा प्रकट झालेल्या सात रेसांच्या प्रकट होण्याच्या ओळीचे प्रतीक आहे ज्यात समावेश आणि विकसित होत आहे. मध्यभागी, ज्या बिंदूवर द्रव्य (म्हणजेच स्पिरिट-मॅटर, पदार्थाचे द्वैतिक प्रकटीकरण) जाणीव होते, त्या सात ओळींचे रूपांतर करतात ज्या वाढविते आणि सात कमी राशियांच्या व्यासासह काही भाग असतात. हे अनुलंब व्यास, कमी वर्तुळात प्रत्येक ते एक ते रेषा चिन्हांकित करतात ज्यात प्रत्येक वंश जाणीवपूर्वक विकसित होतो. Z ते ♑︎ पर्यंतच्या प्रत्येक राशीचा क्षैतिज व्यास, एक वक्र रेखा, योगायोग, मध्ये आकृती 33, महान राशीच्या परिघासह.

प्रत्येक शर्यत आपल्या स्वत: च्या राशीच्या चिन्हावरुन आपला विकास सुरू करते, middle येथे मध्यम बिंदूपर्यंत पोहोचते आणि ♑︎ वाजता समाप्त होते.

दुसरी शर्यत मध्यभागी किंवा race पहिल्या वंशातील आणि स्वतःच्या राशीच्या at वाजता सुरू झाली आणि ती स्वतःच्या राशीच्या आणि तिसर्या शर्यतीच्या मध्यभागी आली, जी चौथ्या शर्यतीची सुरूवात होती. तिसरी शर्यत पहिल्या अखेरीस सुरू झाली, दुस of्या मध्यभागी आणि चौथ्या शर्यतीच्या मध्यभागी संपली, जी पाचव्या शर्यतीची सुरूवात होती. चौथी शर्यत दुसर्‍या शर्यतीच्या शेवटी सुरू झाली, ती तिस race्या शर्यतीच्या मध्यभागी होती आणि पाचव्या शर्यतीच्या मध्यभागी संपली, जी सहाव्या शर्यतीची सुरूवात होती. पाचवी शर्यत तिस third्या शर्यतीच्या शेवटी सुरू झाली, जी चौथ्या शर्यतीच्या मध्यभागी होती आणि सहाव्या शर्यतीच्या मध्यभागी संपेल, जी सातव्या शर्यतीची सुरूवात असेल. सहावी शर्यत चौथ्या शर्यतीच्या विकासाच्या शेवटी सुरू झाली जी पाचव्या शर्यतीच्या मध्यभागी होती आणि ती सातव्या शर्यतीच्या मध्यभागी संपेल.

पहिल्या शर्यतीची सुरुवात विश्वाच्या सुरूवातीस झाली, जी अप्रसिद्धांतून बाहेर आली. पहिली शर्यत त्याच्या चिन्हावरुन सुरू झाली - आणि जेव्हा तो त्याच्या मध्यापर्यंत पोहोचला तेव्हाच त्याच्या जाणीवेच्या ओळीची सुरूवात झाली. त्याच्या जाणिवेची रेखा ही महान राशीच्या प्रकटीकरणाची ओळ होती आणि होती. पहिली शर्यत संपलेली नाही. हे प्रकटीकरण कालावधीत मरत नाही.

सातव्या शर्यतीचा विकास पाचव्या शर्यतीच्या शेवटी सुरू होईल जो सहाव्या शर्यतीच्या मध्यभागी आहे आणि त्याचे चिन्हांकन in मध्ये पूर्ण केले जाईल, जे अप्रमाणित असेल. त्याची चेतना रेखा महान राशीच्या प्रकटीकरणाची ओळ पूर्ण करते. अधिक स्पष्ट केले जाऊ शकते आकृती 33, परंतु वरील गोष्टी येथे वागणुकीच्या बाबतीत संबंधित प्रतीकात्मकता स्पष्ट करण्यासाठी पुरेसे आहेत.

जो माणूस मास्टर होण्याआधी पटाईत होतो आणि त्याच्या स्वामी नंतर जन्मलेला पारंगत यात खूप फरक आहे. फरक हा असा आहे की पहिल्या प्रकारच्या पारंगत मनाची जन्मजात निराशा नसते तर, गुरु, मन पूर्णपणे विकसित झाले आहे. मास्टरचा पटाईत नेहमीच मानसिक जगाच्या नियमांनुसार कार्य करू शकतो कारण मास्टर, त्याच्याद्वारे कार्य करतो आणि मेंदू मनाच्या कृतीस प्रतिसाद देण्यापेक्षा तो अधिक सहजतेने विचार करण्यास उत्तर देतो. पारंगत ज्यांचे मन अजिबात नाही, ते जगाच्या नियमाखाली कार्य करते, परंतु त्याला त्याच्या आसपासचा कायदा, मानसिक जगाचा नियम काय आहे हे स्पष्टपणे कळू शकत नाही किंवा नाही. तो त्यावर नियंत्रण ठेवू शकत नाही किंवा त्यानुसार योग्य त्यानुसार वागूही शकत नाही. तो सूक्ष्म जगाच्या नियमांनुसार कार्य करतो, आंतरिक संवेदनांचा जग, जे जग भौतिक जगापासून आणि मानसिक जगाचे प्रतिबिंब आणि प्रतिक्रिया आहे. त्याच्या जन्मलेल्या मनासह पारंगत बहुधा जगाच्या चक्र प्रकट होण्याच्या समाप्तीनंतर मानसिक जगात अजिबात अविनाशी राहील. स्वामीची पारंगत मनाने वैधपणे जन्माला आली आहे आणि त्याचा वारसा एक महात्मा झाल्यावर मानसिक मानसिक जगात जाईल.

जन्माच्या मनाने पारंगत असलेल्यांना मानसिक विद्यांचा स्वतंत्र उपयोग नाही, जरी या प्राध्यापकांचा वापर जगाच्या बुद्धिमान मनुष्यापेक्षा जास्त किंवा अधिक स्पष्टपणे केला जातो. मानसिक विद्याशाखांचा स्वतंत्र आणि बुद्धिमान वापर केवळ मास्टर्सच्या शिष्याशी संबंधित आहे, जो तो मास्टर झाल्यावरच त्यांचा पूर्णपणे वापर करण्यास शिकतो.

फोकस फॅकल्टीचा स्वतंत्र आणि हुशार वापर केल्याने स्वयं नियुक्त शिष्य बनतो आणि त्याला मास्टर्सच्या शाळेत स्वीकृत शिष्य बनवते. प्रतिमेचा विनामूल्य वापर आणि गडद विद्याशाखा त्याच्या मालकाद्वारे पटाईत करण्यात पारंगत आहे. वेळ आणि हेतू प्राध्यापकांचा विनामूल्य वापर केवळ मास्टरकडे होता. परंतु मास्टर प्रकाश आणि आय-एम विद्याशाखा पूर्णपणे आणि मुक्तपणे वापरू शकत नाही, जरी त्यांना त्यांच्याविषयी माहित आहे आणि ते त्याच्या इतर विद्याशाखांमधून कार्य करतात. लाईट आणि आय-अध्यापकांचा विनामूल्य वापर केवळ महात्मांनी केला आहे.

मास्टरकडे आपला वेळ आणि प्रतिमा आणि फोकस आणि गडद आणि हेतू विद्याशाखांचा संपूर्णपणे उपयोग आहे आणि दृष्टिकोन, श्रवण, चव, गंध, स्पर्श, नैतिक आणि मी संवेदना किंवा भौतिक जगामध्ये त्यांची क्रिया यासारख्या स्वतंत्ररित्या आतील संवेदनांपेक्षा . भयानक कचरा किंवा अंधार आणि गोंधळाच्या जगाऐवजी, धन्याला हे माहित आहे की भौतिक जग स्वर्गात राज्य करू शकते. तो डोळ्यांनी पाहण्यापेक्षा भौतिक जग अधिक सुंदर असल्याचे पाहतो, कानातले कान सापडत नाहीत अशा ठिकाणी कर्णमधुर अशी जागा असते आणि माणसाच्या मनाच्या कल्पनेपेक्षा ती रूपे अधिक मोठी असते. तो बदल आणि परीक्षेचे ठिकाण म्हणून पाहतो जिथे सर्व प्राणी शुद्ध होऊ शकतात, जिथे मृत्यूने सर्वांनीच विजय मिळविला पाहिजे, जिथे मनुष्याला खोट्यापासून सत्य जाणून घेण्याची आणि भेदभाव करण्यास सक्षम केले जाईल आणि जेथे तो दिवस म्हणून चालायला जाईल. तो स्वत: च्या स्वरूपाचा मालक आणि भ्रमांचा विजय करणारा आहे, परंतु तरीही तो त्या जीवनातून त्या वास्तविक जीवनात पोषित झालेल्यांसाठी वापरतो.

मानसिक जगापासून, स्वर्गीय जगापासून, गुरु इंद्रियांच्या आंतरिक जगाद्वारे भौतिक जगात कार्य करतो आणि आंतरिक इंद्रियांचा आणि भौतिक शरीराचा वापर करत असतांना तो त्यांच्या कलागुणांद्वारे त्यांचे नियंत्रण करतो. त्याच्या इंद्रियांच्या माध्यमातून आणि त्याच्या शारीरिक शरीरात, त्याच्या मानसिक कलागुणांद्वारे, ते त्याच्या रूपांतरणाच्या तीन जगात पदार्थाच्या भ्रमांचे वर्णन करू शकतात. त्याच्या फोकस विद्याशाखेतून तो भौतिक जगात आणू शकतो आणि तेथे सूक्ष्म जगाच्या मानसिक आणि स्वरूपाचे विचार सादर करू शकतो. तो शारीरिक माध्यमातून सूक्ष्म आणि मानसिक जाणू शकतो. तो शारीरिक, सूक्ष्म आणि मानसिक यांच्या संयोजनांचे स्वर आणि सौंदर्य पाहतो. त्याच्या काळातील अध्यापकांच्या माध्यमातून गुरु भौतिक वस्तूंमधून सतत येत असताना अणूंना तो ऐकू आणि पाहू शकतो आणि त्याला शारीरिक स्वरुपाचे स्वरुप किती काळ मोजले जाते ते माहित असते कारण तो कोणत्या स्वरुपाचा आहे हे जाणतो आणि ध्वनी त्याला माहित आहे. . या स्वरानुसार, जी वेळेची मर्यादा आणि मापन आहे, त्याला माहिती आहे की फॉर्ममध्ये भौतिक काळापर्यंत आणि ज्या काळापासून ती जन्माला आली त्या वेळेपर्यंत फॉर्म टिकेल. त्याच्या प्रतिमेच्या विद्याशाखाद्वारे मास्टर एक फॉर्म तयार करू शकतो आणि वेळेच्या अणूंमध्ये आणि त्याद्वारे त्या वेळच्या अणूंमध्ये वाहून जाऊन दर्शविला जाऊ शकतो. इमेज फॅकल्टीच्या माध्यमातून तो फॉर्म अपरिमित महान किंवा अनंत लहान दिसू शकतो. तो जगाच्या आकारात रेणूचे आकार वाढवू किंवा वाढवू शकतो किंवा एखाद्या रेणूसारखा लहान जग दिसू शकतो. हे त्याने आपल्या प्रतिमेच्या विद्याशाखेत फॉर्म धारण करून आणि त्याच्या फोकस विद्याशाखेतून त्याचे आकार वाढविणे किंवा कमी करणे.

त्याच्या फोकल फॅकल्टीद्वारे मास्टर शारीरिक किंवा मानसिक जग किंवा त्यातील कोणत्याही भागामध्ये प्रवेश करतो किंवा सोडतो. फोकस फॅकल्टीच्या माध्यमातून तो विद्याशाखा एकमेकांशी आणि इंद्रियांच्या माध्यमातून कार्य करीत असलेल्या संवेदनांशी संबंधित आणि जुळवून घेतो.

गडद विद्याशाखेतून तो अदृश्य होऊ शकतो किंवा ज्याचे त्याने अस्तित्वात म्हटले आहे त्या कोणत्याही रूपात रूपांतर होऊ शकते. डार्क फॅकल्टीच्या माध्यमातून तो श्वास घेणार्‍या कोणत्याही ठिकाणी झोपेची निर्मिती करू शकतो. गडद विद्याशाखेच्या व्यायामाने मास्टर मनुष्यांच्या मनाची वेळ त्यांच्या मनाच्या जगामध्ये प्रवेश करण्यापासून रोखू शकते आणि जेव्हा कधीकधी प्रवेशद्वार त्यांच्या असंतुलित होण्याचे कारण बनवतो किंवा तो त्यांना इतर मनांच्या अधीन राहण्याची शक्ती देतो. ते स्वतःच आहेत आणि इतरांना नियंत्रित करण्याच्या उद्देशाने त्यांचे मन प्रशिक्षित करणार्‍या पुरुषांची तपासणी करण्यासाठी तो हे करतो. गडद विद्याशाखाचा अभ्यास करून, एखाद्या माणसाच्या मनावर तो माणसाला गोंधळात टाकू, चकित करू शकतो आणि त्याच्याकडे असलेली वस्तू विसरला जाऊ शकतो. गडद विद्याशाखेतून एखादा मास्टर इंद्रियांवर नजर ठेवू शकतो आणि जिज्ञासू आणि जिज्ञासू लोकांना त्यांचा कोणताही अधिकार नाही हे शोधण्यापासून रोखू शकतो. गडद विद्याशाखेच्या व्यायामाद्वारे मास्टर संवेदना, वाचणे किंवा इतरांचे विचार जाणून घेण्यापासून उत्सुकतेची तपासणी करते. गडद विद्याशाखेतून मास्टर स्वार्थासाठी प्रयत्न करणार्‍यांना शब्द आणि त्यांची शक्ती शिकण्यापासून प्रतिबंधित करते.

त्याच्या हेतू प्राध्यापकांच्या वापराद्वारे मास्टरला पुरुषांच्या हेतू माहित असतात ज्यामुळे त्यांना कृती करण्यास प्रवृत्त होते. मुख्य हेतू प्राध्यापकांना माहित आहे की माणसाचे हेतू त्याच्या आयुष्यातील महत्त्वाचे घटक आहेत आणि हे बहुधा माणसाला माहित नसले तरीसुद्धा त्याच्या जीवनातील प्रत्येक घटनेची कारणे कारणीभूत असतात. हेतू असणार्‍या विद्याशाखेतून त्याला हे ठाऊक होते की हेतू हे विचारांचे कारण आहेत, जे तीन प्रगट जगात सर्व गोष्टी निर्माण करतात. हेतू असणार्‍या प्राध्यापकाद्वारे मास्टरला सर्व विचारांचे प्रकार, वर्ग आणि श्रेणी माहित असतात ज्यामध्ये पुरुष सक्षम असतात आणि मानसिक जगाचे प्राणी म्हणून विचारांचे. हेतू विद्याशाखाच्या माध्यमातून त्याला त्याच्या स्वतःच्या मुख्य शरीराचे स्वरूप आणि त्याच्या स्वतःच्या हेतूविषयी माहिती आहे ज्याद्वारे ते परिपूर्णतेत आले आहे. त्याच्या हेतू असणार्‍या प्राध्यापकांद्वारे ते विचारांच्या गाड्यांचे अनुसरण करू शकतात जे मानसिक जगात त्याच्या पूर्णतेसाठी येत्या काळात कार्य केले गेले आहेत. आपल्या हेतू असणार्‍या प्राध्यापकाद्वारे त्याने इतर हेतू शोधून काढला ज्या कदाचित त्याला असू शकतात परंतु त्यानुसार कार्य केले नाहीत. इतर हेतूंबरोबर त्याच्या हेतूची तुलना करून तो कदाचित निर्णय घेऊ शकतो आणि स्वत: च्या हेतूचा न्याय करतो, जे तीन जगामध्ये त्याच्या कृतीचे कारण आहे. आपल्या हेतूद्वारे तो काय आहे हे जाणतो आणि म्हणूनच त्याने आपले कार्य एक मास्टर म्हणून निवडले आहे. महात्मा म्हणून आध्यात्मिक जगात प्रवेश केला तर त्याचे कार्य अद्याप झाले नाही हे आपल्या हेतू असणार्‍या विद्याशाखेतून त्यांना ठाऊक आहे. आपल्या हेतू असणार्‍या प्राध्यापकाद्वारे त्याला हे माहित आहे की त्याने आयुष्याचा विस्तार केला आहे, मृत्यूवर विजय मिळविला आहे, तो अमर आहे आणि त्याने ज्या शरीराच्या जीवनाद्वारे प्राप्ति केली आहे त्या कर्माचे कार्य केले आहे, परंतु त्याने प्रत्येकाचे कर्म पूर्णपणे संपवले नाहीत. ज्या सर्व व्यक्तिमत्त्वातून मनाने अवतार घेतला आहे, किंवा अन्यथा त्याच्यावर कर्तव्ये आहेत, कर्तव्ये आहेत त्यापैकी तो सध्याच्या जीवनात स्वत: ला निर्दोष ठरवू शकला नाही कारण ज्याच्यावर णी आहे किंवा ज्याने त्याला जबाबदार धरले आहे अशा मानवी रूपात नाही. त्याला माहित आहे की जरी त्याने स्वतःची सर्व कर्मे केली असतील, आयुष्यभराचा कर्म संपविला असेल, तरी तरीही त्याने स्वत: ला वचन दिले आहे हे एक कर्तव्य म्हणून अजून एक मानवी स्वरूप किंवा अनेक मानवी रूप घेणे आवश्यक आहे. जगाला आणि त्याच्या प्रतिज्ञा घेतल्याच्या कारणास्तव ठरल्याप्रमाणे. त्याच्या हेतू प्राध्यापकांद्वारे मास्टरला त्याची कार्ये निश्चित केल्याची कारणे माहित आहेत.

प्राध्यापकांना तो कालावधी, रूपे आणि त्याच्या स्वतःच्या कामाचे चक्र आणि ज्यांच्यासोबत आणि ज्यांच्यासाठी काम करेल त्याच्या कालावधीबद्दल त्याला माहिती असेल. त्याच्या प्रतिमेच्या प्राध्यापकांद्वारे, ते कोणत्या फॉर्ममध्ये दिसतील हे त्याला ठाऊक असेल. त्याला माहित आहे की त्याचे स्वतःचे स्वरूप आणि वैशिष्ट्ये आता शारीरिक रूपरेषामध्ये आहेत. डार्क फॅकल्टीद्वारे त्याला हे कळेल की ज्याच्याशी किंवा कोणत्या शर्यतीत कोणत्या प्रकारची शर्यत किंवा रेस काम करतील त्याचा मृत्यू किंवा बदल कसा होईल. फोकस फॅकल्टीद्वारे तो समजेल की ते कोठे आहेत आणि कोणाबरोबर कार्य करेल आणि कोणत्या परिस्थितीत ते दिसतील.

मास्टरची मानसिक विद्या भिन्न किंवा पूर्णपणे स्वतंत्रपणे कार्य करत नाहीत. मनुष्याच्या संवेदनांप्रमाणेच ते एकमेकांशी संयोग किंवा संबंधात कार्य करतात. एखाद्या माणसाने लिंबाचे नाव किंवा त्याची गंध ऐकून किंवा त्याला स्पर्श करून त्याचा स्वाद घेऊ शकतो, म्हणून एखाद्या मास्टरला त्याच्या हेतू असणार्‍या विद्याशाखेतून एखाद्या स्वरूपाचे स्वरूप व कालावधी माहित असते आणि त्याचे कोणतेही रूपांतर सापडेल. तो त्याच्या फोकस विद्याशाखा वापर करून फॉर्म.

म्हणून मास्टर आपल्या कामाची काळजी घेतो आणि वेळच्या चक्रांच्या पूर्णतेत मदत करतो. जेव्हा त्याचे शारीरिक शरीर गळून गेलेले असते आणि जेव्हा त्यास दुसर्‍याची आवश्यकता असते, तेव्हा तो तो आधी सांगितलेल्या मानवतेच्या सुरुवातीच्या आणि शुद्ध साठावरून घेते. जर त्याचे कार्य त्याला लोकांमध्ये घेऊन जात असेल तर तो सामान्यत: अज्ञात आणि अस्पष्ट व्यक्ती म्हणून दिसून येतो आणि आवश्यकतेनुसार परवानगी म्हणून शांतपणे आणि अस्पष्टपणे त्याचे कार्य करतो. जे पुरुष त्याला पाहतात ते फक्त त्याचे शारीरिक शरीर पाहतात. ते त्याला एक मुख्य शरीर म्हणून पाहू शकत नाहीत, जरी ते त्याचे भौतिक शरीर पाहू शकतात, जे त्याच्यात पारंगत असलेल्या अस्तित्वाचा आणि त्याच्या सभोवतालचा मालक आणि त्याद्वारे, शांत शक्तीने, ज्याचा सौम्य प्रभाव पाडतात त्याचा पुरावा देतात. हे प्रदान करते, जे प्रेम त्यास मोहित करते आणि त्याच्या शब्दांमधील साधे शहाणपण.

एक मनुष्य बहुतेक वेळेस मानवजातीमध्ये येत नाही कारण तो पुरुषांच्या दृष्टीने चांगले नाही. हे पुरुषांसाठी चांगले नाही, कारण एखाद्या शरीरावर एखाद्याच्या अस्तित्वामुळे आणि त्याच्या शरीराद्वारे अकाली वेळेस पुरुषांना जीवन जगते. स्वामीची उपस्थिती एखाद्याच्या विवेकासारखी असते. एखाद्या स्वामीची शारीरिक उपस्थिति मनुष्यात विवेक चैतन्यशील करते आणि त्याला त्याच्या उणीवा, दुर्गुण आणि अविश्वासूपणाबद्दल जागरूक करते आणि जरी हे सर्व चांगले गुण जागृत करते आणि त्याच्यातील सद्गुणांना उत्तेजन देते, तरीही मनुष्याला त्याच्या सद्गुणांबद्दल ज्ञान असते, बाजूने त्याच्या वाईट प्रवृत्ती आणि अविश्वासूपणाबद्दल जागरूक राहून, जवळजवळ जबरदस्त पश्चाताप आणि पश्चाताप घडवून आणतो ज्यामुळे त्याचे सामर्थ्य कमी होते आणि त्याचा मार्ग निर्विघ्न अडथळ्यांसह निराशाजनक दिसतो. हे त्याचे अहंकार उभे राहण्यापेक्षा अधिक आहे आणि तो प्रभाव वाढत जाईल ज्यामुळे तो अधिक परिपक्व होता आणि त्याला मदत करेल. एखाद्या स्वामीची उपस्थिती मनुष्याच्या स्वभावात लढाई असमान बनवित नाही; यामुळे निसर्ग आणि त्याचे गुण प्रकट आणि स्पष्ट होऊ शकतात. हे स्वामीच्या इच्छेनुसार नाही तर त्याच्या उपस्थितीमुळे आहे. त्याची उपस्थिती आतील स्वभाव आणि प्रवृत्तींना जीवन देते आणि सूर्यप्रकाशामुळे पृथ्वीवरील सर्व रूप दृश्यमान होते. सूर्यप्रकाशामुळे झाडे फळ देणार नाहीत, पक्षी गाऊ शकतील किंवा फुले उमलतील. झाडे फळ देतात, पक्षी गात असतात आणि फुले उमलतात आणि प्रत्येक प्रजाती सूर्याच्या अस्तित्वामुळेच त्याच्या स्वभावाप्रमाणे प्रकट होते, सूर्याने पाहिजे त्याप्रमाणे नाही. हिवाळा संपेपर्यंत आणि वसंत ofतूचा काळ जसजसा वाढत जाईल तसतसे उन्हात शक्ती वाढते उबदारपणाने उत्तर दिल्यास उन्हाची हळूहळू आगाऊ आणि वाढणारी शक्ती कोमल वनस्पतींनी सहन केली आहे. ते पूर्णपणे उगवलेपर्यंत सूर्याच्या सामर्थ्याखाली उभे राहू आणि फुलू शकत नाहीत. जर सूर्य अचानक आणि निरंतर तणाव वाढत असला तर त्याची उर्जा त्याच्या शक्तीमुळे वाळून जाईल. तर हे जगातील मोठ्या आणि लहान पुरुषांसारखेच आहे जे तरुण वनस्पतींप्रमाणेच एखाद्या मास्टरच्या प्रभावी प्रभावाखाली वाढण्यास असमर्थ आहेत. म्हणून जर एखादा गुरु त्याच्या शारीरिक शरीरात पुरुषांदरम्यान येत नाही तर जर एखाद्या काळाच्या गरजेच्या गोष्टी त्याच्या मालकांच्या शिष्याने त्याची काळजी घेण्यास परवानगी दिली तर. मास्टर्सचा प्रभाव जगात नेहमीच असतो आणि तो सभोवताल असतो; परंतु या प्रभावाचा परिणाम फक्त पुरुषांच्या मनावर होतो जो त्यास संवेदनाक्षम असतो. त्यांचे भौतिक शरीर आणि त्यांच्या इच्छेच्या प्रभावाशी संपर्क होत नाही आणि म्हणून ते जाणवत नाहीत. शरीर नव्हे तर केवळ पुरुषांच्या मनावर परिणाम मास्टर्स होऊ शकतात.

सामान्य पुरुषांच्या जगापासून काढून टाकला गेलेला, धन्यास अद्याप माहित आहे आणि त्यावर कार्य करतो; परंतु तो लोकांच्या मनातून कार्य करतो. मास्टर पुरुषांचा स्वत: चा विचार करीत नाही. जगातील पुरूष त्याच्या मानसिक जगातल्या मालकास ओळखतात आणि जेव्हा त्यांचे विचार आणि आदर्श यांचे प्रतिनिधित्व करतात. मालक माणसाला त्याच्या हेतूने ओळखतो. जेव्हा एखाद्या मनुष्याचा हेतू योग्य असतो तेव्हा तो त्याच्या आदर्श प्राप्तीच्या दिशेने असलेल्या विचारांमध्ये त्यास मदत करतो आणि पुरुष म्हणू शकतात की त्यांचे हेतू योग्य हेतूने चालना दिले गेले आहेत आणि निःस्वार्थ आदर्श आहेत, त्यांना माहित नाही कारण त्यांना त्यांचा हेतू माहित नाही आणि म्हणूनच, त्यांच्या आदर्शांचा न्याय करू शकत नाही. एखादा मालक लहरी किंवा भावनांनी प्रभावित होत नाही. हे मानसिक जगात विचार किंवा आदर्श म्हणून दिसून येत नाहीत. लहरी आणि भावना आणि निष्क्रिय इच्छा मानसिक जगापर्यंत कधीही पोहोचत नाहीत; ते भावनिक सूक्ष्म इच्छेच्या जगातच राहतात आणि वा g्याच्या जळजळीने जोरदार धूर वाहू लागल्यामुळे किंवा हलविल्यामुळे ते उत्तेजन देऊन किंवा प्रेरणेने उडतात. जेव्हा एखादा माणूस प्रामाणिकपणे आणि दृढनिश्चयपूर्वक आणि त्याच्या आदर्श प्रति निष्ठेने कार्य करतो आणि त्याचा हेतू दर्शवितो की तो त्यास पात्र आहे, तर स्वामी विचार करतो आणि त्याचा विचार त्या त्या भक्ताच्या मनापर्यंत पोहोचतो जो नंतर त्याच्या आदर्शप्राप्तीचा मार्ग पाहतो. हे पाहणे प्रयत्नांनंतर येते आणि त्यामागे एक मानसिक आनंद आणि आनंद आहे. मग ज्याने ताणतणावाचा व संघर्ष केला होता तो स्वत: ला आत्मविश्वासाने व खात्रीने त्याच्या कामाबद्दल सांगत आहे आणि कारण ज्या मार्गाने तो करायचा आहे तो तो पाहतो. अशा प्रकारे एक मनुष्य माणसाला मदत करेल आणि करतो. परंतु एखादा मालक माणसाला घोषणांनी किंवा संदेश पाठवून किंवा आदेश देऊन मदत करत नाही कारण एखाद्या पुरुषाने आपल्या कारणास्तव त्यांचा अधिकार म्हणून कार्यवाही करावी आणि दुसर्‍या शब्दाचा अधिकार म्हणून स्वीकारू नये अशी मास्टरची इच्छा असते. जे निवेदन जारी करतात, संदेश पाठवतात आणि घोषणा करतात, ते मास्टर नाहीत. कमीतकमी ते येथे वर्णन केल्याप्रमाणे मास्टर नाहीत. एखादा गुरु जगाला संदेश देण्यास कारणीभूत ठरू शकतो, परंतु संदेश त्याच्या स्वत: च्या गुणवत्तेवर, संदेशाच्या स्वभावावर आणि त्यातील तत्त्वावरच घेतला जाणे आवश्यक आहे. एखादा संदेश एखाद्या धन्याकडून आला आहे असे म्हणण्यामुळे विश्वास ठेवणारा विश्वासात नकळत तो स्वीकारू शकेल आणि अविश्वासू त्याच्या ढोंग केलेल्या स्त्रोताची थट्टा करेल. दोन्ही बाबतीत संदेश त्याच्या उद्देशाने अपयशी ठरेल. परंतु ज्या संदेशाद्वारे चॅनेल हा स्वत: च्यामार्फत येत आहे आणि स्वत: च्या गुणवत्तेनुसार अभिमान किंवा ढोंग न करता संदेश देत असेल, तर तर्क करणारा अविश्वासू पूर्वग्रह न ठेवताच स्वीकारेल आणि विश्वास ठेवेल कारण तो सामर्थ्याने त्याला आवाहन करेल आणि कारण आहे बरोबर.

मास्टर्सच्या शाळेत स्वीकृत शिष्यासह, एक विचारसरणीने कार्य करतो ज्याद्वारे तो जाणीवपूर्वक स्वीकृत शिष्य बनतो. गुरु पुरुषांशी त्यांच्या आदर्शांद्वारे बोलतो. तो विचारपूर्वक शिष्याशी बोलतो. तो उद्देशाने आणि त्याच्या उपस्थितीने इतर मास्तरांशी बोलतो.

जरी एखाद्या गुरूकडे मानवी रूप नसले तरी त्याचा स्वभाव भौतिक माणसासारखाच वैयक्तिक असतो. जर मानवी डोळ्यांनी स्वामींचे रूप पाहणे शक्य झाले असते, तर जरी ते तत्त्वतः सारखेच असले तरी, व्यस्त रस्त्यावर रोज भेटलेल्यांपेक्षा कमी दिसतात.

रस्त्यावर काम करणारा किंवा कृती करणा For्या माणसासाठी खूप काही करायचे आहे. तो व्यस्त आहे, आणि इतर प्रकारचे व्यस्त आहेत आणि सर्वांनी घाई केली पाहिजे. व्यस्त मनुष्यासाठी, मानवी रूप नसलेले, ज्ञानेंद्रिय नसलेले, केवळ मानसिक कौशल्ये असलेले, ज्या जगात रात्रंदिवस अस्तित्त्वात नाही, जिथे इंद्रियांचे काहीच अस्तित्त्वात नाही अशा व्यस्त माणसाकडे असे चित्र आहे. दुर्गम, सपाट असू द्या, दुध आणि मधच्या नद्यांवर देवदूत फडफडतात किंवा यास्पर्काच्या रस्त्यावरुन हलके हलतात आणि थोर पांढ white्या सिंहासनाभोवती तरंगतात, अशा इंद्रिय-स्वर्गातील चित्रापेक्षा ते कदाचित कमी मनोरंजक असू शकतात.

जर असे वर्णन सपाट वाटल्यास घाईघाईच्या माणसाला दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही. परंतु स्वामींच्या बाबतीतले आदर्श नेहमी व्यस्त मनुष्यासाठी सपाट नसतात. काही दिवस त्याच्या इच्छेचे पंजे त्याला ओरखडून जागृत करतील किंवा त्याची मानसिक वाढ त्याच्या इच्छेपेक्षा आणि आयुष्यातल्या त्याच्या व्यस्त खेळाच्या पलीकडे जाऊ शकेल आणि मग त्याच्या मानसिक क्षितिजावर असा विचार येईल की त्याला यापूर्वी कधीच नव्हते आणि तो करेल मनाच्या आदर्श जागृत करा हा आदर्श त्याला सोडणार नाही. तो आपल्या आदर्शाचे स्वप्न पाहत राहील आणि स्वप्न हळूहळू जागृत होणारे स्वप्न बनेल आणि एखाद्या दिवशी बहुधा भावी जीवनात, जागे होणारे स्वप्न त्याच्यासाठी वास्तविक होईल; मग वास्तविकता म्हणजे स्वप्न, त्याच्या आयुष्याच्या बालपणाचे स्वप्न, ज्यातून तो आयुष्य जगताना मुलांचा दिवस जातो तसा स्वप्न असेल. त्यानंतर तो आपल्या बालपणीच्या व्यस्त आयुष्याकडे, त्याच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांसह, जबाबदा .्या, जबाबदा its्या, कर्तव्ये, दु: ख आणि आनंद या गोष्टींकडे मागे वळून पाहू शकेल. त्यानंतर याकडे आणखी एक व्यस्त माणूस त्याच्या लहान बालकाकडे त्याच्या महत्त्वपूर्ण नाटकांकडे, तिच्या गंभीर धड्यांसह, आनंदाचे हास्य, कडू अश्रू आणि मुलाचे वातावरण आणि जग बनविणार्‍या सर्व आश्चर्यकारक कारनाम्यांसह मागे वळून पाहतो. त्यापेक्षा जुन्या वरून त्यास बंद करा.

स्वामी त्यांच्या लहान मुलांच्या खेळाबरोबरच पुरुष आणि पुरुषांच्या विचारांशी व्यस्त असतात. हुशार आई किंवा दयाळू वडिलांप्रमाणेच जे आपल्या लहान मुलांच्या नाटकाकडे पाहतात आणि त्यांच्या स्वप्नांना संयमाने ऐकतात, म्हणून मास्टर नर्सरीमधील लहान मुलांकडे आणि जीवनाच्या शाळेत पाहतात. स्वामी आईवडिलांपेक्षा धैर्यशील असतात कारण त्यांच्यात कोणताही स्वभाव नसतो; ते पेव्हीश किंवा डिस्पेप्टिक नसतात आणि पालक ऐकू शकत नाहीत आणि ऐकतात आणि समजतात. व्यस्त माणसाकडे विचार करण्यास शिकण्याची वेळ नसते, आणि तो विचार करत नाही. एक मास्टर नेहमीच करतो. मास्टर्सकडे बरेच काही करायचे आहे आणि जे करायचे आहे ते करतात. पण हे व्यस्त माणसाच्या कामांपेक्षा वेगळे काम आहे.

मास्टर हे शर्यतीचे वडील पुरुष आहेत. त्यांच्याशिवाय मनुष्यासाठी कोणतीही प्रगती होणार नाही, कारण पुरुषांप्रमाणेच पुरूषदेखील त्यांच्या परिपक्व होण्याआधीच राहिले तर बालपणातच मरण पावतात अन्यथा ते प्राण्यांच्या अवस्थेत व स्थितीकडे परत जातात. जसजसे मुले वडीलधा by्यांद्वारे ओढलेली व जीवनाची ओळख घेतात, तसतसे मालक पुरुषांची मने वर आणतात.

जेव्हा पुरुष त्यांच्या आदर्शांकडे जातात आणि उच्च आदर्शांसाठी तयार असतात तेव्हा स्वामी त्यांचे मन अस्सल जगात कल्पनांच्या नावाच्या शाश्वत सत्यांकडे वळवतात. त्यांचा विचारांचा विचार हा स्वामींनी मानसिक जगात घेतलेला आदर्श आहे आणि पुरुषांच्या जगातील पुरुषांच्या नेत्यांची मने, जे तयार आहेत, आदर्शची झलक पाहतात आणि त्यांच्या विचारांनी ते त्यांच्या जगात आणतात पुरुष. जसे पुरुषांचे विचार पुरुषांच्या जगात एक नवीन आदर्श विचार बोलतात, त्यांचे ऐकत असलेले लोक विचारांनी प्रभावित होतात; ते ते घेतात आणि त्यांचा आदर्श म्हणून शोधतात. अशाप्रकारे माणूस अधोगतीऐवजी वरच्या दिशेने विचार करेल तर माणूस नेहमीच त्याच्या आदर्शांद्वारे पुढाकार घेईल आणि शिक्षित असेल. अशाप्रकारे, शिक्षकांनी त्यांच्या विद्वानांना नवीन धडे देतात म्हणून पुरुषांना नवीन आदर्श देऊन मानवजातीला त्याच्या मास्तरांद्वारे पुढे आणले जाते जे स्वामी नसतात, जे कधीही दिसत नसतात.

संपूर्ण माणुसकीच्या आदर्शानुसार किंवा काही अंशी भागातील शर्यती किंवा काही नेते, स्वामी विचार करतात आणि वेळ स्वतःची व्यवस्था करतात आणि त्यांच्या विचारांनुसार वाहतात. मास्टर्सची शक्ती हा त्यांचा विचार आहे. त्यांचा विचार म्हणजे त्यांचे भाषण. ते विचार करतात, बोलतात आणि वेळ निघून जातो आणि मनुष्याच्या आकांक्षा पूर्ण करतात. मास्टर्सचा शब्द जगाला संतुलित ठेवतो. मास्टर्सचा शब्द त्यास आपल्या रूपात ठेवतो. मास्टर्सच्या शब्दामुळे जगाची क्रांती होते. परंतु स्वामींच्या शब्दाचा ध्वनी जगाकडे पाठ फिरवित असतानाही काही कान त्याचा आवाज ऐकू शकतात, काही डोळे त्याचे स्वरुप पाहू शकतात, काही माणसे त्याचा अर्थ समजून घेऊ शकतात. तरीही सर्व मनांनी वयाचा अर्थ समजून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, ज्यांचा स्वामींचा शब्द अस्तित्वात आहे. ते काय आणेल हे पाहण्यासाठी बरेच डोळे उत्सुक आहेत आणि नवीन युग वाटणारी ही टीप पकडण्यासाठी कान ताणले गेले आहेत.

काळाच्या जगात, मानसिक जगात, मनुष्याच्या स्वर्गीय जगात वयापासून वयापर्यंत, काळाने सर्व गोष्टी पूर्ण केल्याशिवाय गुरु काम करतो. त्यांचे आवश्यक अवतारांचे चक्र संपुष्टात आले, त्याचे शारीरिक, मानसिक आणि मानसिक कर्म दीर्घकाळापर्यंत थकले आहेत, त्यांच्या संबंधित जगातील त्याच्या शारीरिक आणि पारंगत वासनांच्या शरीरात आणि कायद्यासाठी कार्य करीत आहेत, अशा प्रकारे मानसिक जगापासून कार्य करणारे स्वामी महात्मा होण्यासाठी तयार आहेत , आध्यात्मिक जगात प्रवेश करण्यासाठी.

अध्यात्मिक जगात महात्मा या नात्याने निघून जाणे या त्रासांमुळे किंवा अंधाराच्या गर्भाशयातून शिष्याच्या जन्मास येणा by्या काळोखापूर्वी काळोख नसल्यामुळे मानसिक जगाच्या दिवसात जात नाही. मास्टरला मार्ग माहित आहे, आणि अध्यात्मिक जगात कसा प्रवेश करावा हे माहित आहे. परंतु वेळेचे उपाय चालवण्यापूर्वी तो प्रवेश करीत नाही. त्याच्या भौतिक शरीरात आणि त्याच्या पारंगत शरीराद्वारे उभा राहून, गुरु जन्माचा शब्द बोलतो. त्याच्या जन्माच्या शब्दाने तो जन्माला येतो. त्याच्या जन्माच्या शब्दाने स्वामीचे नाव महात्मा म्हणून जाते किंवा त्याचे नाव जाते. त्याच्या महात्मा म्हणून जन्मलेल्या शब्दाचा उपयोग प्रकाश फॅकल्टी आणि आय-अॅम फॅकल्टीद्वारे केला जातो. या प्राध्यापकांद्वारे जेव्हा त्याने आपले नाव दिले, तेव्हा ते आध्यात्मिक जगात प्रवेश करते. तिथे तो नेहमीच आहे, परंतु तो समजून घेऊ शकत नाही, जोपर्यंत प्रकाश आणि आय-एम अध्यापकांचा उपयोग होईपर्यंत हे समजत नाही.

महात्मा होण्यासाठी सर्व प्राध्यापकांचे अस्तित्व असते. सर्व विद्याशाखा मी आहे. मी-महात्मा आहे. मी-मी यापुढे विचार करीत नाही, कारण विचार ज्ञानातून संपतात. महात्मा, मी आहे, माहित आहे. तो ज्ञान आहे. महात्मा म्हणून कोणीही शिक्षक एकट्याने काम करत नाहीत. सर्व एकसारखे एकत्र आहेत आणि सर्व विचारांचा अंत आहेत. ते ज्ञान आहे.

महात्म्याला, भौतिक, गूंजते जग नाहीसे झाले आहे. संवेदनाची आंतरिक इच्छाशक्ती थांबली आहे. मानसिक जगातील सर्व विचार थांबले आहेत. काळाचे तीन प्रकट जग अदृश्य झाले आणि आध्यात्मिक जगामध्ये मिसळले. जग गेले, परंतु ते महात्माद्वारे आध्यात्मिक जगात समजले गेले. काळाच्या युगात, जे काळाचे अंतिम विभाग आहेत अशा अविभाज्य कणांपासून बनलेले होते, प्रत्येक जग स्वत: मध्ये वेगळा होता, परंतु काळाच्या पूर्णतेनुसार, जेव्हा मानसिक जगातून त्याच्या स्त्रोतांमध्ये वेळ जातो तेव्हा सर्व वैयक्तिक युनिट्स पाण्याच्या थेंबाप्रमाणे एकत्र धाव, आणि मिश्रित, आणि सर्व अनंतकाळ, एक आहे जे आध्यात्मिक जग बनवते.

ज्याने प्रवेश केला आहे आणि त्याला अनंतकाळ माहित आहे तो अनंतकाळ आहे. तो जाणतो की तो होता आणि सदैव आहे आणि मी नेहमी आहे. या ज्ञानामध्ये सर्व गोष्टी उपस्थित आहेत. जसा मी आहे तसतसे स्वत: ला देखील माहित आहे, अमर्याद प्रकाश खूपच जास्त आहे आणि जरी हे पाहण्यासाठी डोळे नसले तरी प्रकाश स्वतःला ओळखतो. मी-मी स्वतःला प्रकाश म्हणून ओळखतो, आणि प्रकाश मी आहे. जर महात्मा अनंतकाळ अस्तित्त्वात असेल तर जसे तो स्वतःला ओळखतो, मी आहे, तो अस्तित्वाच्या प्रकाशातून बाहेर पडतो, आणि मी असतो, त्याचा प्रकाश, अनंतकाळपर्यंत प्रकाश असतो. पुरातन पूर्व तत्त्वज्ञानामध्ये, हे राज्य निर्वाणामध्ये प्रवेश म्हणून बोलले जाते.

महात्मा बनणे आणि निर्वाणामध्ये असे प्रवेश करणे त्या वेळी किंवा महात्मा झाल्यानंतर निश्चित केले जात नाही; याचा निर्णय एखाद्या मास्टरने त्याच्या हेतू असणार्‍या प्राध्यापकांद्वारे केला आहे, आणि हा निर्णय किंवा अशा निर्णयाची कारणे निर्धारित केली गेली आहेत आणि त्या सर्व हेतूंवर आधारित आहेत ज्यामुळे मनुष्याने त्याच्यावर विजय मिळविण्याच्या प्रयत्नांमध्ये आणि प्राप्तीसाठी प्रवृत्त केले आहे. ज्यांना जगावर प्रेम नाही अशा तपस्वींची ही निवड आहे आणि त्यांना त्यांचा स्वत: चा योग्य आनंद मिळावा यासाठी सोडून द्या. जेव्हा तो स्वत: ला इतरांपेक्षा वेगळा आणि वेगळा समजतो आणि स्वत: ला इतरांशी जोडत नाही तेव्हा तो मनुष्याच्या सुरुवातीपासून निवडतो.

♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎ दृष्टी सुनावणी टेस्ट एसएमएलएल स्पर्श नैतिक I प्रकाश TIME मध्ये IMAGE फोकस गडद गतीशील मी आहे
फिगर 34.
त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या मनाची आणि इंद्रियांची विद्याशाखा.

जो मनुष्य मानवजातीच्या हितासाठी मानवजातीच्या हिताचा विचार करतो आणि तो पुढे जाईल असे नाही, तो महात्मा होण्यावर निर्वाणाच्या शांत आनंदात राहात नाही. जो परमात्मा त्याच्या आनंदात राहतो त्याला मीच आहे हे माहित आहे. ज्याला माझ्या पलीकडे आणि त्याच्या आत जे काही आहे तेच मी ओळखतो. पण तू मला असल्याप्रमाणे मीही त्याला ओळखतो. तो स्वत: च्या प्रकाशाच्या ज्ञानामध्ये राहत नाही. तो त्याच्या प्रकाश, जे प्रकाश आहे, त्याचे ज्ञान तीन प्रकट जगामध्ये बोलतो. जेव्हा महात्मा झाल्यावर त्याचा प्रकाश बोलतो, तेव्हा सर्व जगाने प्रतिसाद दिला आणि नवीन शक्ती प्राप्त केली आणि निस्वार्थ प्रीति सर्व प्राण्यांमध्ये जाणवते. जो एका प्रकाशात वाढला आहे, ज्याला सर्व प्राण्यांची आध्यात्मिक ओळख आहे, तो जगात नेहमीच ज्याने बनला आहे त्या प्रकाशात बोलतो. अशा प्रकारे जगात प्रकाश दिला आणि मरणार नाही, आणि जरी ते मनुष्यांनी पाहिले नसले तरी ते प्रकाशतील आणि ज्या लोकांबद्दल बोलली आहे त्यांची अंत: करणे योग्य वेळेस सापडतील.

प्रकट झालेल्या जगाद्वारे सनातन प्रकाश म्हणून राहण्याचे निवडलेले महात्मा आपले भौतिक, पारंगत आणि उत्कृष्ट शरीर राखून ठेवतात. आपल्या शारीरिक शरीराशिवाय कोणी महात्मा होऊ शकत नाही, परंतु प्रत्येक महात्मा आपले शारीरिक शरीर राखत नाही. सर्व शरीराच्या विकास आणि जन्मासाठी भौतिक शरीर आवश्यक आहे. भौतिक शरीर असे आहे ज्यामध्ये आध्यात्मिक आणि मानसिक, मानसिक आणि शारीरिक आणि भौतिक गोष्टींचे संक्रमण, संतुलित आणि उत्क्रांती होते. भौतिक शरीर हा जगाचा मुख्य आहे.

जगात आणि जगात राहणारा महात्मा ज्या कृतींवर कार्य करतो त्या जगाशी संबंधित प्राध्यापकांचा उपयोग करतो. पण महात्मा प्राध्यापकाचा उपयोग मास्टरपेक्षा वेगळा करतो. एक शिक्षक त्याच्या प्राध्यापकांचा विचार करून, महात्म्याने ज्ञानाने वापर करतो; विचार करण्याच्या परिणामाप्रमाणे एखाद्याला हे माहित असते आणि ज्ञान विचारानंतर येते. महात्म्याला विचार करण्याआधी माहित असते आणि विचार केवळ ज्ञानाचा उपयोग आणि कार्य म्हणून केला जातो. मनाच्या विद्याशास्त्राचा वापर जगातील कोणत्याही महात्मा आणि मास्टर्सद्वारे केला जातो, परंतु केवळ एका महात्माचा प्रकाश संकाय आणि आय-अध्यापक यांचा पूर्ण आणि विनामूल्य वापर असू शकतो. महात्मा प्रकाश आणि मी-मी विद्याशाखा एकट्याने किंवा एकत्र वापरतो, इतर पाच विद्याशाख्यांसह किंवा त्याशिवाय.

प्रत्येक विद्याशाखेत एक विशेष कार्य आणि शक्ती असते आणि ती प्रत्येक विद्याशाखेत प्रतिनिधित्व करतात. प्रत्येक विद्याशाखेत केवळ स्वतःचे कार्य आणि शक्ती नसते, परंतु इतर विद्याशाख्यांद्वारे त्यास अधिकार दिला जाऊ शकतो, जरी इतर सर्व प्राध्यापकांचे वर्चस्व ज्याच्या अधिकारात असते त्या प्राध्यापकांचे आहे.

प्रकाश प्राध्यापक सर्व प्रकट जगाद्वारे प्रकाश देणारी आहे. पण एका जगाचा प्रकाश दुसर्‍या जगाचा प्रकाश नसतो. त्याच्या स्वतःच्या जगात, आध्यात्मिक जगात, प्रकाश संकाय शुद्ध आणि अद्वितीय बुद्धिमत्ता आहे किंवा ज्या विद्याशाखेद्वारे बुद्धिमत्ता येते आणि ज्याद्वारे बुद्धिमत्ता प्रकट होते. मनाची हलकी फॅकल्टी ही अशी विद्याशाखा आहे ज्याद्वारे सार्वभौम मनाची जाणीव होते आणि ज्याद्वारे वैयक्तिक मनाने सार्वभौम मनाशी एकरूप होते त्या शिक्षिका.

लाईट फॅकल्टीच्या सहाय्याने, टाइम फॅकल्टी खरोखरच काळाचे स्वरूप नोंदवतात. प्रकाश विद्याशाखा त्याच्या अंतिम आणि अणु संयोगात वेळेची विद्याशाखा गर्भधारणा करण्यास आणि वास्तविकतेची नोंद करण्यास सक्षम करते. वेळ प्राध्यापकांसह कार्य करणार्‍या प्रकाश विद्याशाळेद्वारे सर्व प्रकारच्या गणना काढल्या जाऊ शकतात. प्रकाश विद्याशाखांच्या अनुपस्थितीत, काळातील प्राध्यापक खरोखरच कल्पना करू शकत नाहीत किंवा पदार्थाच्या बदलांचा अहवाल देऊ शकत नाहीत, मन चुकीचे आहे आणि कोणतीही गणना करू शकत नाही किंवा वेळेची खरी कल्पनादेखील असू शकत नाही.

इमेज फॅकल्टी बरोबर काम करणारी लाईट फॅकल्टी मनाला अशक्त वस्तूंना आकार देण्यास, सामंजस्यपूर्ण संबंधांमध्ये प्रतिमा आणि स्वरुपांचे संयोजन मानसिकदृष्ट्या सक्षम करते, ज्या प्रकाशाद्वारे ज्ञात आहे त्या शक्तीनुसार आणि कोणत्या प्रकाशाद्वारे रूप आहेत कर्णमधुर आकाराने.

फोकस फॅकल्टीद्वारे कार्य करणार्‍या प्रकाश विद्याद्वारे, मन कोणत्याही विषयाकडे किंवा वस्तूकडे आपले लक्ष वेधून घेण्यास, मानसिक समस्या विचारात घेण्यास सक्षम आहे आणि प्रकाश विद्याशाखेद्वारे फोकस फॅकल्टी स्थिरपणे टिकून राहू शकते आणि खरोखरच अंदाज लावण्यास सक्षम होते सर्व प्रकार, विषय किंवा गोष्टी. लाईट फॅकल्टीद्वारे, फोकस फॅकल्टी कोणत्याही प्राप्तीचा मार्ग दर्शविण्यास सक्षम करते. प्रकाश विद्याशाखेच्या अनुपस्थितीच्या प्रमाणात, फोकस फॅकल्टी ज्या विषयावर किंवा कोणत्या गोष्टीकडे दिग्दर्शित केली आहे ते मनाने खरोखर दर्शवू शकत नाही.

गडद विद्याशाखेवर कार्य करणार्‍या मनाची हलकी फॅकल्टी मनाला स्वतःच्या अज्ञानाबद्दल जागरूक करते. जेव्हा गडद विद्याशाखा प्रकाश शाखेच्या अंतर्गत वापरली जाते, तेव्हा खोटेपणा आणि सर्व असत्य गोष्टी प्रकाशात आणल्या जातात आणि मनाला सर्व विषय, वस्तू किंवा वस्तू ज्याच्याकडे निर्देशित केल्या जातात त्याबद्दल सर्व अपूर्णता, मूर्खपणा आणि अप्रियता आढळू शकते. परंतु जर गडद विद्याशाखा प्रकाश फॅकल्टीशिवाय वापरली गेली तर ती गोंधळ, अज्ञान आणि मानसिक अंधत्व निर्माण करते.

हेतू असणार्‍या प्राध्यापकांसह कार्य करणा acting्या हलकी विद्याशाखेद्वारे, मनास सर्व घटना, कृती किंवा विचारांची कारणे माहित असू शकतात आणि कोणत्याही विचार किंवा कृतीमुळे काय होईल याचा निर्णय घेता येतो किंवा खरोखर अंदाज येऊ शकतो. प्रकाश आणि हेतू असलेल्या शिक्षकांद्वारे, एखाद्याचे जीवन आणि कृती यांचे मार्गदर्शक तत्त्व, कोणाच्या कृत्याची कारणे आणि त्यापासून पुढे येणारे परिणाम माहित असू शकतात. प्रकाश आणि हेतू असलेल्या शिक्षकांनी एकत्रितपणे कार्य केल्याने एखादा माणूस स्वतःचा हेतू शोधू शकतो आणि भविष्यातील विचार आणि कृती कोणत्या हेतूने ठरवू शकतो हे ठरविण्यास आणि सक्षम करण्यास सक्षम आहे. प्रकाश विद्याशाखेशिवाय, हेतू असणारी प्राध्यापक स्वत: मधील हेतू ख truly्या अर्थाने दर्शविणार नाही ज्यामुळे विचार आणि कृती त्वरित होईल.

मी-अध्यापकांसह कार्य करणा light्या प्रकाश विद्याशाखेतून, मी-मी-मी जागरूक झालो आणि कदाचित त्यास स्वतःला माहित असेल. आय-एम अध्यापकांसोबत हलके अभिनयाने माणूस त्याच्या सभोवतालच्या गोष्टींवर आपली ओळख उमटवितो आणि त्याच्या संपर्कात ज्या वातावरणात व व्यक्तिमत्त्वात येत असतो त्या वातावरणात आणि मी त्याच्या आय-फॅकल्टीवर शुल्क आकारतो. प्रकाश आणि मी-शिक्षकांद्वारे, मन स्वतःला संपूर्ण निसर्गात पाहण्यास आणि सर्व गोष्टी आत्म-जागरूक व्यक्तिमत्त्वाकडे विकसित होताना पाहण्यास सक्षम आहे. प्रकाश अध्यापकांच्या अनुपस्थितीत किंवा प्रमाणात नसतानाही, आय-अॅम फॅकल्टी या विषयात स्वत: ला वेगळे करण्यास असमर्थ आहे आणि मनुष्य आपल्या शरीराशिवाय इतर भावी अस्तित्व आहे की नाही याबद्दल शंका घेत नाही.

लाईट फॅकल्टीने कार्य केले पाहिजे आणि इतर प्राध्यापकांच्या कृतीत नेहमी उपस्थित रहावे. जेव्हा प्रकाश प्राध्यापक अनुपस्थित असतात किंवा कार्य करणे थांबवतात तेव्हा माणूस आध्यात्मिकरित्या अंध होतो.

टाइम फॅकल्टी हा मॅनिफेस्टेशनमधील पदार्थातील बदलांचा नोंद आहे. वेळ अध्यापक द्वारे पदार्थ आणि घटनांमध्ये फरक आणि बदल माहित आहेत. प्रत्येक जगात काळ किंवा पदार्थाचा बदल भिन्न असतो. प्राध्यापकांद्वारे, ज्या जगामध्ये ती कार्यरत आहे अशा कोणत्याही जगामध्ये काळाची वेळ समजली जाते.

प्रकाश विद्याशाखेवर कार्य करणार्‍या प्राध्यापकांपर्यंत, मन ज्या जगाकडे निर्देशित केले आहे त्या जगाकडे लक्ष वेधून घेण्यास सक्षम आहे आणि कण किंवा शरीर एकमेकांशी संबंधित आहेत आणि त्यांच्या संयोजनात कोणत्या क्रियेचा कालावधी आहे हे जाणून घेण्यास सक्षम आहे. प्रकाश विद्याशाखावर कार्य करणार्‍या प्रकाशकाद्वारे प्रकाश प्राध्यापक त्याच्या सामर्थ्यानुसार आणि शुद्धतेनुसार, एखाद्या पेशीचा कालावधी आणि त्याच्या अविभाज्य कणांचे संबंध आणि बदल यांच्यानुसार मनास स्पष्ट करेल आणि मनाचे संबंध कळू शकतात आणि अनंतकाळात जगातील बदल. टाईम फॅकल्टीच्या कार्याशिवाय प्रकाश फॅकल्टी मनाला दाखवू शकते की कशामध्येही बदल होत नाही.

इमेज फॅकल्टीवर टाईम फॅकल्टीच्या अभिनयाने, इमेज फॅकल्टी एक संगमरवरी स्तंभातून छिदल्या गेलेल्या फॉर्मला इथरिक वेव्ह किंवा आदर्श प्रतिमा मानली गेली असली तरी rythm आणि मीटर आणि फॉर्ममधील प्रमाण दर्शवते. काळातील प्राध्यापकांच्या प्रभावाखाली, प्रतिमा संकाय फॉर्मच्या अनुक्रमे प्रकट करेल, एक फॉर्म त्याच्या आधी असलेल्याच्या अनुसरण कसा करेल आणि त्यामागील शेवटपर्यंत, शेवट आणि उत्क्रांती दरम्यान. टाईम फॅकल्टी नसतानाही, इमेज फॅकल्टी फॉर्ममध्ये कोणताही संबंध दर्शवू शकत नाहीत आणि मेलडी फॅकल्टीच्या माध्यमातून मनाला धुन, मीटर आणि सुसंवाद तयार करण्यास किंवा अनुकरण करण्यास किंवा त्यामध्ये रंग पाहण्यास किंवा त्यास देण्यासाठी असमर्थ असेल. कोणताही विषय.

फॅकल्टी फॅकल्टी वर निर्देशित केलेल्या वेळ प्राध्यापक विषय आणि ऑब्जेक्टमधील फरक आणि प्रमाण आणि संबंध दर्शवितो. वेळ प्राध्यापकांच्या मदतीने फोकस फॅकल्टी कोणत्याही विशिष्ट कालावधीतील गोष्टी आणि घटनांमधील संबंध गटबद्ध करू शकतात आणि दर्शवू शकतात. जर वेळ प्राध्यापकांनी कर्ज दिले नाही तर, ज्या विषयावर तो निर्देशित आहे त्या संबंधित सर्व विषय एकत्रित करण्यास फोकस फॅकल्टी असमर्थ आहे आणि मनाला त्याच्या खर्‍या प्रकाशात त्या विषयाचा अंदाज लावता येत नाही.

काळातील प्राध्यापकांसह कार्य करणे, गडद विद्याशाखा इच्छा आणि वारसांचा स्वभाव, इच्छेचे परिमाण आणि तीव्रता आणि इच्छेचे रूपांतर घोषित करू शकते. टाईम फॅकल्टीच्या प्रभावाखाली, गडद विद्याशाखा वेगवेगळ्या राज्ये आणि झोपेचे बदल, तिचे खोली आणि त्यांची पूर्णविराम दर्शवू शकते. जर टाईम फॅकल्टी ने डार्क फॅकल्टी बरोबर कार्य केले नाही तर डार्क फॅकल्टी मध्ये नियमित कारवाई होऊ शकत नाही आणि क्रमाने कोणत्याही ऑर्डरचे पालन करण्यास अक्षम आहे.

हेतू असणार्‍या प्राध्यापकांसमवेत असलेल्या काळातील प्राध्यापकांच्या कृतीद्वारे, चक्र आणि त्यांचे बदल जगातील कोणत्याही भागात, अणूंच्या गटबाजी आणि क्रियेचे कारण, आंतरराष्ट्रीय युद्धांचे किंवा शांतीपूर्ण संयोजन आणि राष्ट्रांच्या सहकार्याने ओळखल्या जाऊ शकतात. . काळातील प्राध्यापकांचा उपयोग करून, हेतू असणारी विद्याशाखा मनावर कोणत्याही विचारांच्या विचारसरणीवर आणि त्या जगाच्या वेगवेगळ्या जगामध्ये आणि त्या घटनेच्या कालावधीत त्या विचारांच्या क्रियेचे अनुसरण करणार्या परिणामास सूचित करेल. जर टाईम फॅकल्टी अकार्यक्षम असेल तर हेतू असणारी प्राध्यापक कारणास्तव परिणामाचे नाते दर्शवू शकत नाही आणि वेळ फॅकल्टीशिवाय मनाला गोंधळ होईल आणि हेतू असणारी विद्याशाखा प्रभावी कारणास्तव फरक करण्यास अक्षम असेल.

मी-अध्यापक वेळ शाखेच्या प्रभावाखाली कार्य करत आहेत आणि मनाच्या वातावरणात, परिस्थितीतून आणि वातावरणातून प्रकट होत आहेत, त्या अंतर्गत आणि ज्या त्यानुसार कार्य करतात. टाईम फॅकल्टीचा वापर करून, आय-एमएम प्राध्यापक ज्या परिस्थितीद्वारे मनाने कोणत्याही काळात कार्य केले त्या परिस्थितीचा आणि वातावरणाचा शोध घेण्यास सक्षम आहे. टाईम फॅकल्टीच्या निष्क्रियतेनुसार, आय-एमएम प्राध्यापक कोणत्याही कालावधीशी किंवा घटनेशी संबंधित संबंध आठवण्यास अक्षम आहे आणि भूतकाळातील किंवा भविष्यात विद्यमान म्हणून स्वतःस पाहण्यास असमर्थ आहे. पुरुषांच्या सर्व मानसिक क्रियाकलापांमध्ये आणि कार्यकाळात वेळेचे प्राध्यापक असणे आवश्यक आहे.

इमेज फॅकल्टी ही मॅट्रिक्स आहे ज्यामध्ये मॅटरिक्स ठेवला जातो आणि रूपरेषा आणि फॉर्म दिलेला असतो इमेज फॅकल्टीच्या माध्यमातून फॉर्म शेवटचे राहतात.

हलकी विद्याशाखेसह कार्य करणारी प्रतिमा विद्याशाखा मनाला चित्रित करते आणि जगाच्या गुणवत्तेमध्ये ती कार्य करते. इमेज फॅकल्टीशिवाय लाईट फॅकल्टी बाह्यरेखामध्ये किंवा स्वरुपात फरक दर्शवू शकत नाहीत.

इमेज फॅकल्टीच्या वेळेवर काम करणार्‍या प्राध्यापकांवर, वेळ, पदार्थाची रचना केली जाते आणि ती कार्य करत असलेल्या जगात ती तयार होते. इमेज फॅकल्टी सह काळातील प्राध्यापक यापूर्वी पूर्वी तयार केलेले किंवा संबंधित असलेले फॉर्म मनावर दाखवतात. इमेज फॅकल्टीविना, तिन्ही प्रगट झालेल्या जगापैकी कोणत्याही वेळी वेळ फॅकल्टी घेण्यास आणि फॉर्मात येण्यास असमर्थ आहे.

इमेज फॅकल्टीच्या वापराद्वारे फोकस फॅकल्टी भूतकाळाचे कोणतेही प्रकार लक्षात आणून भविष्यातील कोणतीही रूपरेषा मनामध्ये दर्शवू शकते जी आधीपासूनच वर्णन केलेली आणि निश्चित केलेली आहे. इमेज फॅकल्टीशिवाय फोकस फॅकल्टी मनाला फॉर्म दाखविण्यात अक्षम आहेत.

डार्क फॅकल्टीवर इमेज फॅकल्टीच्या क्रियेतून, डार्क फॅकल्टी मनामध्ये प्रकट होते आणि त्याचे भय, शंका, भूक आणि आकांक्षा तयार करते. इमेज फॅकल्टीच्या वापराने डार्क फॅकल्टीमुळे मनाला स्वप्नातल्या स्थितीत फॉर्म दिसतात. इमेज फॅकल्टीशिवाय डार्क फॅकल्टी कोणत्याही भीतीला आकार देण्यास किंवा स्वप्नात काही प्रकार पाहण्यास असमर्थ आहे.

इमेज फॅकल्टीद्वारे हेतू प्राध्यापक मनाला विविध प्रकारांमुळे व कोणत्या प्रकारामुळे तयार होतात आणि कोणत्या विचारांच्या परिणामी ते भिन्न विचारांद्वारे जागरूक होतात. इमेज फॅकल्टीशिवाय हेतू असणारे प्राध्यापक विचार कोणत्या स्वरूपाचे आहेत हे आदर्शपणे ओळखू शकत नाहीत किंवा आदर्शांना रूप देण्यास असमर्थ आहेत.

इमेज फॅकल्टीच्या वापराद्वारे आणि आय-अध्यापकांच्या माध्यमातून, मनाला त्याच्या मागील अवतारांचे स्वरूप माहित असू शकते, जिथून गेले आहे ते फॉर्म, किंवा सध्या ज्या मनोविकृतीत तो जगात आहे, ते पाहू शकतो आणि मानसिक जगात त्याचे स्वरूप आहे आणि अध्यात्मिक जगात त्यावेळी त्याचे स्वरूप काय आहे हे समजू शकेल. इमेज फॅकल्टीच्या सहाय्याने आणि आय-अॅम फॅकल्टीच्या माध्यमातून, मनाचे शरीर त्याच्या शरीराच्या स्वरूपापेक्षा त्याच्या स्वत: च्या राज्यातच बनू शकते.

प्रतिमा प्राध्यापकांच्या अनुपस्थितीच्या प्रमाणात, आय-एमएम प्राध्यापक, जगाच्या कोणत्याही प्रकाराशी संबंधित कोणत्याही प्रकारची किंवा रचना, किंवा कोणत्याही प्रकारची किंवा अभिव्यक्तीची शैली असण्यास मनामध्ये चित्रित करू शकत नाही. इतर प्राध्यापकांसह कार्य करणार्‍या प्रतिमेच्या शिक्षणाशिवाय मनाचे स्वतःचे किंवा इतर मनाचे, इतर स्वरुपाचे किंवा स्वतःचे स्वतःचे किंवा स्वतःचे स्वतःचे वर्णन करण्यास किंवा चित्रित करण्यास असमर्थता आहे, त्याशिवाय, ज्यावेळी तो अभिनय करीत आहे त्या वेळी आणि ती असेल आकृती किंवा भाषणातील स्वरुपाचे सौंदर्य किंवा हालचालीत कृपा दिसण्यात अक्षम.

फोकस फॅकल्टी संतुलित आणि इतर विद्याशाखा एकमेकांशी संबंधित. हे कोणत्याही विषयाची मानसिक आकलन करते आणि ती अशी विद्याशाखा आहे ज्याद्वारे मन जगातून दुसर्‍या जगात खाली उतरते. फोकस फॅकल्टीद्वारे इतर विद्याशाखा एकत्रित केल्या जातात आणि अध्यात्मिक जगात प्रवेश होईपर्यंत जगापासून ते जगात एकत्रित केल्या जातात जिथे ते सर्व एक होतात. जेव्हा सर्व विद्या एकामध्ये मिसळल्या जातात तेव्हा मन म्हणजे ज्ञान आणि सामर्थ्य, तेजस्वी आणि अमर.

जेव्हा प्रकाश फॅकल्टी फोकस फॅकल्टीद्वारे निर्देशित केली जाते किंवा प्रेरित केली जाते तेव्हा जगातील कोणत्याही विषयावर ज्या दिशेने दिग्दर्शित केले जाते त्यावर मन प्रकाशित होते. फॅकल्टी फॅकल्टीद्वारे लाईट फॅकल्टीचे सहाय्य केल्यामुळे, मन ज्याने कार्य करत आहे त्या जगाच्या व्यतिरीक्त प्रकाशाच्या शरीरावर स्वतःस वेढून घेण्यास सक्षम आहे. फोकस फॅकल्टीच्या सहाय्याने लाईट फॅकल्टी एका केंद्रामध्ये प्रकाश आणते आणि प्रकाश बनवते. फोकस फॅकल्टीच्या अनुपस्थितीत, प्रकाश विद्याशाखा विषय किंवा वस्तूंशी संबंधित न होता प्रकाश वेगळे करते.

फॅकल्टी फॅकल्टीने ज्या कृतीवर कार्य केले त्या वेळेस मनाला त्याच्या क्रियांच्या जगातील कोणतीही घटना शोधण्यात आणि त्यातील क्रांतींमध्ये, वेळोवेळी, त्यातील काही गोष्टींचा शोध घेण्यास आणि जगातील बदलांच्या क्रमाक्रमाने मोजणे शक्य होते. फोकस फॅकल्टीच्या मदतीने वेळ फॅकल्टी कमी करणे किंवा वेळ कमी करणे आणि एका जगामधून दुस world्या जगामध्ये कसे जाते आणि ते त्या काळाची वेळ कसे बनते हे दर्शविण्याची वेळ येते. फोकस फॅकल्टीशिवाय काळातील प्राध्यापक भूतकाळातील कोणत्याही घटनेची माहिती आपल्यास सांगण्यास असमर्थ असतात आणि भविष्यात होणारे कोणतेही बदल मनाला पटत नाही आणि भूतकाळातील किंवा भविष्याविषयी गणना करण्यास मन अक्षम आहे .

फोकस फॅकल्टीद्वारे कार्य केलेले इमेज फॅकल्टी कोठेही अस्तित्त्वात असलेल्या कोणत्याही प्रकारची पुनरुत्पादित करू शकते. इमेज फॅकल्टीवर काम करणा fac्या फोकस फॅकल्टीद्वारे मन हे अत्यंत क्षमतेच्या क्षणीचे रूप वाढविण्यास सक्षम करते आणि सर्वात विशालतेचे प्रमाण कमी प्रमाणात कमी करते. फोकस फॅकल्टीच्या अनुपस्थितीत, इमेज फॅकल्टी मनाला कोणतीही विशिष्ट वस्तू किंवा फॉर्म दर्शवू शकत नाही किंवा आकृतींना मानसिक दृष्टीकोन देऊ शकत नाही.

फोकस फॅकल्टीच्या प्रभावाखाली, डार्क फॅकल्टी मनाच्या क्रियाकलापांना शारिरीक विमानावरील स्थगित करू शकते आणि झोपेची निर्मिती करू शकते किंवा यामुळे इतरांच्या मनाची कृत्रिम निद्रा आणली जाऊ शकते किंवा ती स्वतःला जागृत ठेवेल आणि इतरांना जागृत करेल संमोहन झोपेतून. फोकस फॅकल्टीच्या प्रभावाखाली डार्क फॅकल्टी मनाला, अंधाराला आणि झोपेचे स्वरूप, मृत्यू म्हणजे काय आणि मृत्यूच्या प्रक्रियेस समजू शकते. फोकस फॅकल्टीच्या दिशानिर्देशानुसार, गडद विद्याशाखा, प्रत्येकाच्या इच्छेबद्दल आणि एखाद्याच्या निर्णयाची इच्छा काय आहे, भूक म्हणजे काय, उत्कटता, क्रोध आणि दुर्गुण काय आहे आणि इतर प्रभागांवर त्याचा कसा प्रभाव पडतो याचा अहवाल दिला जाऊ शकतो. लक्षात ठेवा आणि ते संकाय आणि इंद्रिये यांच्यामधील कृतीची पद्धत दर्शवू शकतात. फोकस फॅकल्टीच्या अनुपस्थितीत डार्क फॅकल्टी मनाच्या इतर प्राध्यापकांची क्रिया स्थगित करते आणि झोप निर्माण करते. जेव्हा फोकस फॅकल्टी ने डार्क फॅकल्टी वर काम करणे बंद केले तर डार्क फॅकल्टी मृत्यूची निर्मिती करते.

हेतू असणार्‍या विद्याशाखेकडे लक्ष देण्याद्वारे, एखाद्याला स्वतःच्या जीवनाचे नियमन किंवा इतरांच्या जीवनाबद्दल माहिती मिळते. फोकस फॅकल्टीद्वारे हेतू प्राध्यापक ज्या हेतूविषयी कोणताही विचार, कृती किंवा परिणाम घडवून आणतील आणि परिणामी त्याचा परिणाम करेल त्याचा निवाडा करेल. फोकस फॅकल्टीच्या सहाय्याने, हेतू असणारी विद्याशाखा विचार काय आहे, कोणत्या गोष्टीस सूचित करते आणि ती कुठे राहते हे दर्शवेल. फोकसशिवाय विद्याशाखेचे हेतू कळू शकत नाहीत, विचार शोधला जाऊ शकत नाही आणि मनाला त्याच्या कृतीची कारणे माहित नसतात.

फॅकल्टी फॅकल्टीच्या योग्य वापरामुळे मी-मी अध्यापक मनाला हे ओळखतो की हे कोण आणि काय आहे. ते ज्या परिस्थितीत कार्य करेल त्या परिस्थितीची पर्वा न करता, जगातील कोणत्याही ठिकाणी त्याची ओळख ठेवण्यास आणि जतन करण्यास सक्षम आहे. पण आय-एम च्या असमर्थतेनुसार फोकस फॅकल्टी वापरण्यासाठी मनाला स्वतःला जगातल्या कोणत्याही गोष्टीमध्ये माहित नसते. फोकस फॅकल्टीच्या अनुपस्थितीत, प्राध्यापक एकत्रितपणे कार्य करू शकत नाहीत आणि वेडेपणा खालीलप्रमाणे आहे. फॅकल्टी फॅकल्टी प्राध्यापकांच्या क्रियेत एकता टिकवून ठेवते. जर सर्व विद्याशाखांच्या संदर्भात फोकस प्राध्यापकांचा वापर केला गेला नाही तर कोणीही एकट्याने किंवा संयोजनाने कोणत्याही विषय किंवा विषयाबद्दल सत्य अहवाल देऊ शकत नाही.

डार्क फॅकल्टीचा प्रभाव सर्व जगात पसरतो आणि मनाच्या इतर सर्व शाखांवर परिणाम होतो. डार्क फॅकल्टी ही मनातील सर्व शंका आणि भीतीचे कारण आहे. एक किंवा इतर सर्व प्राध्यापकांचे वर्चस्व नसल्यास, तपासले किंवा नियंत्रित केले नाही तर, गडद विद्याशाखा मनामध्ये दंगल आणि संभ्रम निर्माण करेल. गडद विद्याशाखा नकारात्मकदृष्ट्या मजबूत आहे आणि नियंत्रण किंवा वर्चस्वाला प्रतिकार करते. इतर प्राध्यापकांच्या सेवेत त्याची कार्ये पार पाडण्यापर्यंतच हे नियंत्रणात आहे. मालक असताना गडद विद्याशाखा एक आवश्यक आणि मौल्यवान नोकर आहे, परंतु नियंत्रित नसताना एक बलवान, अज्ञानी आणि अकारण अत्याचारी अत्याचारी आहे.

डार्क फॅकल्टीद्वारे कार्य केल्यावर, प्रकाश विद्याशाखा त्याच्या कृती किंवा प्रतिकारशक्तीच्या सामन्यानुसार मनाला कोणताही विषय किंवा गोष्ट समजावून सांगू शकत नाही आणि त्याच्या वर्चस्वाच्या प्रमाणात मन आंधळे झाले आहे. गडद विद्याशाखेच्या अनुपस्थितीत, सर्व गोष्टी मनाद्वारे पाहिल्या गेल्या परंतु विश्रांती व क्रियाकलाप किंवा दिवस आणि रात्र असायची नाही.

डार्क फॅकल्टीच्या क्रियेत, टाइम फॅकल्टी सुव्यवस्थित बदलांचा अहवाल देऊ शकत नाहीत आणि पूर्णविराम किंवा घटनांविषयी गणना करण्यास अक्षम आहेत. प्रमाणानुसार डार्क फॅकल्टी वेळेच्या प्राध्यापकांवर नियंत्रण ठेवण्यास किंवा प्रभाव पाडण्यास थांबवते, कालावधी वाढविला जातो आणि जेव्हा डार्क फॅकल्टी मुळीच कार्य करत नाही तेव्हा काळ अनंतकाळपर्यंत अदृश्य होतो आणि सर्व काही नकारात्मक आनंदाचा दिवस आहे, कारण तेथे सावली नसते. किंवा त्या प्रकाशापेक्षा विपरित असेल जे नंतर विजय मिळवते आणि मनाने कोणतीही गणना केली नाही.

गडद विद्याशाखेतर्फे कार्य करणारी प्रतिमा विद्याशाखा कशासही फॉर्म देण्यास असमर्थ आहे किंवा मनाला जागृत झालेल्या अंधकाराचे ते सर्व प्रकार पुनरुत्पादित करेल आणि गडद विद्याशाखा प्रतिमा संकायला नवीन प्रतिमा, नवीन फॉर्म तयार करण्यास प्रवृत्त करेल वाईटाचे किंवा भयंकर आणि द्वेषयुक्त पैलू, जे इच्छा, आकांक्षा आणि संवेदनशील दुर्गुणांचे टप्पा प्रस्तुत करतात. गडद विद्याशाखेच्या अनुपस्थितीत, प्रतिमा विद्याशाखा सौंदर्याचे प्रकार दर्शविते आणि मनाला आनंद देणा things्या गोष्टी मनाला चित्रित करतात.

डार्क फॅकल्टीच्या प्रभावाच्या प्रमाणात, फोकस फॅकल्टी कोणतीही विषय किंवा गोष्ट मनासमोर मांडण्यास असमर्थ आहे, एकमेकांचे विचार आणि विचारांच्या विषयांकडे लक्ष वेधून घेऊ शकत नाही किंवा संबंधित करू शकत नाही, किंवा कृतीमध्ये समन्वय साधू किंवा संबंधित करू शकत नाही. एकमेकांना प्राध्यापक. गडद विद्याशाखेच्या अनुपस्थितीत आणि शांततेत, लक्ष केंद्रित करण्याची विद्याशाखा वस्तू, विचार आणि विचारांच्या विषयांचे गटबद्ध आणि समन्वय साधू शकते आणि त्यांना स्पष्टपणे आणि संक्षिप्तपणे मनासमोर मांडू शकते. डार्क फॅकल्टी नसतानाही फोकस फॅकल्टी मनाला हळू व बलवान करण्यास असमर्थ असतात. परंतु शांत आणि नियंत्रित असताना, फोकस विद्याशाखा मनाला सतत जागरूक करण्यास सक्षम करते.

जेव्हा गडद प्राध्यापकांचे वर्चस्व असते तेव्हा हेतू असणारी विद्याशाखा मनाला त्याच्या हेतू किंवा त्याच्या कृती कारणास्तव ओळखू शकत नाही आणि गडद विद्याशाखांच्या प्रभावाप्रमाणेच, हेतू प्राध्यापकांना मनास समजण्यास सक्षम करण्यापासून प्रतिबंधित केले जाते कारण आणि परिणाम यांच्यात संबंध, विचार करण्याची पद्धत आणि विचार आणि मन आपली विद्याशाखा आणि इंद्रिय आणि आणि त्या दोघांच्या क्रियांच्या कारणामध्ये फरक करण्यास असमर्थ आहे. डार्क फॅकल्टीच्या अनुपस्थितीत किंवा त्याचे नियंत्रण नसल्यास, हेतू असणारी विद्याशाखा मनाला त्याचे स्वतःचे स्वरुप कळवू शकते आणि मनाला शंकेशिवाय कृती करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग निवडण्यास आणि निर्णय घेण्यास सक्षम करते.

डार्क फॅकल्टीच्या प्रभावाच्या आणि व्याप्तीच्या प्रमाणात, आय-मी-फॅकल्टी मनाला ओळख देऊ शकत नाही आणि मन त्याच्या कृतीतल्या कोणत्याही किंवा सर्व जगात जागरूक होत नाही. जेव्हा डार्क फॅकल्टी आय-एम अध्यापकाविरूद्ध विजय मिळविते तेव्हा मनाला बेशुद्ध बनवते आणि त्या जगात मृत्यू आणतो; डार्क फॅकल्टी नसतानाही मी-अध्यापक त्याच्या कृतीच्या जगात सर्व जागरूक होते; प्रकाश अस्तित्त्वात आहे, परंतु मनावर विजय मिळविण्यासारखे काही नाही, आणि प्रतिकार नसणे, त्याच्यावर विजय मिळविल्याने ती शक्ती प्राप्त करू शकते, ती पूर्णपणे आत्म-जागरूक आणि अमर होऊ शकत नाही. डार्क फॅकल्टीमध्ये प्रभुत्व मिळवून, मी-अध्यापक अमरत्व मिळवतात आणि स्वत: ला जाणून घेण्यास शिकतात. गडद विद्याशाखेच्या अनुपस्थितीत प्राध्यापक कार्यात परिपूर्णता शिकत नाहीत आणि त्यांचे कार्य कमी होते आणि शेवटी थांबतात; व्यक्तिमत्व नसताना आणि चेतनेबद्दल जागरूक न राहता मन फक्त जागरूक असेल.

हेतू प्राध्यापकांच्या माध्यमातून, मनामुळे सर्व क्रिया आणि क्रियेचे परिणाम उद्भवतात; आणि इतर प्राध्यापकांची क्रिया सुरू करते. हेतू प्राध्यापक त्यांच्या अभिनयाचे कारण आहे आणि त्यांची शक्ती निश्चित करते. हेतू असणार्‍या प्राध्यापकांद्वारे मनाने त्याचे आदर्श आणि त्याचे साध्य काय होईल यावर निर्णय घेतो.

हेतू प्राध्यापकांद्वारे मन हे ठरवते की प्रकाश विद्याशाखा कोणत्या विषयावर किंवा ऑब्जेक्टवर प्रकाश टाकेल. हेतू प्राध्यापकांच्या अनुपस्थितीच्या प्रमाणात प्रकाश विद्याशाखा माहिती देऊ शकत नाही आणि मनाला आध्यात्मिक जग, प्रकाशाचे स्वरुप समजू शकत नाही.

हेतू असणार्‍या प्राध्यापकांद्वारे, वेळ संकाय मनाच्या वेळेत प्रकट होणा world्या कोणत्याही जगामध्ये वेळ आणि त्याचे कार्य, किंवा बाब लक्षात घेते; हे त्याच्या अभिसरणांचे कारणे दर्शविते, त्याच्या क्रियेचे कालावधी निश्चित करते आणि त्याच्या क्रियेचे प्रमाण आणि गुणवत्ता आणि त्याचे प्रमाण ठरवते. मदतीने आणि हेतू प्राध्यापकांच्या विकासाच्या अनुषंगाने, काळातील प्राध्यापक, भूतकाळाच्या कोणत्याही घटनेची किंवा घटनेची माहिती आपल्या मनात नोंदवू शकतात, परंतु त्यावेळेस दूरचे असले तरी, सध्याच्या गोष्टी समजून घेऊ शकतात आणि भविष्यकाळातील घडामोडींचा अंदाज घेऊ शकतात. हेतूने निर्धारित हेतू प्राध्यापकांद्वारे वेळची विद्याशाखा मनाला विचारांचे स्वरूप, इतर गोष्टींबद्दल त्याच्या कृतीची पद्धत आणि कार्यप्रणाली आणि ते कशा प्रकारे आणि का मार्गदर्शन करते किंवा निर्देशित करते यास फॉर्ममध्ये दर्शवते. हेतू असणारी प्राध्यापक निष्क्रिय असतात, तेव्हा काळातील विद्याशाखा, पदार्थाचे स्वरुप, त्याच्या बदलांचे कारण आणि ते कसे आणि का येतात आणि नियमित कालावधीत बदल घडवून आणू शकत नाही किंवा अहवाल देण्यास असमर्थ असतात.

प्रतिबिंबातून प्राध्यापकांच्या हेतूनुसार प्राध्यापकांनी प्रकट केलेल्या जगापैकी कोणत्याही प्रकारचे आकृती, रूप, वैशिष्ट्ये, रंग आणि त्याचे स्वरूप किंवा अध्यात्मिक जगात काय असेल आणि ते त्यानुसार असतील की नाही याविषयी निर्णय घेतला जातो. आदर्श प्रमाण. हेतू प्राध्यापक इमेज फॅकल्टीद्वारे कार्य करीत असतात, आकृती आणि रंग आणि फॉर्म विचारांना दिले जातात आणि विचार फॉर्म घेतात. हेतू असणार्‍या प्राध्यापकांच्या मदतीशिवाय मनाची प्रतिमा विद्याशाखा पदार्पण करू शकत नाही.

जेव्हा हेतू प्राध्यापक फोकस फॅकल्टीवर कार्य करतात तेव्हा मनाचे उद्दीष्ट केव्हा, कोठे आणि कोणत्या परिस्थितीत उद्भवू शकते यावर निर्धार आहे आणि एखाद्याचे कर्म काय असेल यावर निर्णय आणि नियमन केले जाते. हेतूनुसार प्राध्यापक शारीरिक जगात जन्म निश्चित करतात आणि कसे आणि कोणत्या परिस्थितीत मन इतर जगात जन्म घेईल. हेतू प्राध्यापकांच्या सहाय्याने, मन केंद्रित हेतू फेकल्टीद्वारे त्याचे हेतू शोधण्यात आणि त्याची कारणे जाणून घेण्यास सक्षम आहे. हेतू असणार्‍या प्राध्यापकांच्या अनुपस्थितीत, जग कार्यरत होऊ शकत नाही, गोष्टींना कृती करण्याची प्रेरणा नसते, मनाला प्रयत्नांचे कोणतेही उद्दीष्ट नसते, त्याची विद्याशाख्ये निष्क्रिय असतात आणि कर्माची यंत्रणा कृतीत येऊ शकत नाही.

डार्क फॅकल्टीच्या हेतूच्या क्रियेनुसार, डार्क फॅकल्टी कृतीतून जागृत होते; हे प्रतिकार करते, शांतपणे आणि मनाला गोंधळात टाकते; हे तीव्र भूक कारणीभूत आहे, आणि उत्कटतेने आणि सर्व प्रकारच्या अभिलाषा उत्पन्न करते; हे सर्व उत्कट इच्छा, इच्छा आणि महत्वाकांक्षा सूचित करते आणि उत्तेजित करते. दुसरीकडे, हे भूक आणि आवेशांवर नियंत्रण ठेवण्याचे साधन आहे आणि गडद विद्याशाखा नियंत्रित करण्याच्या हेतूनुसार उदात्त आकांक्षा कारण आहे. डार्क फॅकल्टीद्वारे कार्य करणार्‍या हेतू असणार्‍या प्राध्यापकाने, मन भौतिक जगापासून दूर केले आहे आणि मृत्यू निर्माण होतो; आणि, हेतूनुसार, मृत्यूनंतर, मनाच्या इच्छेच्या अंधाध्यापकांनी मनाला आवरले आहे. हेतूनुसार, मनाचा जन्म शारीरिक शरीरातून डार्क फॅकल्टीच्या माध्यमातून मानसिक जगात होतो. गडद विद्याशाखेच्या अनुपस्थितीत मनाला प्रतिकारांवर मात करण्याचे कोणतेही साधन नसते आणि ते कोणतेही साध्य करू शकत नाही किंवा आत्म-जागरूक अमरत्व मिळवू शकत नाही.

आय-एम अध्यापकांवर कार्य करण्याच्या हेतूने, मन हे ठरवते की ते काय जाणीव होईल, आणि ते काय होईल याची जाणीव ठेवून, त्याच्या प्रतिबिंबित शक्तींची गुणवत्ता काय असेल आणि ती कशा प्रतिबिंबित करेल हे ठरवते.

आय-अॅम फॅकल्टीवर अभिनय करणारी हेतू असणारी विद्याशाखा शारीरिक आणि इतर जगात कार्य करताना मन काय करेल आणि काय समजेल आणि काय विचार करेल आणि काय करेल हे ठरवते. हेतू प्राध्यापक अमरत्व का आणि कोणत्या हेतूने अमरत्व मिळवतात, कोणत्या पद्धतीद्वारे अमरत्व प्राप्त होईल आणि अमरत्वानंतर मन काय असेल आणि काय करेल हे ठरवते. हेतू प्राध्यापक आय-अध्यापकांना मार्गदर्शन करतात म्हणून, मन आपल्या शरीरासाठी गैरसमज करेल किंवा स्वत: चूक करेल, चुकीच्या कृतीतून कळेल किंवा कळणार नाही, परिस्थिती आणि परिस्थितीचा त्यांच्या वास्तविकतेनुसार न्याय करेल किंवा सक्षम होणार नाही किंवा नाही हे जगातील कोणत्याही जगात केव्हातरी कधी आहे तसेच स्वतःला आणि भविष्यात प्रकट होण्याच्या काळात त्याचे काय होऊ शकते हे जाणून घेणे. हेतू असणारी विद्याशाखा अनुपस्थित असल्यास मनाची कोणतीही कृती नसते. हेतू प्राध्यापक सर्व मानसिक कार्ये आणि कृतीत उपस्थित असणे आवश्यक आहे. केवळ त्याचे हेतू जाणून घेतल्यास मनाला त्याचे वास्तविक आत्मज्ञान कळू शकते.

मी-मी ही एक आत्म-जागरूक, स्वत: ची ओळख पटवून देणारी आणि मनाची वैयक्तिकृत करणारी विद्याशाखा आहे.

आय-अॅम फॅकल्टी प्रकाशतेला व्यक्तिमत्व आणि वैयक्तिकृत करते. आय-अॅम फॅकल्टीद्वारे लाईट फॅकल्टीद्वारे काम केल्याने मन वैभव आणि शक्ती आणि वैभवाचे क्षेत्र बनते. मी-अध्यापकांसह कार्य करत असताना, मन अध्यात्मिक जगात राहू शकते किंवा जगातल्या कोणत्याही जगापेक्षा श्रेष्ठ असू शकते. आय-एम अध्यापकांच्या अनुपस्थितीत, प्रकाश सार्वत्रिक आहे आणि वैयक्तिकृत नाही, स्वत: चे ज्ञान अशक्य आहे आणि मनाला ओळख असू शकत नाही.

मी-मी-विद्याशाखा कार्य करत असतो, वेळप्रकाशाद्वारे अध्यापनावर प्रभाव पाडते, मनाला सातत्य देते आणि परिवर्तीतून स्वत: ची ओळख जपते. आय-एम अध्यापक नसतानाही मन साध्या गोष्टीचे आत्मसात करू शकत नाही आणि पदार्थ आत्म-जागरूक होऊ शकत नाही.

इमेज फॅकल्टीच्या माध्यमातून मी-अध्यापकांच्या क्रियेतून मन वर्चस्व ठेवते, राखून ठेवते आणि वेगळेपणा देते. ते फॉर्मवरील आय-एम-नेसच्या कल्पनेवर प्रभाव पाडते आणि कोणत्या स्वरुपाचे रूप विकसित होते आणि कोणत्या व्यक्तीद्वारे प्रगती होऊ शकते हे दर्शवितात; ते प्रजाती आणि प्रकार ठरवते; ते क्रमांक, नावे आणि क्रमवारी आणि प्रजातींचे आणि स्वरूपात जतन करतात. इमेज फॅकल्टीच्या माध्यमातून, आय-अॅम फॅकल्टी त्याच्या पुढील शारीरिक शरीराचे स्वरूप काय असेल हे एका भौतिक जीवनात निर्धारित करते. आय-एम अध्यापकांच्या अनुपस्थितीत, प्रतिमा विद्याशाखा तयार करण्यास कोणतेही वेगळेपण किंवा व्यक्तिमत्त्व देऊ शकत नाही; पदार्थ सोपे आणि एकसमान राहतील आणि कोणतेही प्रकार नाहीत.

फोकस फॅकल्टीच्या माध्यमातून आय-एम अध्यापक शक्ती देते. मी-फॅकल्टी ही फोकस फॅकल्टीद्वारे कार्य करीत आहे आणि जगातील प्रत्येकातून आणि बाहेर बोलते. आय-मी फोकस फॅकल्टीद्वारे कार्य करीत असताना, मन समतोल, संतुलित, सुस्थीत आणि त्याच्या शरीरांशी संबंधित आहे आणि जगात प्रत्येक जगाच्या आणि त्याच्या शरीरापासून वेगळे म्हणून कार्य करू शकते आणि स्वतःला ओळखू शकते. आय-एम फोकस फॅकल्टीद्वारे काम केल्याने, मन जगातील कोणत्याही ठिकाणी शोधू आणि शोधू शकते. फोकस फॅकल्टीसह मी-मीच्या कृतीतून, मनाला स्मरणशक्ती येते. आय-अध्यापकांच्या अनुपस्थितीत मानवी रूप एक मूर्ख असेल. आय-अध्यापक नसल्यास फॅकल्टी फॅकल्टी अक्रियाशील होईल आणि जग ज्या जगात आहे त्यातून बाहेर पडण्यास मनास असमर्थ ठरेल.

डार्क फॅकल्टीवर काम करणा fac्या आय-अध्यापकांद्वारे, मन प्रतिकार करते, व्यायाम करते, प्रशिक्षण देते आणि अज्ञानावर विजय मिळवते, भूक नियंत्रित करते, शांत राहते आणि त्याचे अवगुण सद्गुणांमध्ये रुपांतरित करते, अंधारांवर विजय मिळवते, मृत्यूवर विजय मिळवते आणि विजय मिळवते, त्याचे व्यक्तिमत्व परिपूर्ण करते आणि अमर होते. मी-अध्यापकांच्या नियंत्रणाशिवाय किंवा त्यांच्या नियंत्रणाशिवाय, डार्क फॅकल्टी मनाच्या इतर विद्याशाखांना नियंत्रित किंवा दडपून टाकून नष्ट करेल आणि मनाला मानसिक आणि आध्यात्मिक मृत्यूला सामोरे जावे लागेल.

हेतू विद्याशाखेत आय-एम च्या क्रियेतून अहंकार या कल्पनेने मन प्रभावित होते, जे त्याच्या कृतीचा प्रमुख हेतू आहे. मी-हेतूंवर प्रभुत्व असल्यामुळे, मनाला एक असमान विकास आणि अपूर्ण आणि अयोग्य कृती मिळेल. जसे मी-मी अध्यापकांची कार्यवाही ठरवितो तसे मन समान रीतीने विकसित होईल, त्याच्या कृतीत सुसंवादी होईल आणि परिपूर्ण प्राप्ति होईल. हेतू असणार्‍या प्राध्यापकांसह मी-मी संकाय नसल्यास मनाला कृतीची तुलना नसते आणि प्राप्तीची कल्पनाही नसते.

आय-एम अध्यापकांनी मनाच्या इतर सर्व शाखांमध्ये कार्य केले पाहिजे. हे इतर प्राध्यापकांना कायमस्वरुपी ठेवण्याची कल्पना पोचवते आणि मनासारख्या प्राप्तीचा शेवट आहे. आय-मी प्राध्यापक नसते तर मनामध्ये सातत्य, स्थायित्व किंवा व्यक्तिमत्व नसते.

(पुढे चालू.)