द वर्ड फाउंडेशन

WORD

खंड 19 मे, 1914. क्रमांक 2,

एचडब्ल्यू PERCIVAL द्वारे कॉपीराइट, 1914.

भूते

मृत पुरुषांची इच्छा भूत

इच्छा हा जिवंत मनुष्याचा एक भाग आहे, एक अस्वस्थ ऊर्जा जी त्याला शरीराच्या स्वरुपाद्वारे कार्य करण्यास उद्युक्त करते. आयुष्यादरम्यान किंवा मृत्यू नंतर, शारीरिक शरीराच्या इच्छेशिवाय शारीरिक इच्छांवर कार्य करू शकत नाही. जीवनामध्ये सामान्य मानवी शरीरात इच्छा असते का नाही. मृत्यूच्या इच्छेने शारीरिक शरीराच्या माध्यमातून आणि फॉर्म बॉडी सोडते, ज्याला येथे भौतिक भूत म्हणतात. मृत्यू नंतर वासना जोपर्यंत शक्य होईल त्यानुसार विचार भूत धरून ठेवेल, परंतु अखेरीस हे दोघे एकवटून जातात आणि नंतर इच्छा एक रूप, एक इच्छा रूप, एक वेगळे रूप बनते.

मृत पुरुषांची इच्छा भुते त्यांच्या शारीरिक भुतांपेक्षा भिन्न असतात. इच्छा भूत इच्छा भूत म्हणून जागरूक आहे. तो फक्त त्याच्या शारीरिक शरीराबद्दल आणि शारीरिक भूताबद्दल चिंता करतो जोपर्यंत तो भौतिक शरीर जलाशय आणि भांडार म्हणून वापरु शकतो जिथून शक्ती काढू शकतो आणि जोपर्यंत तो शारीरिक भूताचा उपयोग जीवंत व्यक्तींच्या संपर्कात येऊ शकतो आणि जिवंत जीवनापासून त्याचे स्वतःचे भौतिक शरीर असलेल्या अवशेषांकडे ती शक्ती हस्तांतरित करा. मग असे बरेच मार्ग आहेत ज्यामध्ये इच्छा भूत त्याच्या शारीरिक आणि विचारांच्या भूतांसह एकत्रितपणे कार्य करते.

इच्छा भूत त्याच्या शारीरिक भूतापासून आणि त्याच्या विचार भूतापासून विभक्त झाल्यानंतर ते एक रूप घेते जे इच्छितेची अवस्था किंवा डिग्री दर्शवते. हा इच्छा फॉर्म (काम रूपा) किंवा इच्छा भूत म्हणजे त्याच्या शारीरिक जीवनात मनोरंजन केलेल्या सर्व इच्छांची बेरीज, संमिश्र किंवा शासन करण्याची इच्छा.

इच्छा भूत त्याच्या शारीरिक भूत आणि त्याच्या विचार भूतापासून विभक्त होण्याकरिता प्रक्रिया समान आहेत, परंतु विसंवाद किती हळू किंवा किती वेगवान आहे यावरुन आयुष्यात आणि त्या व्यक्तीच्या इच्छा आणि विचारांची गुणवत्ता, शक्ती आणि स्वभाव यावर अवलंबून असते. , त्याच्या इच्छांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी किंवा पूर्ण करण्यासाठी त्याच्या विचारांचा वापर. जर त्याची इच्छा सुस्त असेल आणि त्यांचे विचार मंद असतील तर वेगळे होणे कमी होईल. जर त्याची इच्छा तीव्र आणि सक्रिय असेल आणि त्याचे विचार द्रुत असतील तर शारीरिक शरीर आणि त्याचे भूत वेगळे होण्यापासून द्रुत होईल आणि इच्छा लवकरच त्याचे रूप धारण करेल आणि इच्छा भूत होईल.

मृत्यूच्याआधी माणसाची वैयक्तिक इच्छा त्याच्या श्वासोच्छ्वासाद्वारे शारीरिक शरीरात प्रवेश करते आणि रंग देते आणि रक्तामध्ये जीवन जगते. रक्ताच्या माध्यमाने आयुष्यातील क्रिया शारीरिक इच्छेद्वारे अनुभवल्या जातात. खळबळ माध्यमातून अनुभव इच्छा. हे त्याच्या संवेदनशीलतेबद्दल समाधानाची तृप्ती करते आणि रक्ताभिसरण करून भौतिक गोष्टींच्या संवेदना ठेवल्या जातात. मृत्यूच्या वेळी रक्ताभिसरण थांबते आणि इच्छेला यापुढे रक्ताद्वारे ठसा उमटवता येत नाहीत. मग इच्छा रक्तामधून शारीरिक भूतसह मागे घेते आणि त्याचे शारीरिक शरीर सोडते.

भौतिक शरीरातील रक्त प्रणाली हे सूक्ष्म आहे आणि ते महासागर, तलाव, पृथ्वीचे प्रवाह आणि नदीचे प्रवाह यांच्याशी संबंधित आहे. पृथ्वीवरील महासागर, तलाव, नद्या आणि भूमिगत प्रवाह हे मनुष्याच्या शारीरिक शरीरात रक्ताभिसरण रक्ताचे एक मोठे विस्तारित प्रतिनिधित्व आहेत. पाण्यावरील हवेची हालचाल पाण्यात आणि पृथ्वीवर आहे आणि श्वासोच्छ्वास रक्त आणि शरीरासाठी आहे. श्वास रक्ताभिसरणात राहतो; परंतु रक्तामध्ये श्वास घेण्यास प्रवृत्त करते. जे रक्तात श्वास घेण्यास भाग पाडते आणि रक्तामध्ये निराकार प्राणी आहे, त्याची इच्छा आहे. त्याचप्रकारे पृथ्वीवरील पाण्यातील प्राण्यांचे जीवन हवेमध्ये ओतते. जर पाण्यातील सर्व प्राणी मारले गेले किंवा मागे घेण्यात आले तर पाणी आणि हवेमध्ये कोणताही संपर्क किंवा देवाणघेवाण होणार नाही आणि पाण्यावरून हवेची हालचाल होणार नाही. दुसरीकडे, जर पाण्यापासून हवा बंद केली गेली तर समुद्राची भरती थांबेल, नद्या वाहणे थांबतील, पाणी स्थिर होईल आणि पाण्यातील सर्व प्राण्यांच्या जीवनाचा अंत होईल.

ज्यामुळे हवा पाण्यात आणि श्वासोच्छवास रक्तामध्ये प्रवृत्त होते आणि ज्यामुळे दोन्हीचे रक्ताभिसरण होते, ही इच्छा आहे. हे ड्रायव्हिंग-ड्राइंग ऊर्जा आहे ज्याद्वारे सर्व प्रकारच्या क्रियाकलापांना सतत ठेवले जाते. परंतु वासनाचे प्राण्यांच्या जीवनामध्ये किंवा पाण्यामध्ये रूप नसल्यामुळे, मनुष्याच्या रक्तात प्राण्यांमध्ये त्याचे रूप धारण केलेले असते. हृदयाचे केंद्र म्हणून, इच्छा मनुष्याच्या रक्तात राहते आणि अवयव आणि इंद्रियांच्या माध्यमातून संवेदना बनवते. जेव्हा तो मागे घेतो किंवा श्वासोच्छवासाद्वारे मागे घेण्यात आला आहे आणि मृत्यूद्वारे त्याच्या शारीरिक शरीराबाहेर पडला आहे, जेव्हा यापुढे त्याच्या पुनरुज्जीवित होण्याची शक्यता नसते आणि शारिरिक शरीरातून संवेदना अनुभवण्याची शक्यता नसते, तेव्हा ते शारीरिक भूतापासून वेगळे होते आणि सोडते. शारीरिक भूतशी संबंधित इच्छा अजूनही आहे, जरी पाहिले तर ते केवळ स्वयंचलित स्वरुपाचे नसून स्वतःकडे सोडले तर ते जिवंत दिसेल आणि ऐच्छिक हालचाल करेल आणि जे करतो त्यात रस घेईल. सर्व इच्छा आणि त्याच्या हालचालींमधील स्वारस्य जेव्हा इच्छाशक्ती सोडून देते तेव्हा शारीरिक भूतापासून नाहीशी होते.

इच्छा किंवा प्रक्रिया ज्यायोगे ती शारीरिक भूत आणि त्याचे शरीर सोडत नाही किंवा मनाने सोडल्यानंतर ती इच्छा भूत कशी बनते, ती भौतिक दृष्टींनी देखील पाहिली जाऊ शकत नाही. ही प्रक्रिया केवळ विकसित ज्येष्ठ दृष्टीक्षेपाद्वारे पाहिली जाऊ शकते, जी केवळ सूक्ष्म आहे, परंतु ती आकलन केली जाणार नाही. हे समजून घेण्यासाठी आणि ते पहाण्यासाठी, प्रथम मनाने हे समजले पाहिजे आणि नंतर स्पष्टपणे पाहिले पाहिजे.

थरथरणा energy्या ऊर्जेच्या फनेल-आकाराचे ढग म्हणून शारिरिक भूतमधून इच्छा सहसा माघार घेते किंवा मागे घेतली जाते. त्याच्या सामर्थ्यानुसार किंवा त्याच्या सामर्थ्याअभावी आणि त्याच्या स्वभावाच्या दिशेने, हे गोठलेल्या रक्ताच्या कंटाळवाणे रंगात किंवा सोनेरी लाल रंगात दिसते. मनाने इच्छेपासून त्याचे कनेक्शन तोडलेपर्यंत इच्छा इच्छा भूत होत नाही. मनाने इच्छाशक्ती सोडल्यानंतर ती इच्छा वस्तु आदर्श किंवा आदर्शवादी स्वभावाची नसते. हे कामुक आणि कामुक इच्छांनी बनलेले आहे. शारिरीक भुताटकीची इच्छा मागे गेल्यानंतर आणि मनाने त्यापासून मुक्त होण्यापूर्वी, थरथरणा energy्या ऊर्जेचा ढग एक अंडाकृती किंवा गोलाकार स्वरूप धारण करू शकतो, ज्यास ब .्यापैकी निश्चित रूपरेषा पकडली जाऊ शकते.

जेव्हा मन निघून जाते, तेव्हा इच्छाशक्ती प्रशिक्षित लहरीपणाने, थरथरणा .्या, दिवे आणि शेड स्वतःला वेगवेगळ्या आकारात पसरविणारी दिसणारी दिसू शकते आणि पुन्हा एकत्रितपणे इतर आकारांमध्ये गुंडाळले जाऊ शकते. रोलिंग आणि कोइलिंग्ज आणि शॅपिंग्जचे हे बदल आता मोठ्या प्रमाणात इच्छेनुसार स्वतःला वर्चस्व असलेल्या इच्छेच्या रूपात किंवा अनेक इच्छांच्या रूपांमध्ये बदलतात जे शारीरिक शरीरातील जीवनाचे कार्य होते. इच्छेचा समूह एक स्वरुपात एकत्र होईल, किंवा बर्‍याच प्रकारांमध्ये विभागला जाईल, किंवा त्यातील मोठा भाग एक निश्चित फॉर्म घेऊ शकेल आणि उर्वरित भाग स्वतंत्र रूप धारण करू शकतील. वस्तुमानातील प्रत्येक स्पार्क विशिष्ट इच्छा दर्शवते. वस्तुमानातील सर्वात मोठी वक्रल आणि तंतुमय चमक ही मुख्य इच्छा आहे, जी शारीरिक जीवनात कमी इच्छांवर प्रभुत्व ठेवते.

पुढे चालू.

Desire इच्छा काय आहे आणि सजीव माणसांच्या इच्छेच्या भुतांचे वर्णन केले आहे शब्द साठी ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर+१, १ Des, + + डिजायर घोस्ट्स ऑफ लिव्हिंग मेन + यांच्याशी संबंधित लेखात.