द वर्ड फाउंडेशन

विचार आणि निश्चय

हॅरोल्ड डब्ल्यू. पेरिव्हल

सिंबल, नमुने आणि चार्ट्स

स्पिनल कॉर्ड आणि स्पिनल नर्व्ह्ज

अंजीर VI-A, बी

स्पिनल कॉर्डचा क्रॉस सेक्शन

अंजीर VI-A, c

धूसर पदार्थ मध्यवर्ती वस्तू पांढरा पदार्थ
स्पिनल कॉलम आणि स्पिनल कॉर्ड

अंजीर VI-ए, डी

7th–cervical–1st मणक्यांच्या 12th–dorsal vertabrae–1st 5th–lumbar–1st त्रिकोणी अस्थी कोकेक्स टर्मिनल फिलामेंट
स्पिनल कॉर्ड आणि स्पाइनल कॉलमशी संबंधित

पाठीचा कणा योग्य मेंदूच्या पायथ्यापासून 12 व्या पृष्ठीय आणि 1 ला कमरेच्या मणक्यांच्या जंक्शनपर्यंत पोहोचतो; त्याच्या लांबलचकतेस टर्मिनल फिलामेंट म्हणतात, जे कोक्सीक्सच्या खाली एंकरर केलेले आहे. पाठीचा कणा मध्ये मध्यवर्ती कालवा असतो, मेंदूच्या वेन्ट्रिकल्सच्या खाली खाली लंब होणे; खाली, भ्रुणात, ही कालवा टर्मिनल फिलामेंटच्या शेवटच्या टोकापर्यंत पोहोचते, परंतु प्रौढ व्यक्तीमध्ये ती सहसा तंतुच्या आत चिकटून राहते आणि कमी-अधिक प्रमाणात अदृश्य होते. मानव.

पाठीचा कणा स्तंभ पाच विभागांमध्ये विभागलेला आहेः ग्रीवा, पृष्ठीय आणि कमरेसंबंधीचा कशेरुका आणि सेक्रम आणि कोक्सीक्स. हाडांची प्रक्रिया आणि कशेरुकाच्या आकारामुळे दोन्ही बाजूंनी मोकळे तयार होतात ज्याद्वारे मान, खोड आणि वरच्या आणि खालच्या बाजूंना पाठीचा कणा जातो (चित्र सहावा-ए, बी).