द वर्ड फाउंडेशन

विचार आणि निश्चय

हॅरोल्ड डब्ल्यू. पेरिव्हल

अध्याय सात

मानसिक मृत्यू

विभाग 13

निसर्गाच्या राज्यांचा इतिहास. श्वास आणि बोलण्याद्वारे निर्मिती. दोन प्रकार अंतर्गत विचार. मानवी शरीर हे निसर्गाच्या राज्यांचा नमुना आहे. निसर्गातील बुद्धिमत्ता.

सर्व युगात, ट्रायून सेल्फ्स, द्वारा श्वास आणि माध्यमातून भाषण शक्ती doers'मृतदेह, राखली किंवा ची राज्ये बदलली निसर्ग.

जेव्हा doers त्यांच्या परिपूर्ण राज्यात वस्तू तयार करायच्या आहेत, ते विचार त्यांना आणि शारिरीक अस्तित्वात आणला. त्यांना काय पाहिजे आहे हे त्यांना ठाऊक होते आणि जेव्हा ते करीत तेव्हा ते काय करतात हे त्यांना ठाऊक होते विचार. अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना प्रकाश या गुप्तचर सह एकत्रित इच्छा मध्ये कर्त्याचे विचार, ज्याबद्दल त्यांनी विचार करणे चालू ठेवले. ते विचार एक आवाज होता, परंतु नव्हता, नव्हता आणि कंपने बनवू शकत नाही. तथापि, जेव्हा ते पास झाले फॉर्म जगात कंपने निर्माण झाली बाब ज्याचा त्याचा परिणाम झाला. हे कंप बाब बांधले फॉर्म; नंतर अंतिम शब्द श्वास घेण्यामध्ये कंपन कंपन एकत्रित झाले फॉर्म या विचार किंवा च्या विचार भौतिक जगात. म्हणून भौतिक गोष्टी शब्दांच्या सामर्थ्याने आल्या आणि अस्तित्वातून बोलल्याशिवाय जगामध्ये राहिल्या. त्यांना किडणे शक्य झाले नाही, वेगवान ठोठावले जाऊ शकत नाही. त्यांचे अस्तित्व संपवण्यासाठी विरघळायला एक शब्द बोलला जाई.

आज पुरुष जसा जग जगतात तसाच जग बनवतात, परंतु ते ते आणि त्यावरील सर्व गोष्टी बनवतात अज्ञान. जेव्हा ते असतात तेव्हा त्यांना काय माहित नसते विचारकिंवा त्यांचे सामर्थ्य त्यांना माहित नाही विचार. त्यांना माहित नाही की त्यांचे विचार जारी केल्यावर दिले जातात प्रकाश च्या विमान प्रकाश जग. त्यांना हे माहित नाही विचार नंतर एकामध्ये ध्वनी आणि भाषण म्हणून खाली उतरा जीवन जग, जिथे ते घेतात बाब या जीवन एक लोहचुंबक म्हणून जग लोह दाखल होते. एक विचार एक आवाज आहे. हे मानवी कानास ऐकू येत नाही, परंतु त्यामध्ये दिसते जीवन जग, आणि त्याद्वारे देते जीवन करण्यासाठी बाब त्याचा परिणाम होतो. ते खाली उतरते आणि मध्ये येते फॉर्म जग, तो भाग घेऊन जीवन बाब. तो आवाज आहे फॉर्म जग देखील, आणि एक भाग बनवते फॉर्म बाब coalesce. हे कारणीभूत बाब घेणे फॉर्म, ध्वनीचा अर्थपूर्ण, जो भौतिक जगात येतो, परंतु अद्याप अदृश्य आहे. मग ते पुढे जाते तार्यांचा किंवा तेजस्वी स्थिती बाब या फॉर्म भौतिक जगाचे विमान, जिथे ते तेजस्वी-तेजोरायाच्या उंबरठ्यावर राहील बाब भौतिक विमानाचे आणि घन मध्ये बाह्यरुप तयार आहे बाब.

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना देखावा वनस्पती आणि प्राण्यांचे उगवण योग्य हंगामावर अवलंबून असते. द विचार, जे वेगवेगळ्या जगात भाषण आणि आवाज आहे, बाह्यरचना होईपर्यंत आवाज चालू राहतो. जेव्हा वेळ या साठी ध्वनी सभोवताली आणि तेजस्वी-घन माध्यमातून कंप करण्यासाठी घन-घन कणांना भाग पाडते फॉर्म आणि शेवटी त्यांना त्यात ओढते. वनस्पतींमध्ये असलेले रस आणि प्राण्यांच्या शरीरातील द्रव हे त्यानुसार दृश्यमान ठोस आकार तयार करतात तार्यांचा फॉर्म. एक विचार of प्रेम आणि एक विचार of लोभ म्हणून भिन्न आहेत विचार आणि ते वेगळ्या प्रकारे आवाज करतात. विचारांचा जो आवाज आहे त्याचा आवाज भिन्न आहे वेळ विचार येतो जीवन च्या विमान जीवन जग पर्यंत, सह बाब जमले की ते भौतिक च्या उंबरठ्यावर येते जीवन. वर जीवन च्या विमान जीवन जगाचा आवाज ज्या पिवळ्या गुलाबासारखा तयार होईल त्याचा आवाज पांढ white्या रंगाचा सुगंध म्हणून तयार होण्यापेक्षा वेगळा आहे, जेव्हा शेवटचे पाहिले आणि वास आले तेव्हा दोन फुले आहेत.

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना फॉर्म ज्यात ए विचार बाह्यरुप आहे हे आवश्यकतेने सुसज्ज केलेले नसते कर्ता जेथून येते भावना-आणि-इच्छा अस्तित्त्वात की अस्तित्व फॉर्म. उदाहरणार्थ, मजबूत लैंगिक एकूण इच्छा आणि सामान्य लबाडीच्या अनुपस्थितीसह संताप नंतर एकत्र होऊ शकतो मृत्यू जेव्हा वेगळे श्वास-रूप आणि कर्ता बैलांचे शरीर सजीव करण्यासाठी बनविलेल्या इच्छेच्या वस्तुमानात उद्भवते. बैलाचे शरीर बनलेले आहे मूलभूत बाब चार पैकी घटक, परंतु फॉर्म ज्यामध्ये हे आयोजित केले जाते ते म्हणजे a चे अभिव्यक्ती विचार, जे तेव्हा होते विचार आणि बोलल्याप्रमाणे, जे दिसते त्यासारखे दिसते फॉर्म बैलाचा द फॉर्म इच्छा राहण्याची शक्ती बसेल.

रसायनशास्त्राला ज्ञात असलेल्या अणूंमध्ये ते मिळतात किंवा संयोजित करण्याची क्षमता असते बाब या फॉर्म जग. मॅटर या फॉर्म जग एकत्र बाब या जीवन मध्ये जग फॉर्म एकत्रित क्षमतेनुसार जे तयार होते बाब त्या विशिष्ट वैशिष्ट्यांमधून प्राप्त होते जीवन बाब. अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना जीवन बाब कडून ही वैशिष्ट्ये प्राप्त होते विचार किंवा पासून विचार, जे वर्ण देऊ शकते जीवन बाब फक्त काही त्यानुसार प्रकार or संख्या जे विचार संबंधित द विचार उलगडणे आणि विस्तृत करून वर्ण द्या बिंदू वर्तुळाकडे,अंजीर चतुर्थ-ए).

पुरुष केवळ काही विशिष्ट विचार करतात प्रकार, ज्याप्रमाणे ते आपल्या तोंडाने जेवतात आणि पायांसह चालतात आणि अन्यथा नाही. द प्रकार ज्यामध्ये पुरुष युनिव्हर्सल मधून येतात असा विचार करतात प्रकार or गुण, जे स्वतःशिवाय पृथ्वीवर ओळखत नाहीत प्रकार ज्या अंतर्गत पुरुष विचार करतात. युनिव्हर्सल प्रकार अमूर्त पासून आला संख्या; एकमेव मार्ग ज्यायोगे ते असू शकतात विचार सुमारे दोन म्हणून आहे.

माणूस एका अफाट दोन प्रकारात विचार करतो संख्या उपप्रकार वैयक्तिक मानसिक सर्व मानसिक क्रिया वातावरण या प्रकार आणि त्याच्या उप प्रकारांद्वारे शासित असतात. प्रत्येक विचार म्हणून ते जारी केले जाते मानवी प्रकारांपैकी एकाच्या उपप्रकारात. जेव्हा ते जारी केले जाते आणि येते तेव्हा जीवन भाषण आणि ध्वनी म्हणून जग, त्याचा परिणाम करते बाब या जीवन जग आणि त्यास प्रदान करते वर्ण त्याच्या स्वत: च्या विशिष्ट उपप्रकाराचे. ते बाब, जेव्हा ते एकत्र केले जाते, गटबद्ध केले जाते आणि दिले जाते तेव्हा ए वर्ण by विचार किंवा ए द्वारा विचार, आत घेते मूलभूत जीव जे उपप्रकार आहेत त्या विचार संबंधित हे उपप्रकार काय आहेत ते बर्‍याच जणांकडून पाहिले जाऊ शकतात फॉर्म भौतिक जगामध्ये जेथे ते बाह्य आहेत. ते सर्व उपप्रकार आणि दोन प्रकारांचे भिन्नता आहेत.

ज्या अंतर्गत दोन उपप्रकार मानव पुरुष प्रकार आणि स्त्री प्रकार विचार करा. माणूस ज्या प्रकारात आहे त्याचा विचार करतो; आणि एक स्त्री आपल्या प्रकारात विचार करते. त्यांचे सर्व विचार या दोन प्रकारांनुसार आहेत. दोन प्रकारांच्या अंतर्गत आणि पार्श्वभूमी म्हणून विचार पुरुष आणि स्त्रीचा एक प्रकार आहे, एक प्रकार. हा प्रकार दोघांना जोडतो. हे त्यांचे रहस्य आहे भावना-आणि-इच्छा किंवा युनियन. एकट्याच्या प्रकारानुसार पुरुष किंवा स्त्री दोघांनाही विचार करता येत नाही, परंतु त्याबद्दल त्या विचार करतात. प्रत्येक वेळ मानव एखाद्याच्या प्रकारात विचार करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे ते गोंधळात पडतात, जसे की ते त्यातील मेटाफिजिकल अनुमानांवर लागू करण्याचा प्रयत्न करतात धर्म किंवा त्या दोघांचा किंवा एकाचा विचार करण्याचा सर्व विचार एखादा माणूस साहित्य, व्यवसाय किंवा खेळात व्यस्त असतो, तो माणूस किंवा स्त्री म्हणून स्वत: चा प्रकार करतो.

या विचार खनिज, भाजीपाला, प्राणी आणि मानवी या चार राज्यांच्या काही झोनशी संबंधित आहे. दोनची कल्पना नेहमीच असते, सक्रिय आणि निष्क्रिय, सकारात्मक आणि नकारात्मक योग्य आणि डावीकडे, वर आणि खाली, प्रकाश आणि गडद, झोप आणि जागे करणे, जीवन आणि मृत्यू, चांगले आणि वाईट, खरे आणि खोटे, आनंद आणि वेदना, जसे आणि आवडले नाही, आत्मा आणि बाब, मी आणि मी नाही, किंवा नाही निसर्ग आणि निसर्ग. मानव केवळ दोन प्रकारच्या गोष्टींचा विचार करतो, ज्या गोष्टी त्यांना पाहू शकतात, ऐकू शकतात, चव, गंध आणि स्पर्श; आणि दुसरा प्रकार, ज्या गोष्टी पाहिल्या नाहीत, ऐकल्या पाहिल्या नाहीत, चव घेतल्या आहेत, वास घेतल्या आहेत किंवा स्पर्श केल्या नाहीत अशा गोष्टी.

जेव्हा जेव्हा माणूस यापैकी कोणत्याही गोष्टीबद्दल विचार करतो तेव्हा तो त्याला कसे वाटते किंवा कसे याचा विचार करतो इच्छा त्यांच्याबद्दल. तो विचार भावना किंवा स्वतःसारखी इच्छा असणे; तो कोण आहे इच्छा, तो जो विचार करतो, तोच तो नेहमी असतो. जो त्याचा नाही तो त्याच्याशी या गोष्टी सांगत आहे; तो त्याशिवाय स्वतःचा विचार करत नाही विचार जे स्वतः नाही.

पुरुषांची विचार त्याच्या लैंगिक प्रकार मादीपेक्षा वेगळे आहे. जेव्हा तो इतरांचा विचार करतो मानव तो त्यांचा पुरुष किंवा स्त्रियांसारखा विचार करतो. एका स्त्रीबद्दलही तेच आहे; तिला विचार तिच्या सेक्स प्रकारानुसार आहे. ती कोणत्या प्रकारात आहे याचा विचार करते.

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना विचार जो विचार करतो आणि प्रभावित करतो अशा प्रकारचे पुरुष आणि स्त्रिया असतात बाब त्या प्रकारानुसार, ते त्या बाहेरील बाहेरील आहेत किंवा त्यापैकी निसर्ग.

दोन प्रकार, पुरुष आणि स्त्री यांचे उत्पादन घ्या निसर्ग त्याच दोन. प्रकार ज्याच्याजवळ अधिक स्पष्टपणे विचार केला जातो तोच प्रकार आहे; जितके अधिक कमी उच्चारले जाईल. तर, प्राणी प्राण्यांपेक्षा जास्त कमी प्रमाणात नर व मादी आहेत. खनिजांमध्ये हा प्रकार केवळ सकारात्मक आणि नकारात्मक म्हणून ओळखला जाऊ शकतो.

विचार करत आहे आणि विचार प्रभावित बाब मध्ये जीवन जागतिक आणि प्रकाराच्या किंवा उपप्रकारानुसार ते गटबद्ध करण्यास कारणीभूत आहेत विचार किंवा विचार. वर्गीकरण आवाज आणि विचार, त्याच क्रियेचे तीन पैलू अशा आवाजामुळे होते. द्वारे गट करणे संख्या च्या कण च्या जीवन बाब निर्मिती फॉर्म मध्ये फॉर्म जग. द फॉर्म बाब, च्या गटबाजीने त्याच्या संरचनेत प्रभावित झाले जीवन बाब, आवाजाच्या अनुसार आणि च्या रचनानुसार coalesces जीवन बाब ते ते वाहून जाते. द फॉर्म बाब भौतिक जगात, म्हणजे त्याच्या अदृश्य भागामध्ये येते; आणि ते फॉर्म, प्रत्येक प्रकरणात भिन्न आहेत, तेजस्वी-भौतिक कण होऊ बाब त्यानुसार कंपन करणे आणि अणूंमध्ये गटबद्ध करणे, ज्यायोगे रसायनशास्त्र भौतिक म्हणून ओळखले जाते बाब नव्वद विचित्र घटक. म्हणून सर्व स्फटिका, दंव डिझाईन्स आणि बर्फ तसेच खनिजे, झाडे, फुले आणि सर्व प्राण्यांचे शरीर अस्तित्वात आणा. वनस्पतींमध्ये फिरणारा सार, रोपातील साठा ज्यामुळे ते वाढतात आणि फुले, फळे आणि बिया तयार करतात, प्राणी देहामधील द्रवपदार्थ त्यांच्या परिणामी आरोग्य, परिपक्वता आणि आजार, त्याच प्रकारे उत्पादित केले जातात. प्रत्येक वनस्पती आणि प्राणी काही उपप्रकारांच्या विचारांना अनुकूल असतात. संकल्पना दिग्दर्शित आहेत विचारवंत ट्रिब्यून सेल्फ्सचे.

च्या दोन ऑर्डर बुद्धिमत्ता, विचार करणारे आणि इच्छुक, च्या ऑपरेशनला निर्देशित करा विचार कायदा, ज्याशी ते संबंधित आहेत त्या त्रिमूर्तीद्वारे. द विचार करणारे च्या गडबड निरीक्षण बाब मध्ये जीवन जग जे सर्व मानवी विचार कारणे. ते पहात नाहीत, काय घडते याची त्यांना जाणीव असते. द बुद्धिमत्ता इच्छुकांच्या ऑर्डरची काम त्यांच्या ट्रायून सेल्फ्स मध्ये फॉर्म आणि भौतिक जग. जगातील प्रत्येक ऑर्डर ज्याच्याशी नैसर्गिकरित्या संपर्कात राहते.

चा प्रवाह म्हणून विचार आत फिरते मानसिक वातावरण मानवी एक तो प्रभावित करते जीवन बाब या जीवन जग आणि तेथे कार्य करणार्‍या ट्रायून सेल्फच्या लक्षात येते. ते कारणीभूत मूलभूत गट करणे जीवन बाब प्रकारानुसार आणि वर्ण या विचार त्या प्रवाहात आहेत विचार. त्याद्वारे ज्या प्रकाराखाली विचार तयार केला गेला त्यामध्ये व्यक्त केला जातो बाब. नंतर स्वभाव स्वभावाने केले जाते त्रिकूट स्व गंतव्यस्थान, अभ्यासक्रम आणि वेळ विचार चक्र. काही विचार अशा प्रकारे मर्यादित आहेत मानसिक वातावरण मनुष्य, काही पुढील कार्य करण्याची परवानगी आहे बाब मध्ये जीवन जग आणि नंतर शारीरिक क्रिया, वस्तू किंवा घटना बनण्यासाठी.

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना बुद्धिमत्ता थेट वागू नका; ते ट्रायून सेल्फी पूर्ण किंवा त्यांच्याद्वारे कार्य करतात आणि अगदी मूर्त स्वरुपात देखील doers. मानवाचा कर्ता अपरिपूर्ण असू शकतो जाणकार आणि त्याचे विचारवंत नेहमीच प्रकाश बुद्धिमत्ता आहे आणि त्यानुसार वागण्याशिवाय कार्य करू नका. म्हणून नशीब मानवी, ते थेट त्याच्याद्वारे चालविले जाते विचारवंत. तथापि, च्या घटना त्रासदायक, कठोर किंवा जाचक जीवन मानवाचे असू शकतात, ते त्याच्याद्वारे त्याच्याकडे येतात विचारवंत त्याच्या त्रिकूट स्व.

चा एक भाग विचार बाब खनिज, भाजीपाला आणि प्राणी साम्राज्यांसाठी चिन्हांकित केलेले आहे. अर्थात तेथे कोणतेही दृश्यमान गुण नाहीत, परंतु हे सर्व त्वरित केले जाते विचार जे भौमितिक तयार करते चिन्हेआणि मूलभूत त्यांनी दिलेले दिशानिर्देश पार पाडण्यात अनैच्छिकपणे आज्ञापालन करा गुण आणि ओळी

याद्वारे ऑपरेशन्सची अचूकता आणि वेगवानपणाबद्दल काही कल्पना बुद्धिमत्ता आणि सागरी समुद्राच्या भरतीपासून ते पाइन सुईच्या संरचनेपर्यंत भौतिक विश्वाचे प्रदर्शन आणि सुसंगतता यावर विचार करून त्रिकोण स्वत: ला मिळवू शकतो. ए विचार प्रत्येकासाठी संभाव्य शक्तीचे अस्तित्व आहे युनिट त्याचा त्यामागील सामर्थ्य आहे घटक, नलमध्ये जलाशय आहे आणि प्रकाश च्या माध्यमातून आलेल्या बुद्धिमत्तेची विचारवंत शक्ती मुक्त करते. मानवी विचार, विसंगती, स्वार्थी, जसा अज्ञानी आहेत, परंतु या प्रचंड सामर्थ्यवान सामर्थ्याने, जगाचा नाश होईल, दृश्यमान आणि अदृश्य आहे, जर ते नियंत्रण व दिशानिर्देश नसते तर बुद्धिमत्ता, येथे म्हणतात विचार करणारे.

दिशानिर्देश जे जीवन बाब आणि ते मूलभूत तो अस्वल सह कनेक्ट, मध्ये घेतले जातात फॉर्म जग. येथे इच्छुकांनी दिलेले मार्गदर्शन पाळतात विचार करणारे. इच्छाशक्ती शारीरिक शक्ती, वस्तू आणि घटना घडवून आणणारी शक्ती आणि मूलभूत प्राणी यांच्या मार्शलिंगशी संबंधित आहे. म्हणूनच ते त्याकडे पाहतात की परमेश्वराचे काय लक्ष्य आहे फॉर्म खनिज, भाजीपाला आणि प्राण्यांच्या राज्यामध्ये घोड्याच्या चमकदार केसांपासून ते पतंगच्या पंखांवरील धूळ आणि पाइनच्या झाडापासून डेझीपर्यंत योग्य प्रकार प्राप्त होतो. ते देखील प्राणी ते पाहू फॉर्म योग्य द्वारे अ‍ॅनिमेटेड आहेत इच्छा घटक आणि वनस्पती फॉर्म आणि फुलांना फिटिंग आहे मूलभूत त्यांना राहण्यासाठी.

या बुद्धिमत्ता आणि ट्रायून सेल्फ प्राणी, वनस्पती आणि खनिजे तयार करीत नाहीत; ते फक्त ते पहातात की प्रकार जे मानसिक असतात वातावरण of मानव द्वारे व्यक्त आहेत फॉर्मजी नंतर प्राणी, वनस्पती आणि खनिज जगातील जीवांच्या बाह्य पैलू म्हणून दिसून येते. या प्रकार सर्व पूर्वीचे परिणाम आहेत विचार सर्वांच्या आधीच्या जीवनात doers मानवी शरीरात. एक प्रकार बनलेला आहे बाब या जीवन जग.

एक प्रकार म्हणजे विविध प्रकारच्या बेरीजचे प्रतीक विचार हे पूर्वी केले गेले आहे, परंतु हे अमूर्त आहे, अदृश्य आहे आणि नाही फॉर्म. प्रकार च्या सारांशित नोंदी आहेत फॉर्म, च्या विचार आणि बुद्धिमान च्या क्रियाकलापबाब in निसर्ग-बाब. ते बारापैकी काही जणांच्या वेगवेगळ्या वयोगटामध्ये कार्यरत आहेत गुण मंडळाचे, त्यानुसार सर्व विचार केलंच पाहिजे. मंडळ आणि बारा गुण सर्वांचा अंतिम स्रोत आहे प्रकार(अंजीर. आयए). द प्रकार च्या समन्वय क्रियेद्वारे बाह्यरुप आहेत प्रकाश या गुप्तचर, मानसिक वातावरण आणि ते विचार त्यात, द एआयए आणि ते श्वास-रूप आणि पिढी प्रक्रिया.

मानवी शरीर स्वतः एक आहे बाह्यत्व of प्रकार मानसिक मध्ये वातावरण, आणि प्रकल्प आणि खनिज, वनस्पती आणि प्राणी साम्राज्यांचा स्रोत आणि नमुना आहे. एक नमुना म्हणून शरीरातून मूलभूत या पुढे शरीर प्रकार, तुलनेने काही कमी संख्या, पृथ्वी आणि प्राणी, वनस्पती आणि खनिजांचे असंख्य म्हणून. द फॉर्म त्यानंतर भरले जातात आणि दमदार असतात इच्छा of मानव आणि द्वारे अंतःप्रेरणा दिली जातात प्रकाश या गुप्तचर ते आत गेले आहे निसर्ग आणि जे आहे बुद्धिमत्ता ते मार्गदर्शन करतात निसर्ग आणि सामान्यतः म्हणतात देव.

मानव नाही जाणीवपूर्वक या प्रक्रियेत, त्यांच्या मानसिक, मानसिक आणि शारीरिक संघटनांच्या भागांद्वारे चालवल्या जातात, त्यापेक्षा जास्त जाणीवपूर्वक च्या प्रक्रियेचा दृष्टी किंवा पचन. यापैकी काही प्रक्रिया नंतर चालतात मृत्यू भौतिक शरीराचा.