द वर्ड फाउंडेशन

लोकशाही स्वयंसेवी आहे

हॅरोल्ड डब्ल्यू. पेरिव्हल

उडणारी दया

 

स्पोकन शब्द

हर्मीसच्या या आकृतीला कधीकधी फ्लाइंग बुध म्हटले जाते. हे सौंदर्य आणि शब्दांच्या सामर्थ्याचे प्रतीक आहे. शब्द शरीरात अमर चेतन, कर्ता आहे.

तोंडातून, श्वास बोलल्या गेलेल्या शब्दामध्ये तयार होतो. बोललेला शब्द विचारांच्या अभिव्यक्ती म्हणून पुढे उडी मारतो.

विचार हा देवदेवतांचा, माणसांच्या देवांचा दूत आहे. माणसांचे देव हे त्रिमूर्ती सेल्फचे अंग आहेत, अमर आहेत, जे पुरुषांमध्ये नाहीत. अमर ट्रिब्यून सेल्फचा एक भाग स्वतःला नश्वरात श्वास घेतो आणि त्या नश्वर माणसाला बनवितो. माणसामध्ये असलेल्या प्रत्येक अमर ट्रायून सेल्फचा तो भाग श्वासाला आवाजात, भाषण, विचारांचा वाहक, बोललेला शब्द या रूपात व्यक्त करतो.

बोललेला शब्द शरीरात कर्त्याचा आणि मनुष्यांकरिता असलेल्या इतर कर्मचा to्यांचा मेसेन्जर आहे. बोललेल्या शब्दाला अंधकारमय करण्याची, मोहित करण्याची, फसविण्याची शक्ती असते; हे ज्ञान, ज्ञान किंवा अपमान करू शकते; त्यास झोपायला, स्वप्न दाखविण्याची आणि जागृत करण्याची शक्ती आहे. बोललेल्या शब्दामध्ये डोअर्सला मेलेल्यातून उठविण्याची शक्ती असते.

मनुष्यात असलेल्या त्रिमूर्ती सेल्फच्या त्या भागामध्ये जीवन नावाच्या स्वप्नापासून जागृत होण्याची शक्ती असते, ज्यामध्ये त्याने स्वतः विचार केला आहे आणि बोलला आहे आणि ज्यामध्ये तो आहे. तो उठविला जाईल, तो स्वतः उठेल आणि अमरसमवेत घरी असेल. यानंतर ते कायमस्वरुपी वास्तवात एक ट्रायून सेल्फ पूर्ण होईल.

फ्लाइंग बुध पुतळ्याचा पाया

उपरोक्त या पत्रकाच्या उलट बाजूने दर्शविलेल्या आकृतीला आधार देण्यासाठी तोंडातून पुरेसे शिल्पयुक्त श्वासोच्छ्वास सोडलेला मानवी डोके मागे फेकलेला दर्शवितो. डोके श्वास घेण्यासाठी उभ्या असलेल्या आकृतीचे रूप धारण करण्यासाठी इतर कोणत्याही स्थितीत असू शकत नाही, ज्यास सामान्यतः “फ्लाइंग बुध” म्हणतात. जिओव्हानी दा बोलोग्ना या शिल्पकाराने आपल्या कलेच्या या उत्कृष्ट कृतीचा अर्थ काय हे संशोधनातून स्पष्ट केले नाही. स्पष्टपणे, अर्थ असा आहे: स्पोकन शब्द.