द वर्ड फाउंडेशन

लोकशाही स्वयंसेवी आहे

हॅरोल्ड डब्ल्यू. पेरिव्हल

भाग तिसरा

स्वयंसेवी संस्था

स्वराज्य म्हणजे काय? स्वत: ची किंवा स्वत: ची म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या, मानवी शरीराच्या आत असलेल्या जाणीव माणसाच्या भावना आणि वासनांचा जो योग आहे, आणि जो शरीराचा ऑपरेटर आहे. सरकार हा अधिकार, प्रशासन आणि कार्यपद्धती आहे ज्याद्वारे एखाद्या शरीरावर किंवा राज्यात राज्य केले जाते. स्वराज्य म्हणून एखाद्या व्यक्तीवर लागू होते, याचा अर्थ असा होतो की एखाद्याच्या भावना आणि इच्छा ज्या भूक किंवा भावना, पूर्वग्रह आणि शरीराला व्यत्यय आणण्याच्या उत्कटतेमुळे कलतात अशा एखाद्याच्या स्वत: च्या चांगल्या भावना आणि इच्छेद्वारे प्रतिबंधित आणि शासित केले जाईल शरीराच्या बाहेरून अधिकार म्हणून इंद्रियांच्या ऑब्जेक्ट्सबद्दलच्या प्राधान्यांद्वारे किंवा पूर्वग्रहणाद्वारे नियंत्रित होण्याऐवजी अधिकाराच्या निकषांनुसार योग्यता आणि तर्कानुसार कार्य करा. जेव्हा एखाद्याची उच्छृंखल भावना आणि वासना स्व-शासित असतात तेव्हा शरीराची शक्ती नियमित आणि अखंड आणि मजबूत संरक्षित केली जाते, कारण शरीराच्या हिताच्या विरोधात काही इच्छेचे स्वार्थ उच्छृंखल आणि विध्वंसक असतात, परंतु शरीराचे हित आणि कल्याण यासाठी असते प्रत्येक इच्छेची अंतिम आवड आणि चांगले.

देशातील लोकांपर्यंत वाढविल्यास व्यक्तीचे स्वराज्य म्हणजे लोकशाही. आतून प्रामाणिकपणा व योग्यतेने लोक त्यांच्या प्रतिनिधी म्हणून त्यांची निवड करतील जे केवळ स्वराज्य सराव करतात आणि जे पात्र नाहीत. जेव्हा हे केले जाईल, तेव्हा लोक एक अस्सल लोकशाहीची स्थापना करण्यास सुरवात करतील, जे लोकांचे सरकार बनतील आणि सर्व लोकांचे हित एक समान लोक म्हणून होईल. अशी लोकशाही सर्वात मजबूत सरकार असेल.

स्वराज्य म्हणून लोकशाही म्हणजे सर्व राष्ट्रांचे लोक आंधळेपणाने शोधत आहेत. त्यांचे स्वरूप किंवा पद्धती कितीही भिन्न किंवा विरोधात दिसली तरी अस्सल लोकशाही ही मूळतः सर्व लोकांना पाहिजे असते, कारण यामुळे त्यांना मोठ्या संधी आणि सुरक्षिततेसह जास्तीत जास्त स्वातंत्र्य मिळू शकेल. आणि अमेरिकेतल्या सर्व लोकांच्या भल्यासाठी हे कसे कार्य करते हे जर लोकांना दिसेल तर खरी लोकशाही ही आहे. हे निश्चितपणे होईल, जर स्वतंत्र नागरिक स्वत: ची शासन घेतील आणि अशाच प्रकारे जगतात, ज्या लोकांना “मुक्त देश व शूरांचे घर” म्हटले जाते त्या जगातील लोकांना ही मोठी संधी मिळते.

सुज्ञ लोकांचा असा विश्वास नाही की लोकशाही त्यांना पाहिजे ते सर्व देऊ शकते. सुज्ञ लोकांना हे समजेल की जगात कोणालाही पाहिजे ते मिळू शकत नाही. एखादा राजकीय पक्ष किंवा पदाचा उमेदवार जो दुसर्‍या वर्गाच्या किंमतीवर एका वर्गाच्या गरजा भागविण्याचे आश्वासन देईल, तो मतांसाठी पैशांचा सौदा करणारा आणि त्रास देणारा असेल. कोणत्याही वर्गाविरूद्ध काम करणे म्हणजे लोकशाहीविरूद्ध काम करणे.

अस्सल लोकशाही ही सर्व लोकांची बनलेली एक कॉर्पोरेट संस्था असेल जी स्वत: ला स्वाभाविकपणे आणि सहजपणे स्वत: ला चार वर्गांमध्ये किंवा वैयक्तिक विचार आणि भावनांनी ऑर्डरमध्ये बनवतात. (“चार वर्ग” मध्ये काम केले जाते "व्यक्तींचे चार वर्ग") चार वर्ग जन्म किंवा कायद्याद्वारे किंवा आर्थिक किंवा सामाजिक स्थितीद्वारे निर्धारित केले जात नाहीत. प्रत्येक माणूस त्याच्या चार वर्गांपैकी एक आहे ज्याचा तो विचार करतो आणि नैसर्गिकरित्या आणि स्पष्टपणे म्हणतो. चार ऑर्डरपैकी प्रत्येकास अन्य तीन आवश्यक आहेत. इतर कोणत्याही वर्गाच्या हितासाठी चारपैकी एकाला इजा करणे खरोखरच सर्वांच्या हिताच्या विरूद्ध आहे. असे करण्याचा प्रयत्न करणे एखाद्याने त्याच्या पायावर आदळणे इतके मूर्खपणाचे ठरेल कारण तो पाय अडखळला आणि त्याच्या हातावर पडला. शरीराच्या एका भागाच्या हिताच्या विरोधात जे आहे ते संपूर्ण शरीराच्या हिताचे आणि कल्याणासाठी आहे. त्याचप्रमाणे, कोणत्याही व्यक्तीचे दु: ख सर्व लोकांच्या गैरसोयीचे असेल. लोकशाहीसंबंधातील या मूलभूत तथ्याचे संपूर्ण कौतुक केले गेले नाही आणि त्यानुसार व्यवहार केले गेले नाहीत, कारण लोकशाहीचे स्वराज्य सरकार या परीक्षेच्या काळात प्रत्येक मागील संस्कृतीत नेहमीच अपयशी ठरले आहे. आता पुन्हा चाचणी चालू आहे. जर आपण व्यक्ती म्हणून आणि लोक म्हणून लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वे समजून घेण्यास आणि त्यांचा अभ्यास करण्यास सुरवात केली नाही तर ही सभ्यता अपयशी ठरेल.

स्वराज्य म्हणून लोकशाही विचार करणे आणि समजून घेण्याची बाब आहे. लोकशाही एखाद्या व्यक्तीवर किंवा लोकांवर सक्ती केली जाऊ शकत नाही. प्रत्येकाचे सरकार बनण्यासाठी प्रत्येकजणाने, किंवा किमान सुरुवातीला बहुसंख्यांकांनी वस्तुस्थिती मान्य करावी ही तत्त्वे तत्त्वे म्हणून सरकार म्हणून कायमस्वरूपी संस्था होण्यासाठी. वस्तुस्थिती अशी आहे: या जगात येणारा प्रत्येक व्यक्ती अखेरीस स्वत: चा शरीर वर्ग म्हणून काम करणारा, व्यापारी किंवा विचारवंत कामगार किंवा जाणकार कामगार या चार वर्गांपैकी एक म्हणून विचार करेल आणि स्वत: ला जाणवेल. त्याला जे वाटते त्यानुसार विचार करणे आणि बोलणे या चार ऑर्डरमधील प्रत्येक व्यक्तीचा हक्क आहे; त्याने स्वत: ला जे निवडले आहे त्याप्रमाणे बसविणे प्रत्येकाचा अधिकार आहे; आणि सर्वांना समान न्याय मिळवणे प्रत्येकासाठी कायद्यानुसार हक्क आहे.

कोणीही कोणत्याही व्यक्तीला ज्या वर्गात आहे त्या वर्गातून बाहेर घेऊन दुसर्‍या वर्गात प्रवेश देऊ शकत नाही. प्रत्येक व्यक्ती आपल्या स्वतःच्या विचारसरणीने आणि भावनांनी तो ज्या वर्गात असतो त्या वर्गात राहतो किंवा स्वतःच्या विचारसरणीने आणि भावनांनी स्वत: ला दुसर्‍या वर्गात प्रवेश करतो. एका व्यक्तीस मदत होऊ शकते किंवा दुसर्‍या व्यक्तीस मदत केली जाऊ शकते, परंतु प्रत्येकाने स्वतःची विचारसरणी, भावना करणे आणि कामे करणे आवश्यक आहे. बॉडी ऑर्डरमधील कामगार किंवा व्यापारी ऑर्डर किंवा विचारवंत ऑर्डर किंवा ज्ञानाची ऑर्डर म्हणून जगातील सर्व लोक स्वत: ला या वर्गांमध्ये वितरीत करतात. जे कामगार नसतात ते लोकांमध्ये ड्रोनसारखे असतात. लोक स्वत: ला चार वर्गात किंवा ऑर्डरमध्ये ठेवत नाहीत; त्यांनी व्यवस्थेचा विचारही केलेला नाही. तरीही, त्यांची विचारसरणी त्यांना बनवते आणि आयुष्यातील त्यांचे जन्म किंवा स्थान काहीही असो, त्या या चार आदेशांचे आहेत.