एक धन म्हणून राशिचक्र
एक धन म्हणून राशिचक्र

अंजीर VII-E

♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎