थोड्या ओळी

निर्मिती, इमारत आणि द्योतक आहे बाह्यत्व; आणि ते अनुभव, शिक्षण कडून, आणि ए चे संतुलन विचार

अंजीर चतुर्थ-ए

निसर्ग बाजूला: हुशार बाजूला: a केंद्र एक वस्तू आहे एक इच्छा प्राप्त बिंदू म्हणून ठसा a) बिंदू बाब a b b) इच्छेचा हेतू. लक्ष्य ओळ अ – बी: मानक कोन 30 अंश लाइन मॅटरची a b c c) उद्दीष्टांची रचना बी – सी: मानक कोन 30 अंश कोन पदार्थ a b c d d) डिझाइनचे बाह्यकरण सी – डी: मानक कोन 30 अंश पृष्ठभागावर d e e) अनुभव ओळ 30 अंशांचा कोन d e f f) शिकण्याची ओळ, अनुभवातून. 30 अंशांचा कोन d e f g g) संतुलन रेखा, आणि कडून ज्ञान शिकत आहे. कोन 30 अंश a b c d e f g आधीचा योग ओळी, प्रतीक एक विचार आहे संतुलित