असंबद्ध युनिट्स मानवी भौतिक जगाच्या निसर्ग-बाजूला

अंजीर II-B

अप्रमाणित पैलू प्रकट झालेला भाग निष्क्रीय बाजूला सक्रिय बाजूला निष्क्रीय बाजूला सक्रिय बाजूला

ची सक्रिय बाजू युनिट ही बाजू आहे जिथून युनिट मानवी शरीरात असताना शुल्क आकारले जाते.