UNITS

तेथे चार प्रकारची युनिट्स आहेत: अ) निसर्ग युनिट्स बी) आयए युनिट्स सी) इंटेलिजेंट युनिट्स डी) इंटेलिजेंस युनिट्स

चार्ट II-A

A)

निसर्ग युनिट्स:

अग्नी, वायू, पाणी आणि पृथ्वी या चार क्षेत्रांमध्ये आहेत युनिट चार महान घटक आदिम आग, हवा, पाणी आणि पृथ्वीचा.

चारही जग पृथ्वीच्या क्षेत्राच्या प्रगल्भ बाजूला आहेत:

 • मध्ये प्रकाश जग, द युनिट आहेत प्रकाश युनिट
  मध्ये जीवन जग, द युनिट आहेत जीवन युनिट
  मध्ये फॉर्म जग, द युनिट आहेत फॉर्म युनिट
  भौतिक जगात, युनिट शारीरिक आहेत युनिट

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना युनिट भौतिक जगाची विमाने आहेतः

 • प्रकाश युनिट, जीवन युनिट, फॉर्म युनिट, आणि शारीरिक युनिट

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना युनिट च्या चार राज्यांचा बाब भौतिक विमानाचे आहेत:

 • तेजस्वी किंवा पायरोजन युनिट
  हवेशीर किंवा एरोजेन युनिट
  द्रव किंवा फ्लूजन युनिट
  घन किंवा जिओजेन युनिट

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना युनिट भौतिक विमानाच्या घन अवस्थेच्या चार उपमंडळांपैकीः

 • तेजस्वी-घन किंवा पायरो-जिओजेन युनिट
  हवादार-घन किंवा एरो-जिओजेन युनिट
  द्रव-घन किंवा फ्लू-जिओजेन युनिट
  घन-घन किंवा भौगोलिक-जिओजेन युनिट

तेव्हा एक युनिट या कोर्समधून उत्तीर्ण झाले युनिट ustedडजेस्ट केलेले आहेत आणि ते एकमेकांशी समान आहेत आणि युनिट मग एक संतुलित आहे युनिट आत मधॆ परिपूर्ण शारीरिक शरीर एक त्रिकूट स्व मध्ये कायमचे वास्तव्य.

ऐहिक मानवी भौतिक जगात - जे “ड्रॉप-आउट” आहे, जे “डिल-आउट” आहे कायमचे वास्तव्य, इ युनिट पुरुष म्हणून सक्रिय-निष्क्रिय किंवा स्त्री म्हणून निष्क्रीय-सक्रिय असतात आणि चार प्रकारच्या असतात: मुक्त, क्षणिक, कंपोझिटर आणि अर्थाने युनिट.

B)

एआयए युनिट तटस्थ आहेत युनिट. ते बुद्धिमान बाजूचे आहेत, परंतु विभाजित आहेत बिंदू किंवा हुशार- दरम्यान ओळबाब आरोग्यापासून निसर्ग-बाब.

C)

त्रिकूट स्वत: or हुशार, युनिट

D)

गुप्तचर युनिट