द वर्ड फाउंडेशन

विचार आणि निश्चय

हॅरोल्ड डब्ल्यू. पेरिव्हल

अध्याय बारावा

सर्कल किंवा झोडीएक

विभाग 4

राशि चक्र विश्वाचा हेतू प्रकट करतो.

त्याचप्रमाणे राशी चिन्ह कोणत्याही विज्ञान किंवा पेक्षा जास्त प्रमाणात प्रकट करते धर्म अंतिम उद्देश विश्वाच्या प्रकटीकरणांचे. ते उद्देश आहे पदार्थ बनू शुद्धी. राशिफल आकृती त्याद्वारे सलग चरण दाखवून प्रकट करते बाब च्या मार्गावर जातो शुद्धी.

मिथुन, पदार्थ, कधीही अप्रमाणित आहे. हे आहे जागा. मानवी संकल्पनेत ती कोणतीही गोष्ट नाही, काहीही नाही. तरीही त्यातून सर्व काही विश्वामध्ये प्रकट होते. स्वत: च्या किंवा स्वतःच यात कोणतेही भाग नाहीत, कृती नाही. त्यात काही फरक नाही. जेव्हा वृषभ, मोशन त्यावर कार्य करते, तेव्हा एक समस्या येते पदार्थ, काहीही नाही, आणि हा मुद्दा कर्करोगाचा बनतो, बाब.

हा कर्करोग, बाब, ब्रह्मांड म्हणून ओळखले जाणारे अग्नीचे क्षेत्र आहे आणि बारा सारांशानुसार, ते नाव नाही गुण अमूर्त मंडळाचा. त्यात प्रकट होण्यासारखे सर्व काही आहे. कर्करोग आहे निसर्ग अप्रमाणित आणि विश्वाच्या दरम्यान गेट. अग्निशामक क्षेत्रात आहे एकता. सक्रिय किंवा शक्ती किंवा आत्मा च्या पैलू बाब पुरावा एकटा आहे; त्याचे भौतिक पैलू दिसून येत नाही. च्या अंतिम विभाग बाब आहेत युनिट, आग युनिट, आणि ते आहेत मूलभूत प्राणी. ही आग युनिट आदिम आहेत युनिट, अप्रतिबंधित. ते आहेत जाणीवपूर्वक आग, कर्करोगाच्या प्रमाणात ते आहेत जाणीवपूर्वक as आग, as शक्ती, परंतु त्यापैकी कोणीही नाही जाणीवपूर्वक of स्वतः आग म्हणून किंवा इतरांची.

ही आग किंवा कर्करोग, बाब, आग बनलेले युनिट, प्रगती होते आणि हवा, किंवा लिओ बनते, बाब, म्हणजेच युनिट बदल आणि व्हा जाणीवपूर्वक हवा म्हणून बाब वायूच्या क्षेत्रात, लिओ. द एकता जुळेपणा मध्ये अदृश्य. हवा बाब क्रियाकलाप आणि पारदर्शकता म्हणून दुहेरी पैलू दर्शविते. क्रियाकलाप निष्क्रिय बाजूला वर्चस्व राखते. निष्क्रिय बाजू स्वतःस सक्रिय बाजूशी जुळवून घेतो. हवा युनिट यापुढे आदिमान आहेत. ते प्राथमिक नाहीत, परंतु ते सोपे आहेत. अग्निशामक गोलाकार हवेचे क्षेत्र आणि आगीने वेढलेले आहे युनिट हवा बन युनिट जेव्हा ते त्यांची निष्क्रिय बाजू प्रकट करण्यास प्रारंभ करतात. ते हवा बनतात युनिट, म्हणजेच ते बनतात जाणीवपूर्वक हवा, लिओ आणि ज्यायोगे डिग्री म्हणतात जाणीवपूर्वक आग, कर्करोग म्हणून. हवा युनिट मूर्त स्थान, ग्रंथालयाच्या दिशेने एक पाऊल पुढे आहे. हवेत घटक हवा युनिट आहेत जाणीवपूर्वक निष्क्रीय तसेच हवेची सक्रिय बाजू म्हणून घटक. ते सक्रिय आणि निष्क्रीय बाजूंमध्ये फरक करत नाहीत, परंतु ते हवेच्या सक्रिय बाजू आणि त्या बाजूच्या निष्क्रिय बाजूला प्रतिसाद देतात युनिट स्वत: ला त्यांच्या सक्रिय बाजूस अनुकूल करते. हवा युनिट नाही जाणीवपूर्वक of स्वत: चे, पण ते आहेत जाणीवपूर्वक as अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना कार्य हवेचा घटक.

हवा, किंवा लिओ, युनिट प्रगती पाणी, कन्या, युनिट, म्हणजेच हवा घटक जसे अदृश्य होते आणि पाणी होते घटक. शुद्ध हवा बाब शुद्ध पाणी होते बाब पाण्यात किंवा कन्या क्षेत्रात. हवेचा दुहेरीपणा घटक आता एक वेगळा पैलू दर्शविते, कारण पाण्याच्या क्षेत्राच्या बाजूच्या बाजूला बाब सक्रिय बाजूला वर्चस्व पाणी युनिट निष्क्रीय-सक्रिय आहेत, यापुढे सक्रिय-निष्क्रिय नाहीत. वायुमंडळ त्याच्या खालच्या अर्ध्या भागात असलेल्या पाण्याचे गोळे व्यापते; आणि तेथे पाणी युनिट हवा आकर्षित करा युनिट आणि त्यांना अखेरीस पाणी बनू द्या युनिट. या युनिट होऊ द्या जाणीवपूर्वक हवा, किंवा लिओ नावाच्या पदवीमध्ये आणि बन जाणीवपूर्वक पाणी, व्हर्जिन या पदवीमध्ये पाणी युनिट आहेत जाणीवपूर्वक म्हणून कार्य पाण्याचे घटक. ते सक्रिय आणि निष्क्रिय बाजूंमध्ये फरक करत नाहीत, परंतु ते पाण्याच्या निष्क्रिय बाजूस प्रतिसाद देतात घटकची सक्रिय बाजू युनिट निष्क्रिय बाजूशी जुळवून घेतले जे प्रतिसाद देते घटक. पाणी युनिट नाही जाणीवपूर्वक स्वत: चे, परंतु ते आहेत जाणीवपूर्वक म्हणून कार्य पाण्याचे घटक. पाणी युनिट मूर्तता किंवा ग्रंथालयाच्या दिशेने येणारी पुढील पायरी आहेत.

शुद्ध पाणी किंवा कन्या, युनिट विकासशील शुद्ध पृथ्वी किंवा ग्रंथालय बनणे, युनिट पृथ्वीच्या क्षेत्रात च्या दोन्ही बाजू किंवा सक्रिय आणि निष्क्रीय पैलू बाब आता अदृश्य व्हा. यापुढे सक्रिय-निष्क्रीय आणि निष्क्रिय-सक्रिय नाही, परंतु केवळ बाब पृथ्वीच्या क्षेत्रात च्या निष्क्रीय पैलू बाब एकटे पुरावा आहे, त्याचे सक्रिय पैलू दिसत नाही. पृथ्वीचे अत्यंत विभाग बाब पृथ्वी आहेत युनिट. या युनिट अग्निविरोधी आहेत युनिट, कारण ते पृथ्वीच्या क्षेत्राकडे खाली गेले आहेत. ते शांत, स्थिर, जड आहेत आणि म्हणून वस्तुमान किंवा संपूर्ण म्हणून काहीसे आग म्हणून दिसतात युनिट संपूर्णपणे अग्नीच्या गोलात दिसू द्या. ते आहेत जाणीवपूर्वक पृथ्वी, किंवा ग्रंथालय म्हणतात पदवी. त्यांच्या संपूर्णतेत ते पृथ्वी आहेत घटक. ते आहेत जाणीवपूर्वक जडत्व, चंचलता, स्थिरता, विश्रांती आणि क्रियेसाठी आधार आहेत. अग्निशामक आणि पृथ्वी गोल एकमेकाच्या टोकाचे आणि विरोधी आहेत. अग्निशामक क्रियाकलाप, शक्ती, आत्मा, त्याच्या विरुद्ध कोणत्याही पुरावा न; आणि पृथ्वी गोल आहे बाब, जडत्व, कोणतेही पुरावे न आत्मा, शक्ती, क्रियाकलाप.

पृथ्वी किंवा लायब्ररीत, स्वतःच निष्क्रिय आणि प्रतिरोधक आहे अशा गोलाकारात इतर तीन कार्य करा घटक, कर्करोग, लिओ आणि कन्या, आणि चारही जग पृथ्वीच्या क्षेत्रात प्रकट होण्यास कारणीभूत ठरतात. पृथ्वीचे क्षेत्र हे त्या चारही जगाकडे उभे आहे पदार्थ चार क्षेत्राकडे उभे आहे. हवेच्या क्षेत्रामध्ये कार्य करणारी अग्निशामक गोळे आणि पृथ्वीच्या गोलाच्या आत पाण्याच्या कार्यक्षेत्रात कार्य करणार्‍यामुळे, अग्नि किंवा कर्करोगाच्या क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व पृथ्वीच्या घटकात होते, प्रकाश किंवा कर्करोगाचे जग. अशाच प्रकारे वायुमंडल, लिओ, पाण्याचे क्षेत्र आणि पृथ्वीच्या आत कार्य करणारे सर्व काही प्रकाश जग, कारणीभूत जीवन, किंवा लिओ, जगात असणे प्रकाश जग. तर, पाणी, कन्या, गोलाकार, पृथ्वीच्या कार्यक्षेत्रात कार्य करीत आहेत आणि दोन्ही कार्य करतात प्रकाश आणि जीवन जग, कारणीभूत फॉर्म, किंवा कन्या, जगात असणे जीवन जग. भौतिक, किंवा ग्रंथालय, जग अस्तित्त्वात आहे कारण कर्करोग, लिओ आणि कुमारिका गोलाकार ग्रंथालयाच्या क्षेत्रामध्ये कार्य करतात आणि शारिरीक जगाची देखभाल करण्यासाठी त्यामध्ये कर्करोग, लिओ आणि कन्या जगास कारणीभूत ठरतात.

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना बाब या प्रकाश किंवा कर्करोग, जीवन किंवा लिओ, फॉर्म किंवा कन्या, आणि भौतिक किंवा लायब्ररी, जग म्हणजे शुद्ध आग, हवा, पाणी आणि पृथ्वी नाही. ते शुद्ध पेक्षा भिन्न आहे मूलभूत बाब त्या मध्ये बाब चार जगात मिसळले गेले आहे आणि त्यामध्ये ते पृथ्वीवरील जड घटकांद्वारे मर्यादित आहे.

कर्करोग, लिओ, कन्या आणि ग्रंथालयाचे क्षेत्र कर्करोग, लिओ, कन्या आणि ग्रंथालय जग टिकवून ठेवतात. सह जग घटक त्यांच्याद्वारे कार्य करणारे क्षेत्र या चारही जगातील प्रत्येक चार विमानांमध्ये त्याच प्रकारे देखभाल करतात, म्हणजे अतिरिक्त विभाग बाब प्रत्येक जगात. कार्यक्षेत्र आणि जगाद्वारे कार्य करणारी विमाने या प्रत्येक विमानात अशाच प्रकारे चार उपविभाग ठेवतात, ज्याला भौतिक विमानावरील तेजस्वी किंवा कर्करोग, हवेशीर किंवा लिओ, द्रव किंवा कन्या आणि घन किंवा ग्रंथालय असे चार राज्य म्हणतात. बाब. अटी गोल, जग, विमाने आणि राज्ये बाब विभाग नियुक्त बाबआणि प्रभागांच्या प्रत्येक संचामध्ये कर्करोग, लिओ, कन्या आणि ग्रंथालय आवश्यक आहेत प्रकार.

अशा प्रकारे या विश्वामध्ये कर्करोग, लिओ, कन्या आणि ग्रंथालय या चार राज्यांची केवळ काही जोडणी राखली किंवा अस्तित्वात आणली गेली बाब भौतिक, किंवा लायब्ररीवर, भौतिक किंवा लायब्ररी जगाचे विमान पाहिले जाऊ शकते. पृथ्वी, ग्रंथालय आणि चंद्र, कन्या, सूर्य, लिओ आणि तारे, कर्करोग हा छोटासा भाग बनवतात.

सर्व क्षेत्र, जग, विमाने आणि राज्यांचा भाग बाब चौपट मानवी शरीर, ग्रंथालय, मध्ये घनरूप आणि एकाग्र केले आहेत (अंजीर VII-B). ही केंद्रे ज्याद्वारे झाली आहेत बाब सर्व भिन्न राज्ये, विमाने, जग आणि गोल परिभ्रमण करतात. चार इंद्रिय आणि त्यांची चार प्रणाली ही एक माध्यम आहेत ज्याद्वारे बाब चौफेर शरीरावर आणि त्याच्या फेर्‍या बनवते. हे बाब शेवटी प्राण्यांचा बनलेला असतो, युनिट of निसर्ग भिन्न कर्करोग, लिओ, कन्या आणि ग्रंथालय प्रकार. हे प्राणी मानवी शरीरात फिरत असतात आणि ड्रिल केलेले असतात आणि बाह्य काळामध्ये ते प्रशिक्षण दिले जातात निसर्ग. म्हणून निसर्ग युनिट्स ते शक्य तितक्या लांब जाऊ शकतात श्वास-रूप एकक, ग्रंथालय. मग ते श्रेणी सोडून निसर्ग युनिट्स आणि बन एआयए युनिट, ग्रंथालय.

हा बदल फक्त तेव्हाच करता येईल जेव्हा ए युनिट आहे एक कार्य या श्वास-रूप, ग्रंथालय, दोन-स्तंभ असलेल्या भौतिक शरीरात, ग्रंथालय. एक एआयए युनिट पृथ्वीच्या क्षेत्राच्या राशीमध्ये ग्रंथालय प्रकाराचे अस्तित्व आहे, जिथे श्वास-रूप भौतिक जगाच्या राशीमध्ये ग्रंथालयाचे प्रकार होते. द एआयए च्या ग्रंथालय आहे त्रिकूट स्व, दरम्यान उभे निसर्ग, कर्करोग, लिओ, कन्या आणि क्षेत्राचे लायब्ररी आणि त्रिकूट स्वजो वृश्चिक, धनुष्य आणि मकर आहे प्रकाश जग. द एआयए च्या माध्यमातून ग्रंथालय म्हणून श्वास-रूप दुवे निसर्ग आणि ते त्रिकूट स्व मानवी शरीरात; च्या लायब्ररी त्रिकूट स्व च्या लायब्ररी सह दुवे निसर्ग.

पुढील टप्पा आहे जेथे एआयए युनिट होते जाणीवपूर्वक जस कि त्रिकूट स्व युनिट आणि लायब्ररीतून बदल युनिट मकर राशीमध्ये पृथ्वीच्या राशीचा युनिट च्या राशीशी संबंधित प्रकाश जग, संबंधित नॉटिक वातावरण या त्रिकूट स्व. हा बदल दोन-स्तंभ असलेल्या भौतिक शरीरात झाला आहे, जो भौतिक जगाची एक ग्रंथालय आहे. बदलानंतर, मकर क्षेत्राची कर्करोग विद्याशाखा, कर्ता च्या मकर पर्यंत त्याच्या दिशेने कार्य करते प्रकाश जग, आणि सह विचारवंत आणि जाणकार या त्रिकूट स्व होते जाणीवपूर्वक as स्वतः; हे स्वतंत्ररित्या शारीरिक शरीर, ग्रंथालयाच्या जगाच्या ग्रंथालयाच्या माध्यमातून करते फॉर्म जग, वृश्चिक प्रकाश जग, आणि माध्यमातून जीवन जग, च्या उपहासात्मक प्रकाश जग. द कर्ता त्याच्यासह त्रिकूट स्व होते जाणीवपूर्वक स्वतःचे आणि चार जगात असलेले सर्व काही त्याला माहित आहे आणि बदलते आणि होईपर्यंत ते तिथेच आहे जाणीवपूर्वक as एक बुद्धिमत्ता, जो मकर आहे युनिट अग्निशामक क्षेत्राचा. हे बदल फक्त तेव्हाच करता येतील जेव्हा सर्व भाग त्रिकूट स्व, त्याची संपूर्ण राशिचक्र, दोन-स्तंभ असलेल्या शारीरिक शरीरात, ग्रंथालयातील अस्तित्वात आहे.

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना गुप्तचर, म्हणजेच त्रिकूट स्व युनिट जे बनले आहे जाणीवपूर्वक as एक बुद्धिमत्ता युनिट, होते जाणीवपूर्वक वृश्चिक, तपश्चर्या आणि मकर किंवा अग्नि गोलच्या मकर राशीच्या त्याच्या तीन अंशांच्या तीन अंशांमध्ये. जेव्हा ते परिपूर्णतेपर्यंत पोहोचले आहे एक बुद्धिमत्ता उच्च पदवी, ते उत्तीर्ण होते बाब अप्रमाणित मध्ये आणि तेथे आहे चेतना समानता, मत्स्यालय द युनिट सर्व माध्यमातून उत्तीर्ण झाले असावे गुण च्या मंडळाचे बाब आणि बारा फरक प्रकट मध्ये सर्व फरक गुण च्या मंडळाचे बाब, अग्नि क्षेत्र, होण्यापूर्वी चेतना समानता या पद्धतीने राशिचक्र आकृती दर्शवते उद्देश विश्वाचा.

या उद्देश बदलण्याचे पदार्थ मध्ये शुद्धी, आणि ज्या प्रकारे बदल मानवी शरीरातून, ग्रंथालयात केले जातात, अन्यथा ते दर्शविले जाऊ शकत नाहीत doers मानवी शरीरात. एक विधान उद्देश केले जाऊ शकते, आणि ते इतर विधानांशी तुलना ठेवेल, जसे की उद्देश गौरव करणे आहे देव, किंवा त्यांच्या प्रगतीशील सुधारणातून पुरुषांना चांगले बनविण्यासाठी “आत्मा, ”किंवा तिथे नाही उद्देश निश्चित.

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना कारण का बरे उद्देश विश्वाचा फक्त एक छोटासा भाग अन्वेषणासाठी खुला आहे आणि त्या लहान भागालासुद्धा योग्यप्रकारे ओळखले जाऊ शकत नाही. मानवी दृष्टिकोनातून म्हणजेच धावपळीपर्यंत मानव, फक्त शारीरिक, द फॉर्म आणि ते जीवन पृथ्वीच्या क्षेत्राच्या भौतिक जगाची विमाने सुगम आहेत. या विमानांवर शारीरिक, भावनिक आणि बौद्धिक भागांद्वारे जाणीवपूर्वक आक्रमण केले जाते मानव आणि मनुष्य आणि या विश्वाच्या, म्हणजेच दृश्यमान, भौतिक विश्वाच्या वैज्ञानिक, तात्विक आणि धार्मिक संकल्पनेचे साधन आहेत. जरी प्रकाश भौतिक जगाचे विमान स्पष्ट नसते आणि त्यावर जाणीवपूर्वक आक्रमण केले जात नाही. च्या राज्यांप्रमाणे बाब, केवळ सबस्ट्रेट्स जे घन स्थितीचे आहेत बाब भौतिक जगाच्या भौतिक विमानात मनुष्याच्या समजुती स्पष्टपणे दिसून येतात. त्याच्या अपूर्णतेमुळे समज आणि संकल्पनेला सीमा होती. तर भौतिक विमानावरील सर्व रंग आणि रंगाची छटा पाहिली जाऊ शकत नाही किंवा सर्वच दिसू शकत नाहीत फॉर्म पाहिले जाऊ; आणि ब things्याच गोष्टी आणि प्राणी अदृश्य राहतात; आणि दृश्यमान होईपर्यंत पृष्ठभागांवर कॉम्पॅक्ट केलेले पृष्ठभागांशिवाय काहीही दिसत नाही.

संकल्पना समजांपेक्षा एक पाऊल पुढे आहेत. तथापि, धारणा सत्यापित आणि मंजूर करेपर्यंत आणि त्यास चरण न घेईपर्यंत संकल्पना या एक पाऊलपेक्षा अधिक पुढे जाऊ शकत नाहीत. द प्रगती काहीसे वॉकरच्या पायांनी बनविलेल्यासारखे आहे, ज्याचे योग्य डाव्या पायाला पाय येईपर्यंत पाऊल दुसरे पाऊल उचलू शकत नाही.

किंवा नाहीत तथ्य चालविण्यासाठी बुद्धिमान बाजूवर उपलब्ध मानव ज्यावर बुद्धिमत्ता ठेवावा मत या उद्देश विश्वाचा समावेश आहे अर्थ त्यांचे जीवन त्यात. द तथ्य येथे इंद्रियांच्या माध्यमातून समजून घेण्याच्या गोष्टी नाहीत तर ज्या मानसिक स्थिती आहेत त्या आहेत जाणीवपूर्वक. पुरुष आहेत जाणीवपूर्वक त्यांच्या मानसिक च्या जीवन. या जीवन समावेश भावना आणि इच्छा, च्या विचार जे ते आहेत जाणीवपूर्वक निर्विवाद मार्गाने आणि ओळख. ते तसे आहेत जाणीवपूर्वक ते गेटपर्यंत येईपर्यंत मृत्यू. ते सर्व गेटमधून जात असताना मानव, म्हणजेच, च्या मूर्त भागांचे संयोजन doers च्या इंद्रियांसह निसर्ग, बेशुद्ध आहेत. नंतरच्या काही मध्ये मृत्यू ते पुन्हा म्हणून जागरूक आहेत असे म्हणतात मानव. त्यांचे अनुभव भूतकाळात ज्या गोष्टीविषयी त्यांना जागरुकता होती त्यापुरती मर्यादित आहेत जीवन.

जेव्हा पृथ्वीवरील कवचवरील मानवी शरीरात ते पुन्हा अस्तित्वात असतात तेव्हा ते नसतात जाणीवपूर्वक भूतकाळाचे काहीही. तर नाही तथ्य च्या संबंधित सिद्धांताची चाचणी घेण्यासाठी वापरण्यायोग्य आहे उद्देश विश्वाचा आणि उद्देश त्यांचे जीवन त्यात, आणि नाही कारण त्यांना संयम आणि प्रयत्नांसाठी दिले आहे गुणधर्म. समज आणि संकल्पनांच्या मर्यादा त्यांच्या समस्या दर्शविल्या जातात. कारण ते विचार करतात शरीर-मन इंद्रियांच्या दृष्टीने आणि च्या वेळ आणि त्यापलीकडे विचार करू शकत नाहीत, असे ते विचारतात: जर जग निर्माण केले तर नाही देव? एक “देव”त्याने ते निर्माण केले नाही, ते स्वतः तयार केले गेले. ते कधीही निर्माण झाले नाही, ते नेहमीच होते; केवळ बाह्य पृथ्वीवरील कवच अधून मधून बदलते, अदृश्य आणि पुन्हा दिसतात. ते म्हणतात: मी जगात येण्यास सांगितले नाही; माझा जन्म का झाला? पहिले कारण कशामुळे झाले? असे प्रश्न हाताळले जाऊ शकत नाहीत कारण ते अल्प प्रमाणात आहेत अनुभव आणि अपुरी विचार. ते बोलतात जागा आणि अर्थ बाब इतके छान आहे की ते त्यास गर्भधारणा करीत नाहीत. जागा, ज्यात सर्व बाब आहे, त्यांच्या संकल्पनेच्या पलीकडे आहे.

अशा सर्व प्रश्नांमध्ये ब्रह्मांड आणि मनुष्यासाठी लागू केलेली राशि आकृती त्यातील विद्यार्थ्याला त्याच्या संकल्पनेच्या अशा मर्यादांच्या पलीकडे घेऊन जाते. राशिचक्र सर्वांच्या नातेसंबंधासाठी जबाबदार आहे युनिट विश्वामध्ये. मंडळ दाखवते उद्देश विश्वाचा बदल असल्याचे बाब मध्ये शुद्धी पुरोगामी टप्पे दर्शवून ज्याद्वारे उद्देश प्राप्त झाले आहे.