द वर्ड फाउंडेशन

विचार आणि निश्चय

हॅरोल्ड डब्ल्यू. पेरिव्हल

अध्याय दहावा

देव आणि त्यांचे धर्म

विभाग 4

देवावर विश्वास ठेवण्याचे फायदे देव शोधत. प्रार्थना. बाहेरील शिकवणी आणि अंतर्गत जीवन. अंतर्गत शिकवणी. बारा प्रकारचे उपदेश. यहोवा उपासना करतो. हिब्रू अक्षरे. ख्रिश्चनत्व. सेंट पॉल. येशूची कथा. प्रतीकात्मक कार्यक्रम स्वर्गाचे राज्य, आणि देवाचे राज्य. ख्रिश्चन ट्रिनिटी.

यापैकी एकावरील विश्वासामुळे मानवांना जे निष्पन्न होते देवाला खूप फायदा होऊ शकेल. ते उच्च बनवतात जीवन of मानव. त्यांच्या समस्या आणि चाचण्यांमध्ये लोक मदतीसाठी आणि संरक्षणासाठी त्यांच्या देवाकडे पहात असतात. ते बदल करतात की तो बदलू शकत नाही असा त्यांचा विश्वास आहे जीवन. त्यांना वाटते की तो त्यांचा स्रोत आहे मन, तो त्यांच्याद्वारे त्यांच्याशी बोलतो कर्तव्याची जाणीव, तो त्यांना शांती देईल. त्याच्यावर विश्वास प्रेम आणि उपस्थिती त्यांना त्यांच्या अडचणीतून जगण्याची शक्ती देते. पण अधिक. देवावर विश्वास ठेवणे सद्गुणांना उत्तेजन देणारे असते जीवन मध्ये आशा त्याद्वारे देवाजवळ येऊन अधिक होत जाणीवपूर्वक त्याचे. हे काही आतील परिणाम आहेत.

पण पुरुषांनी शोध घेतला पाहिजे देव आणि स्वतःबद्दल विसरून जा. जर त्यांनी स्वतःबद्दल विचार केला तर ते नम्रतेने असले पाहिजे. त्यांना काय अधिकार आहे किंवा काय याचा त्यांनी विचार करू नये. त्यांनी त्यांच्या इच्छांचा आणि त्यांच्याबद्दल विचार करू नये अधिकार, परंतु त्यांच्याकडून मिळालेल्या जबाबदा .्या आणि त्यांचे कर्तव्ये. जर त्यांनी स्वतःबद्दल विचार केला नाही तर ते शोधू शकतात देव. ते शोधण्यास स्वतंत्र नाहीत देव जोपर्यंत त्यांनी स्वत: चा त्याग केला नाही. त्यांना सापडत नाही देव तर विचार वैयक्तिक स्वत: ची कायम. दोघांनाही जागा नाही.

बाह्य परिणाम म्हणजे उपासनास्थळांची इमारत, पुजारी अधिकार्‍यांच्या पदानुक्रमांची देखभाल, भिक्षा आणि परोपकार, छळ, युद्ध, ढोंगीपणा आणि अधूनमधून होणारे अत्याचार.

लोकांना हे ठाऊक नाही की ते दोन भिन्न गोष्टींवर विश्वास ठेवत आहेत देवाला, ज्यांना ते एका नावाने हाक मारतात आणि ज्यांचे नाव आहे असा विश्वास ठेवतात. ते त्याचा शोध घेतात आणि त्याच्या कार्ये विस्तीर्ण आणि भयानक सामर्थ्याने पाहतात निसर्ग बाहेर. त्यांचा विश्वास आहे की तो देतो आणि घेतो. त्यांचा विश्वास आहे की तो त्यांना देतो समजून आणि माध्यमातून बोलतो कर्तव्याची जाणीव. अशा प्रकारे ते दोन भिन्न प्राण्यांना गोंधळात टाकतात. ज्याच्याकडून ते प्राप्त करतात समजून, कर्तव्याची जाणीव आणि ओळख आणि ज्याच्यामुळे ते अनुभवू शकतात आणि विचार करू शकतात तेच त्यातील एक भाग आहेत. हे त्यांचे अज्ञात आहे नॉटिक भाग, त्यांचे जाणकार. एखाद्याची ओळख कशी करावी आणि त्याची पूजा कशी करावी जाणकार ऐतिहासिक नाही शिकवले जाते धर्म. पण पूजनाने अ च्या देवाला अर्पण केले धर्म, शुद्ध आणि थोर जीवन, पूजेशिवाय देवाला दिले जातात, परंतु खरोखरच एखाद्याला दिले जातात जाणकार.

चा धाव मानव अर्थाने बाध्य आहे. ते बाह्य जगतात आणि विचार करतात. त्यांचे भावना आणि विचार आत जा निसर्ग. च्या भव्यता आणि दहशत निसर्ग आणि शक्ती नशीब यावर खोलवर छाप पाडतात श्वास-रूपआणि भावना आणि विचार या छाप अनुसरण करा. द जाणकार अशी कोणतीही छाप पाडत नाही. हे केवळ साक्षीदार आहे. माणसाच्या अस्तित्वामुळे भावना “मी” किंवा ओळख. हे नेहमीच अस्तित्त्वात असल्याने त्याचे मूल्य नाही; त्याचा अर्थ कौतुक नाही. हे भावना चंचल आणि चिरंतन आहे आणि हरवले जाऊ शकत नाही. यावर ओळख मानवी अस्तित्व अवलंबून असते. तरीही त्याची दखलही घेतली जात नाही.

माणसाची कल्पना देव त्याच्या येते विचारवंत आणि जाणकार. तेच रहस्य आहे देव. त्याचा अज्ञान त्याच्या बद्दल विचारवंत आणि जाणकार आणि फक्त एक भाग म्हणून स्वत: बद्दल कर्ता, त्याला आतमध्ये असलेल्या "देवत्व" साठी एखाद्या प्रकारे खाते करण्यास भाग पाडते. त्याचा अज्ञान त्यातील “देवत्व” आणि त्याचे स्पष्टीकरण करण्याची सक्ती याबद्दल, त्याने स्वत: ला बाहेर पाहिले. द कर्ता याचा परिणाम होतो नॉटिक उपस्थिती मनुष्य वैयक्तिकृत करणे, चित्रित करणे आणि त्यास पात्र बनविण्याचा प्रयत्न करतो भावना of ओळख जे त्याला वाटते पण ते समजू शकत नाही. तो गुलाम आहे निसर्ग, आणि कल्पना कल्पना करण्यास भाग पाडले देव च्या दृष्टीने निसर्ग. जेव्हा निसर्ग देव बाहेर अंगभूत आहे, मानवी गुणधर्म त्याच्याकडे असलेले सामर्थ्य आणि ज्ञान जे तो विश्वात दिसतो. विशेषता आहे चुकीचे. बाहेरील देव तो स्वत: ला प्रकट करू शकत नाही, कारण तो मनुष्यास फक्त त्यालाच सांगू शकतो आणि त्यामध्ये त्याचे योगदान आहे देव. फक्त स्पष्टीकरण दिले आहे, ते देव एक गूढ आहे. गूढ आत आहे. जेव्हा माणसाला त्याची माहिती असते विचारवंत आणि त्याचे जाणकार, तो एक पूजा करणार नाही निसर्ग देव. परंतु एखाद्या मनुष्याला हे समजत नसले तरी ती उपासना करणे योग्य आणि योग्य आहे देव या धर्म ज्यामध्ये तो जन्मला किंवा त्याच्या पसंतीचा.

मध्ये विश्वास परिणाम देव सहसा चांगले असतात. विश्वास उत्थान, उत्तेजक, दिलासा देणारा आहे. हे दुसरे काहीच देत नाही जीवन देऊ शकतो. असा विश्वास आवश्यक आहे आणि मानवी हृदयाच्या तीव्र अभिलाषाला उत्तर देतो. जर ते देव बदलण्यास शक्तीहीन आहे नशीब आणि प्रार्थनेचे उत्तर देण्यास असहाय्य असले तरी सामर्थ्य व सांत्वन इतर एखाद्या स्रोतातून येऊ शकते.

ज्ञानासाठी, प्रलोभनाचा प्रतिकार करण्याच्या सामर्थ्यासाठी, प्रकाशासाठी प्रकाशासाठी प्रार्थना कर्तव्ययाचे उत्तर स्वतःहून दिले जाते विचारवंत, प्रार्थना करण्याचा उद्देश असला तरीही, त्याचा न्यायाधीश कोण आहे देव विना

प्रार्थना जी एकमुखी, बिनशर्त आणि आरक्षणाशिवाय आहे, तो एकमेव प्रकार आहे जो एखाद्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचेल विचारवंत. अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना विचारवंत देणार नाही प्रकाश किंवा दु: ख किंवा संकटात मदत किंवा सांत्वन अशी प्रार्थना जेथे केवळ स्वार्थी इच्छा पूर्ण करण्यासाठी प्रार्थना केली जाते.

विश्वास स्वतः, एक आहे की देवजरी तो एक असला तरीही देव पेंढा, शक्ती देते. यामुळे श्रद्धावानांना असे वाटते की तो एकटाच उभा राहू शकत नाही, तो सोडलेला नाही, यावर अवलंबून राहू शकतो देव. श्रद्धाच सामर्थ्य देते. अ ची पूजा देव एक धर्म एक मदत आहे, कारण मूलभूत कल्पना ही आहे की ती एखाद्या चांगल्या गोष्टीशी संबंधित आहे, सामग्रीच्या पलीकडे कशानेही आहे आणि कारण ती अस्तित्वाची आहे असे मानण्यापर्यंत आवाज उठवणे आहे न्याय आणि शक्ती. पुन्हा, विश्वासाची ती शक्ती आहे जी आपल्याला लाभ देते. पण पुरुष सहसा त्यांची पूजा करत नाहीत देव प्रामाणिकपणे; ते अंत: करणातून नाही, तर ओठांनी उपासना करतात. ज्याला त्यांना वाटत नाही किंवा विश्वास नसतो ते म्हणतात; ते त्यांच्याशी बेईमान आहेत देव; ते त्यांच्या इच्छेपेक्षा अधिक वचन देतात.

अ वर विश्वास असलेले बरेच फायदे कारण देव, धर्म जी त्याची उपासना आवश्यक आहे हे शिकवते. ते फॉर्म च्या संरक्षण आणि पितृत्वावर विश्वास ठेवणा humans्या मानवांमधील सर्वात जवळचे बंध देव त्यांच्या अस्तित्वाचा स्रोत कोण आहे? प्रत्येक धर्म हा बंधुता आहे आणि त्यामध्ये बंधुत्वाचे कीटाणू आहे माणुसकीच्या. धर्म हा एक सामाजिक वर्तुळ आहे ज्यात विवाह केला जातो आणि कुटुंब विकसित होते. एक धर्म आत्म-नकार, आत्म-नियंत्रणाला प्रोत्साहित करतो. ही एक पद्धत शिकवते जीवन जे स्वच्छ, निरोगी, नैतिक आहे. धर्म मध्ये विश्वास आधारित देव च्या मार्गाबद्दल सांगते देव.

सर्वात महान निसर्ग धर्म या बाह्य शिकवणी आहेत. च्या आत धर्म एखाद्या संप्रदायाचा विकास केला जातो जो अंतर्गत शोधण्याचा प्रयत्न करतो जीवन, द वे, ज्याकडे जाते प्रकाश आत. ब्राह्मणवादाने योग शाळा विकसित केल्या. बौद्ध धर्म ब्राह्मणधर्मातून वाढला आणि द वे बद्दल शिकवतो. त्यांच्या आतील शिकवणींसह सूफी पंथांमध्ये मोहम्मदी धर्मात प्रवेश केला. बाह्य ग्रीक पासून धर्म अंतर्गत ज्ञानसंपत्ती शोधत असलेले पंथ विकसित केले. यहुदी धर्मात काबाला नावाची अंतर्गत शिकवण निर्माण झाली. त्यात सेंट पॉलची अंतर्गत शिकवण देखील आली. पण त्यांना यहुदी लोक बदलू शकले नाहीत निसर्ग अजूनही ख्रिस्ती धर्म टिकून आहे.

या अंतर्गत शिकवणुकींविषयी बरेच गोपनीयता बाळगल्यामुळे सामान्यतः मालक त्यांचे त्यांचे ज्ञान गमावतात. जर पुरुषांना ज्ञान असेल आणि त्यांनी ते स्वत: साठी ठेवले कारण ते सामायिक करण्यास ते स्वार्थी आहेत तर त्यांनी त्यातील काही राखून ठेवले आहेत फॉर्म ज्ञान न. कळा, चुकणे, पट्ट्या, साईफर्स आणि तत्सम संरक्षक (अध्यापक) शिकवण कमी करतात, जोपर्यंत ते बदलण्यापर्यंत स्वत: च्या पालकांना समजण्यायोग्य नसतात. ब्राह्मण, काबालिस्ट आणि पुरातन ख्रिश्चनांच्या हरवलेल्या ज्ञानामध्ये उदाहरणे पाहिली जाऊ शकतात.

एक तो कोण आहे हे समजू शकेल भावना-आणि-इच्छा भौतिक शरीरात, एजंट आहे, आहे जाणीवपूर्वक कर्ता त्याचा स्वतःचा भाग विचारवंत आणि जाणकार in शाश्वत, नाही, तो करू शकत नाही देव or देव एक निसर्ग धर्म. समजून घेणे तो स्वतंत्र आणि जबाबदार होतो; त्याला गरज नाही किंवा नको निसर्ग धर्म. तो देखील समजेल की उपासना निसर्ग देव लोक पाळतात कारण सदैव-अस्तित्त्व, सर्व-शक्ती आणि सर्वज्ञानासारखे गुण आहेत, ज्यासह देव दिले गेले आहेत, त्यांच्या स्वत: च्या सूचनांमुळे विचारवंत आणि जाणकार, ज्या नंतर ते ओळखतील आणि त्यांची सेवा देतील. अशाशिवाय समजून मानव तयार केले आहे विचार जे बनले निसर्ग देव. अशा प्रकारे निसर्ग धर्म शाश्वत केले गेले आहेत.

सहा चक्र आहेत प्रकार of निसर्ग धर्म आणि सहा प्रकार बद्दल माहिती विचारवंत आणि जाणकार, सुमारे प्रत्येक 2,000 वर्षानंतर. आतापर्यंत, जेव्हा जेव्हा ही माहिती दिली गेली असेल तेव्हाचे पुजारी धर्म ते बदलले आणि त्यात रुपांतर झाले निसर्ग धर्म. काही पुरावे आहेत निसर्ग धर्म. जेव्हाही सहा संधी बद्दल माहितीच्या स्वीकृतीसाठी विचारवंत आणि जाणकार नाकारले जातात, सहाचे एक चक्र निसर्ग धर्म जवळजवळ पुढच्या 12,000 वर्षांमध्ये स्विंग इन आणि चेहरा राखते. मग एक नवीन संधी दिले आहे.

ख्रिश्चन शिकवणी संबंधित चक्र संबंधित विचारवंत आणि जाणकार. ब्राह्मणवाद हा पूर्वीच्या चक्राचा आहे आणि शेष अवस्थेत बदलला आहे निसर्ग धर्म. बौद्ध, झारोस्टेरियन धर्म आणि मोहम्मद धर्म जरी लाखो लोक त्यांचे पालन करीत असले तरी ते चक्रात नाहीत.

यहोवाची उपासना केल्याने सहा जणांचा शेवटचा चक्र संपतो निसर्ग धर्म. ही उपासना पूर्वीच्या शिकवणुकीची होती जी वेगळ्या वंशांना दिली गेली होती आणि जी लोकांना कायमस्वरुपी शरीराची निर्मिती करण्यास सक्षम करते, (अंजीर VI-D). मूळ धर्माचा यहोवा, ज्याचे नाव आता आहे अकार्यक्षम, ज्यू यहोवाच्या मागे उभे आहे. यहुदी धर्म, मोशेच्या पाच पुस्तकांवर आधारित आहे, यहोवा स्वतःबद्दल आणि त्याच्या लोक त्याच्याविषयी काय म्हणतो यावर आधारित आहे. दहा आज्ञांपैकी पहिली आज्ञा अशी आहे की त्यांच्याशिवाय इतर कोणतीही आज्ञा पाळली जाणार नाही देवाला त्याच्या आधी. आज्ञा योग्य प्रकारे करतात जीवन आणि एक सुरक्षित समुदाय ज्यामध्ये पृथ्वीवर रहायचे आहे. ज्यूंनी एक केले आहे देव, ज्याची ते अदोनाई म्हणून उपासना करतात चिन्ह भौतिक शरीर, जसे एओएम आहे चिन्ह या त्रिकूट स्व. Bodyडोनाई हे त्या शरीरावर नाव आहे जसे की ते शरीर शरीर आहे आणि ते शरीररहित शरीर आहे. अ‍ॅडोनाई असे नाव आहे जे शर्यत घोषित करू शकते. ते मागे उभे असलेले परमेश्वराचे नाव किंवा यहोवाचे नाव सांगू शकत नाहीत, कारण त्याचे नाव केवळ दोन स्तंभित लैंगिक शरीरच नाही. सध्या या नावाचा उपयोग करण्यासाठी एक माणूस आणि एक पुरुष दोन घेतात. खरा खुरा निसर्ग यहुदी आवृत्तीचे अंतर्भूत असलेल्या धर्माचे सहाय्य केले बुद्धिमत्ता आणि मदत करण्यासाठी ट्रायून सेल्फ मानव कायमस्वरुपी शरीर निर्मितीमध्ये, ज्यात संपूर्ण त्रिकूट स्व मूर्त केले जाऊ शकते.

उपस्थित यहोवा धर्म ज्यू यहोवा लैंगिक आहे हे दर्शवते निसर्ग देवएक आत्मा भौतिक पृथ्वी आणि त्याच्या सहाय्यक पृथ्वी, पाणी, हवा आणि अग्नीचे. हिब्रू अक्षरे आहेत मूलभूत फॉर्म, जादुई आकृत्या, ज्याद्वारे निसर्ग मूलभूत वापरले जाऊ शकते. स्वर श्वास आहेत आणि व्यंजन आहेत फॉर्म ज्याद्वारे ते काम.

यहुद्यांमध्ये एक वर्ग होता जो या पत्रांच्या मदतीने जादूचे परिणाम देण्यासाठी वापरू शकला निसर्ग विचारांना. त्यांना शरीराच्या कामकाजाविषयी खूप माहिती होती आणि त्यामुळे त्यांच्या उपासनेसाठी मजबूत, निरोगी शरीरांची उभारणी होऊ शकते देव. त्यांचे वेळ ख्रिस्ती आधी होते.

ख्रिस्ती धर्मानंतर यहुद्यांमधील एका वर्गाने एक प्रणाली विकसित केली, ज्याचे अवशेष काबाला म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी दावा केला की ही काबाला त्यांच्या पवित्र पुस्तकांची गुप्त माहिती होती. प्रत्येक बावीस अक्षरे एखाद्या विशिष्ट अवयवाचे किंवा शरीराच्या अवयवाचे प्रतिनिधित्व करतात आणि ती पोहोचण्याचा एक मार्ग आहे मूलभूत आणि साठी मूलभूत शरीरात येणे द मूलभूत शरीर तयार करा, ते बदला आणि त्यास नष्ट करा. प्रत्येक पत्राचा उपयोग जाणून घेऊन एका कॅबलिस्टने मानसिक शक्ती आत्मसात केल्या. तो उत्तेजित करुन या गोष्टी वापरु शकतो मूलभूत पत्रांद्वारे आणि त्याद्वारे त्याच्या शरीरात बदल घडवून आणतात. तो त्याच प्रकारे शारीरिक संरचनेबद्दल शिकू शकतो निसर्ग आणि म्हणून त्यात बदल घडवून आणा. ही जादूची घटना असू शकते. Cabalists एक होते संधी यहुदी असण्याचा धर्म. कारण त्यांनी या ज्ञानाचे स्वार्थाने रक्षण केले आणि ते दिले नाही म्हणून त्यांनी ते गमावले. फक्त तुकडे, जे कुचकामी नसतात, त्यांच्याकडेच राहतात.

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना धर्म च्या चक्रात शेवटचे होते निसर्ग धर्म आणि हा परमेश्वराचा धर्म बनला, हा एक जोडणारा धर्म होता. च्या सायकलला जोडण्यासाठी याचा उपयोग केला जाऊ शकतो निसर्ग धर्म बद्दल माहितीसह विचारवंत आणि जाणकार, जो धर्म नाही. नवीन माहितीमध्ये रुपांतर झाले धर्म आणि ख्रिस्ती बनला. पहिला संधी सुमारे 2000 वर्षांपूर्वी दिलेला हरवला होता. आणखी पाच संधी सायकल दरम्यान देण्यात येईल. जग पाहिजे, च्या मानव पृथ्वीवर आता या सेकंदाचा फायदा घ्या संधीयेशू ख्रिस्त मानवजातीला काय शिकवण्यास आला होता ते ते शिकतील आणि त्यांचा अभ्यास करतील. तो त्याच्या शिकवणुकीचा “अग्रदूत” आणि “प्रथम फळ” होता: जिंकणे मृत्यू त्याच्या पुनरुत्पादनाद्वारे आणि त्याचे भौतिक शरीर सार्वकालिक पुनर्संचयित करून जीवन च्या राज्यात देव; म्हणजेच कायमचे वास्तव्य. जर संधी गमावले, आणखी चार संधी 12,000 वर्षांच्या कालावधीत ऑफर केले जाईल.

ख्रिश्चनत्व एक नाही धर्म, परंतु त्यात अनेकांचा समावेश आहे. हे ए मध्ये सामान्य मूळ आहे धर्म येशू ख्रिस्त यांनी तारणहार म्हणून विश्वास ठेवला आहे, बाप्तिस्म्यातील मध्यवर्ती समारंभात, लॉर्ड्स डिनर आणि नवीन करारात घेतलेल्या सामान्य शिकवणींद्वारे येशू ख्रिस्त या नावाने एकत्र जमले असावेत.

यहोवा आणि ग्रीकमध्ये ख्रिस्ती धर्माचा उगम झाला निसर्ग धर्म. या आत उदय नॉस्टिक पंथ. यापैकी कदाचित ग्रीक तत्त्वज्ञान आणि ज्यू धर्म यांच्या एकत्रितपणे ख्रिस्ती धर्म आला.

ख्रिस्ती धर्माचे संस्थापक सेंट पॉल होते. त्याचे उपदेश अंतर्मनाचे शिक्षण आहेत जीवन. त्याने द वे कडे लक्ष वेधले. खरा ख्रिश्चन मार्ग शोधणे आणि शोधणे असेल. ख्रिस्ती धर्माचा प्रकार काहीही नाही. त्याऐवजी यहोवा धर्म त्याने स्वतःला पुष्कळ केले निसर्ग धर्म, प्रत्येक भिन्न अंतर्गत देवजे येशू ख्रिस्ताच्या नावाने एकत्रित आहेत. ख्रिश्चन देवालातथापि, मागणी करू नका अन्न आणि यहोवाने उपासना केलेल्या लैंगिक नियमांनी. तारणकर्त्याच्या जन्माविषयीच्या कथा जीवन, दु: ख, मृत्यू, पुनरुत्थान आणि आरोहण अतिरिक्त आधार झाला आहे निसर्ग उपासना जे विविध ख्रिश्चनांना एकत्र करते निसर्ग धर्म.

ख्रिस्तीत्व कदाचित ए द्वारे परिपूर्णतेच्या प्राप्तीपासून प्राप्त झाले असावे कर्ता ज्याचे बारा भाग एकत्रितपणे अमर शरीरात एकत्रित केलेले होते आणि त्रिकूट स्व होण्यासाठी तयार होईल एक बुद्धिमत्ता. अशा घटनेमुळे लोकांमध्ये खळबळ उडाली आहे वातावरण of मानव, आणि काहींना आतील बाजूचे अनुसरण करणे आणि अधिक जोरदारपणे शिकविणे आवश्यक आहे असे वाटते जीवन. विकास कर्ता जगाच्या नजरेत मानवी गोष्टींमध्ये देवत्व असेल, आणि त्याचे “मार्ग, सत्य आणि जीवन, आणि “किंगडम ऑफ देव, ”येशूच्या कथेचा आधार आहे.

त्याच्या शारीरिक शरीराविषयी काहीही माहिती नाही. बहुधा ते जगातून निवृत्त झाले असावेत, अन्यथा त्याने आपले अमर भौतिक शरीर विकसित केले नसते. येशूच्या शरीराला दिलेली नावे येशू होती कर्ता, येथे म्हणतात फॉर्म त्याने विकसित केलेल्या गोष्टी, ख्रिस्ताला दिलेले नाव होते जीवन च्या जात विचारवंत; अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना प्रकाश च्या जात जाणकार तो त्याचा पिता आहे, ज्याच्याविषयी त्याने परंपरेने बोलले आहे व ज्याच्याबरोबर त्याचे एकत्रीकरण झाले आहे.

या विकास म्हणून कर्ता समजू शकले नाही, लवकरच कथा दररोजच्या पातळीवर आल्या जीवनचमत्कार करून आकर्षक बनविले. या कथांमधील अलौकिक धावपट्टीचे लक्ष वेधून घेणे होते मानव.

येशूच्या भौतिक अस्तित्वाबद्दल काहीही माहिती नाही; आणि नक्कीच त्यास काही माहित नाही कर्ता की या अज्ञात शरीरावर वास्तव्य आहे. येशू आणि ख्रिस्त नावे ही लोकांची नावे होती ज्यांनी त्याच्या मार्गाविषयीची शिकवण आणि आता गमावलेल्या शिक्षणाची कथा प्रकाशित करण्याचा प्रयत्न केला. येशूच्या व्यक्तीची आणि त्याच्या शिकवणुकीची नवीन कराराची आवृत्ती बहुधा त्याचा परिणाम आहे अज्ञान, तडजोड, परंपरा आणि संपादन.

वर्णन केलेल्या काही घटना प्रतिकात्मक आहेत. द दैवी संकल्पना शुद्ध किंवा व्हर्जिन बॉडीमध्ये सौर आणि चंद्र जंतूंचे मिश्रण आहे. स्थिर मध्ये जन्म ही सुरुवात आहे जीवन या फॉर्म पेल्विक प्रदेशात जेथे प्राणी होते. बाप्तिस्मा नंतरच्या प्रवासाचा मार्ग आहे, जेथे प्रवासी प्रवाश्याला एका कारंजेच्या खाली असलेल्या तलावामध्ये नेले जाते, जेथे नवीन फॉर्म पाण्यातून ओढले जाते आणि जलद होते जीवन, समुद्रामध्ये विस्तारते आणि संपूर्ण महासागर बनते निसर्ग, आणि ते कर्ता संपूर्ण स्वत: ला वाटते माणुसकीच्या. येशू सुतार होता असे म्हणतात. त्याला पूल बिल्डर, चिनाई किंवा आर्किटेक्ट म्हटले गेले असावे कारण त्याला दरम्यान पूल किंवा मंदिर बांधावे लागले. निसर्ग-कोर्ड आणि पाठीचा कणा साठी त्रिकूट स्व.

क्रॉस देखील प्रतीकात्मक आहे. मानवी शरीरावर एक नर आणि मादी दोन्ही असतात निसर्ग, आणि हे दोन स्वभाव एकत्र बांधलेले आहेत, त्यामध्ये पार केले आहेत. हे मादा क्षैतिज आणि नर उभ्या रेषांनी बनविलेले क्रॉस द्वारे दर्शविले जाते. वधस्तंभाची गोष्ट प्रतीकात्मक आहे कर्ता मध्ये मूर्त स्वरुप धारण केले आणि त्याच्या शरीराच्या क्रॉसला चिकटवले. शरीरात जगणे म्हणजे एखाद्याला त्रास देणे कर्ता.

त्याचा जीवन शारीरिक शरीरात सुमारे तीस वर्ष पौराणिक आहे. जर त्याचे शिष्य असतील तर ते प्रगत होते doers, त्याच्या प्रेषितांना दिलेल्या वर्णांपैकी नाही आणि बायबल सांगते त्याप्रमाणे उचलली गेली नाही. परंतु बारा शिष्य कर्त्याच्या बारा भागाचे प्रतिक आहेत.

त्याच्या चित्रित दु: खाबद्दल, हे अशक्य आहे. चे शारीरिक शरीर कर्ता जसे की येशू होता, तसे सहन करू शकला नाही मानव करू शकता, कारण शारीरिक शरीर जसे देह नसलेले जसे की मनुष्यांना हे माहित असते. ते पकडणे, धरुन ठेवणे, इजा करणे अशक्य झाले असते. जरी त्याच्याकडे एक सामान्य मानवी शरीर असते, तर त्याने त्रास सहन केला नसता. एक क्षण विचार ऐच्छिक मज्जासंस्था पासून अनैच्छिक डिस्कनेक्ट केले असते. जरी शहीद, दरवेश, चेटूक करणारे, भावना देहाच्या गोष्टींपासून दूर नेले जाते तेव्हा ए विचार ते उपासनेशी जोडते, आदर्श, तत्त्वे, गौरव; आणि येशू हुतात्मा करण्याच्या पलीकडे होता.

क्रॉसच्या रोमन पेनल्टीची कहाणी कोणत्याही प्रकारच्या हळू हळू असते संपणारा. ज्या शरीरात येशूसारखा एक मनुष्य होता, तो मानवी भौतिक शरीरातून परिपूर्ण, मृत्यूहीन शरीरात बदलण्याच्या प्रक्रियेतून गेला. येशू, च्या मानसिक भाग त्रिकूट स्व, मृत्यूच्या कोणत्याही प्रक्रियेस त्रास सहन करण्यास प्रतिकारक होता. हळूहळू त्याच्या शरीराच्या मृत्यूची कहाणी संपणारा हा एक नैसर्गिक गैरसमज आहे खरं की सामान्य मानवी शरीरे मरतात आणि जेव्हा त्यांचे कण चारकडे परत येतात तेव्हा काहीही शिल्लक राहत नाही घटक. येशूच्या शरीरावर हे लागू झाले नाही, ज्याच्या रूपांतरण प्रक्रियेदरम्यान ते पुन्हा तयार केले गेले आणि मृत्यूने संपण्याऐवजी, ते मृत्यूवर विजय मिळवून अमर झाला. याचा पुरावा पौलाने आपल्या पहिल्या करिंथकरांच्या पंधराव्या अध्यायात दिला आहे.

वधस्तंभाच्या कथा, पुनरुत्थान आणि स्वर्गारोहण महान सत्याचे अवशेष आहेत, विकृत आहेत आणि देहस्वभावाच्या कथांमध्ये रुपांतर झाले आहेत. ची कथा पुनरुत्थान येशूच्या स्टेज पासून शारीरिक शरीर वाढवण्याची प्रतिनिधित्व मृत्यू ज्याद्वारे ते गेले होते, ए जीवन अनंत. त्याचे आरोपण अ चे विकृत चित्र आहे कर्ता पांढ white्या आगीतून जात आहे ज्याने आपले शेवटचे भाग नष्ट केले आहे मोहजाल, मध्ये जात प्रकाश जग आणि जगातील तीन जगाचे अस्तित्व बनणे प्रकाश या गुप्तचर, च्या उपस्थितीत जाणकार, सर्वोच्च्याच्या उपस्थितीत उभे जगातील त्रयी स्व ज्याद्वारे सर्वोच्च बुद्धिमत्ता कार्य करते, आणि मध्ये पहात आहे प्रकाश त्याच्या गुप्तचर आणि त्या माध्यमातून प्रकाश मध्ये पहात प्रकाश या सर्वोच्च बुद्धिमत्ता.

काय म्हणतात “किंगडम ऑफ आकाश”शुद्ध आहे मानसिक वातावरण. “किंगडम ऑफ आकाश”आत आहे. जो वेगळा करतो त्यालाच हे अनुभवता येते भावना त्याच्या शरीरातून आणि त्याद्वारे त्याच्यात आहे मानसिक वातावरणच्या बदलांमुळे अस्पृश्य वेदना आणि आनंद जे शरीरातून येतात. तो तेव्हा नाही जाणीवपूर्वक शरीराचा.

“किंगडम ऑफ देव”या पुस्तकातील“ होय ”असे म्हणतात कायमचे वास्तव्य, आणि हे स्पष्टपणे हेतू आहे की पृथ्वी किंवा कायमस्वरूपी भौतिक जग निश्चित करावे, जे बदलत नाही, (अंजीर व्हीबी, ए); हे क्रस्टच्या सर्व बदल आणि संस्कृतींमध्ये अस्तित्वात आहे. “प्रथम” सभ्यता म्हणजे उच्चतम पदवी, आणि “चौथे” म्हणजे संस्कृतीत सर्वात कमी पदवी बाब आणि प्राणी. ते अस्तित्त्वात नाही अशा अर्थाने ते “निर्मित” किंवा “नष्ट” झाले नाहीत. “किंगडम ऑफ देव”म्हणजे शरीरात असते. शरीर त्यामध्ये असते, जेव्हा ते शरीर अमरत्व आणि चिरस्थायी होते. हे राज्य कायम पृथ्वीवर विस्तारित आहे. एक ज्याने आपल्या शरीरावर परिपूर्णतेत पुनर्जन्म केलेला नाही तो तो पाहू शकत नाही; आणि ज्याने आपल्या शरीरावर परिपूर्णता आणली नाही त्याला तो राज्य मिळू शकत नाही.

ख्रिश्चन व इतरांप्रमाणेच त्रिमूर्तीची शिकवण धर्म, अडखळण्याचा विषय आहे, अस्वस्थतेचा विषय आहे, जो एखाद्याने सोडविला जाऊ शकतो आणि सोडवला जाऊ शकतो समजून या त्रिकूट स्व.

एक ख्रिश्चन ट्रिनिटीच्या समस्यांपैकी तीन लोक फक्त एकच कसे आहेत हे समजणे. ट्रिनिटीच्या तीन भागांशी संबंधित किंवा त्याचा अर्थ दर्शविता येतो त्रिकूट स्व- जे एक आहे युनिट. तीन भाग संपूर्ण बनतात युनिट, जे अविभाज्य आहे.

समस्या असू शकते की माहिती बदलताना त्रिकूट स्व च्या शिकवणीत निसर्ग धर्म, ज्यांनी ख्रिस्ती शिकवण दिली त्यांना हे समजण्यास अपयशी ठरले त्रिकूट स्व आणि एक सादर करण्याच्या अडचणीचा सामना केला देव तीन व्यक्ती म्हणून, त्रिमूर्ती म्हणून, ज्याला त्यांनी पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा किंवा देव वडील, देव पुत्र, आणि देव पवित्र आत्मा. मध्ये निसर्ग तिप्पट आहेत देव, जे तयार करतात, देखरेख करतात आणि नष्ट करतात. या तिप्पट निसर्ग पैलू मध्ये ट्रिनिटी कारण आहे धर्म. अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना निसर्ग देव तीन पैलूंमध्ये सादर केला आहेः निर्माता, संरक्षक आणि विनाशक किंवा पुनर्जन्म करणारा.

सह पत्रव्यवहार केल्यास त्रिकूट स्व, देव च्या परस्पर त्रिकूट स्व, म्हणून युनिट; पिता आहे नॉटिक भाग, द जाणकार; पवित्र आत्मा हा मानसिक भाग आहे विचारवंत; पुत्र हा मानसिक भाग आहे कर्ता. अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना कर्ता तर ते म्हणजे भौतिक शरीराचा तारणहार आहे मृत्यू, एक परिपूर्ण, अमर भौतिक शरीर बनवून. द कर्ता वास्तविक "क्रिएटर" मध्ये आहे निसर्ग, कोण मागे उभे निसर्ग देव आणि, द्वारे विचार, त्यांना तयार, देखरेख आणि नष्ट करण्यास कारणीभूत ठरते. हे करत असताना, पुत्र, द कर्ता, तो त्याच्या नियंत्रित करेपर्यंत ग्रस्त असतो भावना-आणि-इच्छा आणि मार्गदर्शनासाठी तयार आहे प्रकाश या गुप्तचर, त्याच्या माध्यमातून विचारवंत, आणि जोपर्यंत तो त्याचे शारीरिक शरीर परिपूर्ण करीत नाही.

ख्रिस्ती धर्माने केवळ पिता, “निर्माणकर्ता” ही संकल्पना कायम ठेवली आहे आणि “संरक्षक” आणि “विध्वंसक” किंवा पुनर्जन्मवादी विचारांना पवित्र आत्मा व पुत्र, किंवा आई व मुलामध्ये रुपांतर केले आहे.

आता जे ख्रिस्ती बनले आहे ही शिकवण स्पष्टपणे एचा हेतू नव्हती धर्म अजिबात. द वे वे ची शिकवण देण्याचा हेतू होता. हे येशूला जबाबदार असलेल्या काही विधानांवरून दिसून येते, त्यापैकी एक म्हणजे तो मार्ग, सत्य आणि मार्ग होता जीवन, आणि त्याच्या अंतर्गत संदर्भातील त्याच्या संदर्भांचे संदर्भ देव. हे विशेषतः सेंट पॉलच्या शिकवणीत दिसून येते. द वे ची ही शिकवण अनेकांमध्ये बदलली निसर्ग धर्म ख्रिस्ताच्या जगातील सर्व विश्वासणा ,्यांनो त्या मार्गाची शिकवण म्हणून गमावले. ग्रीक कॅथोलिक चर्च एक आहे निसर्ग धर्म. रोमन कॅथोलिक चर्च उपदेश करतो निसर्ग धर्म; सुधारणांतून आलेले बहुसंख्य पंथ आहेत निसर्ग धर्म. पण क्वेकर्स आणि गूढ लोकांसारखे काही वे मार्ग शोधतात. ख्रिश्चनाचे किंवा इतर कोणत्याही धर्माचे स्वरूप काहीही असू शकते आणि जो मार्ग शोधत आहे त्यापैकी काही असो, हे अगदी खरे आहे निसर्ग धर्म त्यांच्या अनुयायांना या मार्गासाठी थोडी तयारी द्या.