द वर्ड फाउंडेशन

विचार आणि निश्चय

हॅरोल्ड डब्ल्यू. पेरिव्हल

अध्याय IV

विचारांच्या कायद्याचे संचालन

विभाग 1

प्रकरण युनिट्स एक बुद्धिमत्ता. एक त्रिमूर्ती स्व. एक मनुष्य.

पृथ्वीच्या क्षेत्राच्या भौतिक जगात पोहोचतात फॉर्म, जीवन आणि प्रकाश क्षेत्राचे जग, (अंजीर. आयबी) आणि या सर्व आणि त्याभोवती पाणी, हवा आणि अग्निचे क्षेत्र आहेत. (अंजीर. आयए).

मानवी भौतिक जगाचे भौतिक विमान चार राज्यांत अस्तित्त्वात आहे बाब: तेजस्वी, हवेशीर, द्रव आणि घन स्थिती, (अंजीर. आयडी). त्याच्या तेजस्वी-घन, हवेशीर-घन, द्रव-घन, आणि घन-घन सबस्टट्समधील घन स्थिती, दृश्यमान, भौतिक विश्वाचे बनवते (अंजीर. IE). च्या द्रव, हवेशीर आणि तेजस्वी स्थिती बाब मानवी भौतिक जगाचे भौतिक विमान अदृश्य आहे आणि सध्या रसायनशास्त्र आणि भौतिकशास्त्रांच्या आवाक्याबाहेर आहे. दुस words्या शब्दांत, नैसर्गिक विज्ञानाच्या तपासणीच्या अधीन असलेल्या सर्व गोष्टी म्हणजे भौतिक जगाच्या भौतिक विमानाचे चार थर असलेली एक स्थिर अवस्था आणि केवळ लहान भागात. तथापि, गोल आणि जग, द प्रकाश, जीवन आणि फॉर्म विमाने आणि तेजस्वी, हवादार आणि द्रवपदार्थाची बाब भौतिक विमानाचा मानवीय जगाच्या भौतिक विमानाच्या भक्कम अवस्थेत असलेल्या त्या लहानशा भागापर्यंत पोहोचतो, परिणाम होतो आणि त्याचा परिणाम होतो, (अंजीर. IE). या चौपदरीकरणामध्ये भौतिक जगाचे भव्य, दृश्यमान, भौतिक विमान म्हणजे पृथ्वीवरील कवच आणि चंद्र, ग्रह, सूर्य आणि तारे आहेत, त्यातील मनुष्याचे चौपदरी भौतिक शरीर एक योजना, नमुना किंवा मॉडेल आणि एक संक्षेपण आहे.

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना प्रकाश, जीवन, फॉर्म आणि या नंतर उल्लेखित भौतिक विमाने मानवी भौतिक जगाची आहेत; अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना विचार कायदा अधिक लगेच प्रभावित करते बाब आणि त्या जगात कार्यरत जीव. पण संपूर्ण योजना येथे परत आठवली कारण अखेरीस विचार कायदा प्रभावित करते बाब संपूर्ण विश्वाचा.

ज्या संपूर्ण विश्वात मनुष्य होऊ शकतो जाणीवपूर्वक ज्या मध्ये सर्व बदल निसर्ग-बाब is जाणीवपूर्वक, त्या रस्ता दरम्यान साध्य करणे आवश्यक आहे बाब मानवी शरीर माध्यमातून; तेथे ते थेट अंतर्गत येते प्रकाश of एक बुद्धिमत्ताकिंवा त्यामधील प्रतिबिंबित किंवा विसरलेल्या भागांखाली प्रकाश. अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना प्रकाश of एक बुद्धिमत्ता परिणाम होत नाही निसर्ग थेट किंवा प्रतिबिंब द्वारे. तर निसर्ग क्षणिक प्रवाह म्हणून युनिट मानवी शरीरातून जात आहे, कर्ता, द्वारा विचार, काही पांगवते प्रकाश सह निसर्ग-बाब. अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना प्रकाश जे अशा प्रकारे बाहेर पडते त्या दिशेने प्रगट होते निसर्ग-बाब आणि ठेवते निसर्ग अंतःप्रेरणा, नैसर्गिक निवड, रासायनिक प्रतिक्रिया आणि इतर अभिव्यक्ती म्हणून जात आहे बुद्धिमत्ता, सहसा अ देव.

निसर्ग येथे एक नाव आहे बाब एक प्रकटीकरण आहे पदार्थ. अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना निसर्ग-बाब प्रकट चार मध्ये चौपट आहे घटक: फुकट युनिट, जे सर्व क्षेत्र आणि जगाशी संबंधित आहे आणि त्यांनी मानवी शरीराचा घटक बनलेला नाही; क्षणिक युनिट, जे माणसाचे भौतिक शरीर तयार करण्यासाठी आणि बाहेरून दृश्यमान सामग्रीसाठी वापरली जातात निसर्ग; कम्पोझिटर युनिट, जे आहेत किंवा आहेत युनिट मानवी शरीरात क्षणिक पकडणे आणि तयार करणे युनिट फॉर्म आणि दृश्यमानतेमध्ये; आणि अर्थाने युनिट, जे मानवी शरीरातील चार प्रणालींवर नियंत्रण ठेवते किंवा नियंत्रित करते.

एक बुद्धिमत्ता विश्वाच्या हुशार बाजूला आहे आणि एक स्वत: ची आहेजाणीवपूर्वक युनिट of शाश्वत, ज्याद्वारे पृथ्वीच्या क्षेत्रातील चार जगांमध्ये कार्य करू शकते अशा क्षेत्रात कार्य करीत आहे त्रिकूट स्व ज्याचा त्याचा संबंध आहे. एक बुद्धिमत्ता अमर आहे, स्वतंत्र आहे, अखंड आहे ओळख as एक बुद्धिमत्ता आणि याविषयीचे ज्ञान कधीही गमावत नाही ओळख. यात सात अविभाज्य विद्याशाखा आहेत: प्रकाश, वेळ, प्रतिमा, फोकस, गडद, ​​हेतू आणि मी विद्याशाखा, प्रत्येक विद्याशाखा कायमचे एक जाणीवपूर्वक त्या सात जणांच्या ऐक्याचे साक्ष देताना,अंजीर. कुलगुरू). एक बुद्धिमत्ता च्यापासुन वेगळे निसर्ग त्या मध्ये एक बुद्धिमत्ता एक अंतिम घटक आहे जे सर्व विभाग आणि अंशांमधून उत्तीर्ण झाले आहे निसर्ग युनिट, एक एआयए युनिट, अ त्रिकूट स्व युनिट, आणि म्हणून एक बुद्धिमत्ता ते अस्तित्वात असलेल्या प्रगतीची अंतिम पातळी गाठली आहे जाणीवपूर्वक जे युनिट मिळवू शकते, ते आहे जाणीवपूर्वक as एक बुद्धिमत्ता.

सर्व युनिट in निसर्ग आहेत जाणीवपूर्वक, पण नाही जाणीवपूर्वक ते आहेत जाणीवपूर्वक, तर एक बुद्धिमत्ता is जाणीवपूर्वक ते आहे जाणीवपूर्वक आणि माहित आहे की ते आहे जाणीवपूर्वक as एक बुद्धिमत्ता. यांच्यातील निसर्ग आणि एक बुद्धिमत्ता जे नाही ते आहे निसर्ग-बाबकिंवा अद्याप नाही एक बुद्धिमत्ता; हे हुशार आहेबाब. हे आहे त्रिकूट स्व. एक त्रिकूट स्व ची स्वत: ची माहिती घेणारी एकक आहे शाश्वत आणि पृथ्वीच्या चारही जगात कार्य करीत आहे. द त्रिकूट स्व स्वतःला शाश्वत असल्याचे माहित आहे जाणकार आणि विचारवंत आणि कर्ता, जस कि त्रिकूट स्व. अ चे हे तीन भाग प्रत्येक त्रिकूट स्व दुहेरी कार्यालय आहे. कार्यालये जाणकार सक्रियपणे आहेत स्वार्थ किंवा ज्ञान आणि निष्क्रीय आय-नेस or ओळख; कार्यालये विचारवंत सक्रियपणे आहेत कारण आणि निष्क्रीयपणे औचित्य; आणि कार्यालये कर्ता सक्रियपणे आहेत इच्छा आणि निष्क्रीयपणे भावना, आणि ते कर्तव्य प्रत्येक कार्यालयाचा विचार करणे होय.

चा एक भाग कर्ता ते देहाच्या शरीरात असताना शारीरिक जगात अधूनमधून कार्य करते. तो भाग देहाच्या शरीरात असतानाच त्याची स्वारस्य भौतिक जगाच्या भौतिक विमानात असते आणि ती स्वतःलाच अज्ञान आहे कर्ता. हे पृथ्वीवरील आहे आणि आहे जाणीवपूर्वक फक्त एक म्हणून मानवी.

मानवी टप्प्यावर विचार कायदा समायोजित पैलू आहे, म्हणून नशीब. या टप्प्यावर कर्ताच्या विकासाचा, माणूस फारच अडचण न घेता, घटनेची घटना समजू शकतो त्रिकूट स्व आणि त्याचे संबंध ते गुप्तचर आणि याबद्दल काहीतरी विचार आणि ते निसर्ग आणि च्या गुणधर्म विचार आणि पिढी, अर्थात, बाह्यत्व, परिणाम आणि एक समायोजन विचार.