द वर्ड फाउंडेशन

विचार आणि निश्चय

हॅरोल्ड डब्ल्यू. पेरिव्हल

सिंबल, नमुने आणि चार्ट्स

प्रतीक आयए, आयबी, आयसी, आयडी, आयई या पृष्ठांमध्ये दिलेली कॉसमॉग्नी सूचित करतात

गोल, जग, विमान आणि राज्ये दर्शविण्यासाठी मॅटर या पुस्तकाच्या एका पानावर अशक्य आहे. म्हणून प्रत्येकाला स्वतंत्रपणे दिले जाईल.


दोन नावाची चिन्हे आणि चार गोलाकार मंडळे

अंजीर. आयए

बारा नकारार्थी पॉइंट्सचा मंडळा आणि चार क्षेत्र अग्निशामक गोलाकार वायुमंडळ पाणी गोल पृथ्वी गोल

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना गुण उपस्थिती प्रतीक आहेत. त्यांच्या उपस्थितीने सर्वसमावेशक सर्व भाग एक मध्ये ठेवले आहेत योग्य संबंध माध्यमातून प्रगती शाश्वत ऑर्डर त्यानुसार कायमचे वास्तव्य.

क्षेत्र आणि, मध्ये चिन्हे अनुसरण करण्यासाठी, जग आणि विमाने आणि राज्ये बाब, प्रत्येक, आडव्या व्यासाने विभाजित आहेत. वरचा अर्धा भाग अविभाजित प्रतिनिधित्व करतो जो संपूर्ण वर्तुळात असतो आणि खालचा अर्धा भाग प्रकट होण्याचे प्रतीक आहे.


पृथ्वीचा गोलाकार आणि चार जग

अंजीर. आयबी

पृथ्वी गोल आणि चार जग हलकी दुनिया जीवन जग फॉर्म जग अदृश्य भौतिक जग किंवा कायमचे क्षेत्र

अतुलनीय भौतिक जग किंवा कायमचे वास्तव्य आणि स्थानिक मानवीय भौतिक जग

अंजीर. आयसी

अदृश्य शारीरिक जग or कायमचे वास्तव्य प्रकाश-विमान जीवन-विमान फॉर्म-प्लेन शारीरिक विमान कायमस्वरूपी वास्तूचे मानवी भौतिक जग आणि त्याची चार विमाने सर्वात कमी वरून सर्वात लहान मंडळ, भौतिक विमान, प्रतिनिधित्व करते पदार्थांची चार राज्ये

च्या विचलनामुळे, मध्ये व्यत्यय, प्रगतीची शाश्वत ऑर्डर ऑफ प्रगती, च्या भौतिक विमानात आहे कायमचे वास्तव्य, ऐहिक:

मानवी भौतिक जग

जे चार विमानांचे आहे: प्रकाश, जीवन, फॉर्म आणि भौतिक विमाने.

* * *

या दोन जगांमध्ये भिन्न आहेत कायमचे वास्तव्य संतुलित आहे युनिट आणि म्हणून मानवी इंद्रियांना आत्मसात करत नाही, तर मानवी भौतिक जग असंतुलित आहे युनिट आणि लहान भागात दृश्यमान आहे.


मजकूरामध्ये, अन्यथा सांगितल्याखेरीज ते मानवी भौतिक जग आहे-नाही कायमचे वास्तव्ययाचा अर्थ “भौतिक जग” असा आहे.


मानवी भौतिक जगातील भौतिक योजना आणि त्यासंबंधीची चार प्रकरणे

अंजीर. आयडी

चे शारिरीक विमान मानवी भौतिक जग पदार्थाची तेजस्वी अवस्था हवेशीर अवस्था द्रव अवस्था सॉलिड स्टेट चार थर घन स्थितीचे

सॉलिड स्टेटच्या चार सबस्टेशन्समध्ये तारे, सूर्य, चंद्र आणि पृथ्वी आहेत (चित्र. IE).

* * *

या सर्व राज्ये मानवी डोळ्यास अदृश्य आहेत, परंतु घन अवस्थेच्या चार थरांमधील काही वस्तू मनुष्याने समजू शकतात.


सोलिड स्टेट ऑफ मॅटर आणि त्याच्या चार उपकरणे

अंजीर. IE

पदार्थांची घन स्थिती तेजस्वी-घन सबस्ट हवादार-घन सबस्ट द्रव-घन सबस्ट घन-घन सबस्ट पृथ्वी आणि दृश्यमान भाग भौतिक विश्व तारे सौर विश्व चंद्र

दृश्यमान भौतिक विश्वाचे चारमध्ये आहे पदार्थ लौकिक मानवी भौतिक जगाच्या भौतिक विमानाच्या घन अवस्थेचे, म्हणजेः तेजस्वी-घनतेमध्ये तारे, हवेशीर-सॉलिडमधील सौर विश्व, द्रव-घनतेमध्ये चंद्र, आणि घन-पृथ्वीतील पृथ्वी च्या घन अवस्थेचा सबसट बाब.

* * *

घन अवस्थेच्या चार सबस्टेशन्समध्ये, पृथ्वीशी संबंधित दृश्यमान ठोस-घन शरीर, चौपट भौतिक शरीर, (अंजीर III) देखील आहे.


UNITS

तेथे चार प्रकारची युनिट्स आहेत: अ) निसर्ग युनिट्स बी) आयए युनिट्स सी) इंटेलिजेंट युनिट्स डी) इंटेलिजेंस युनिट्स

चार्ट II-A

A)

निसर्ग युनिट्स:

अग्नी, वायू, पाणी आणि पृथ्वी या चार क्षेत्रांमध्ये आहेत युनिट चार महान घटक आदिम आग, हवा, पाणी आणि पृथ्वीचा.

चारही जग पृथ्वीच्या क्षेत्राच्या प्रगल्भ बाजूला आहेत:

 • मध्ये प्रकाश जग, द युनिट आहेत प्रकाश युनिट
  मध्ये जीवन जग, द युनिट आहेत जीवन युनिट
  मध्ये फॉर्म जग, द युनिट आहेत फॉर्म युनिट
  भौतिक जगात, युनिट शारीरिक आहेत युनिट

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना युनिट भौतिक जगाची विमाने आहेतः

 • प्रकाश युनिट, जीवन युनिट, फॉर्म युनिट, आणि शारीरिक युनिट

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना युनिट च्या चार राज्यांचा बाब भौतिक विमानाचे आहेत:

 • तेजस्वी किंवा पायरोजन युनिट
  हवेशीर किंवा एरोजेन युनिट
  द्रव किंवा फ्लूजन युनिट
  घन किंवा जिओजेन युनिट

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना युनिट भौतिक विमानाच्या घन अवस्थेच्या चार उपमंडळांपैकीः

 • तेजस्वी-घन किंवा पायरो-जिओजेन युनिट
  हवादार-घन किंवा एरो-जिओजेन युनिट
  द्रव-घन किंवा फ्लू-जिओजेन युनिट
  घन-घन किंवा भौगोलिक-जिओजेन युनिट

तेव्हा एक युनिट या कोर्समधून उत्तीर्ण झाले युनिट ustedडजेस्ट केलेले आहेत आणि ते एकमेकांशी समान आहेत आणि युनिट मग एक संतुलित आहे युनिट आत मधॆ परिपूर्ण शारीरिक शरीर एक त्रिकूट स्व मध्ये कायमचे वास्तव्य.

ऐहिक मानवी भौतिक जगात - जे “ड्रॉप-आउट” आहे, जे “डिल-आउट” आहे कायमचे वास्तव्य, इ युनिट पुरुष म्हणून सक्रिय-निष्क्रिय किंवा स्त्री म्हणून निष्क्रीय-सक्रिय असतात आणि चार प्रकारच्या असतात: मुक्त, क्षणिक, कंपोझिटर आणि अर्थाने युनिट.

B)

एआयए युनिट तटस्थ आहेत युनिट. ते बुद्धिमान बाजूचे आहेत, परंतु विभाजित आहेत बिंदू किंवा हुशार- दरम्यान ओळबाब आरोग्यापासून निसर्ग-बाब.

C)

त्रिकूट स्वत: or हुशार, युनिट

D)

गुप्तचर युनिट


असंबद्ध युनिट्स मानवी भौतिक जगाच्या निसर्ग-बाजूला

अंजीर II-B

अप्रमाणित पैलू प्रकट झालेला भाग निष्क्रीय बाजूला सक्रिय बाजूला निष्क्रीय बाजूला सक्रिय बाजूला

ची सक्रिय बाजू युनिट ही बाजू आहे जिथून युनिट मानवी शरीरात असताना शुल्क आकारले जाते.


एक संतुलित युनिट परिपूर्णतेच्या क्षेत्रात परिपूर्ण शरीर

अंजीर II-C

अप्रमाणित पैलू प्रकट झालेला भाग निष्क्रीय बाजूला सक्रिय बाजूला

वर युनिट निसर्ग बाजू स्फेयर्स, वर्ल्ड्स अँड प्लेन

अंजीर II-D

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना युनिट मानवी भौतिक जगाच्या भौतिक विमानाच्या घन अवस्थेत रूपांतरण - पक्ष्याच्या डोळ्याच्या दृष्टिकोनातून दृश्यमान

अंजीर II-E

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना युनिट चौपदरी भौतिक मानवी शरीराच्या उदाहरणाप्रमाणे, दृश्यमान, भौतिक विश्वात रूपांतर


प्री-रसायनशास्त्र

अंजीर II-F

a) पायरो किंवा पायरोजन पॉईंट b) पायरोजन पॉईंट एरो किंवा एरोजेन पॉईंट c) पायरोजन पॉईंट एरोजेन पॉईंट फ्लूओ किंवा फ्लूजन पॉइंट d) पायरोजन पॉईंट एरोजेन पॉईंट फ्लूजन पॉइंट भौगोलिक किंवा भौगोलिक बिंदू

एकत्रित गुण एक निसर्ग युनिट चार पैकी घटक, च्या राज्ये म्हणून बाब मानवी भौतिक जगात.


प्रगतीचा शाश्वत आदेश

ही आकृती ए च्या शाश्वत सुव्यवस्थेचे प्रतीक आहे युनिट: जस कि निसर्ग युनिट, वर निसर्ग-मार्गे, पृथ्वीच्या गोलाच्या आत, माध्यमातून प्रकाश जग, द जीवन जग, द फॉर्म जग कायमचे भौतिक जग किंवा कायमचे वास्तव्य; पदवी पर्यंत श्वास-रूप; —थीलमार्गे एआयए बिंदू किंवा तटस्थ रेखा, एक म्हणून एआयए युनिट, एक पदवी त्रिकूट स्व युनिट, हुशार बाजूला.

अंजीर II-G

पृथ्वीचा गोल हलकी दुनिया जीवन जग फॉर्म वर्ल्ड कायमचे वास्तव्य किंवा कायम भौतिक जग च्या प्रगतीची ओळ निर्विवाद युनिट च्या प्रगतीची ओळ हुशार युनिट्स मानवी भौतिक जग श्वास-फॉर्मची पदवी शिल्लक आयया पॉईंट किंवा लाइन निसर्ग युनिट्स दरम्यान आणि बुद्धिमान युनिट्स

बाणांची तिरकी रेखा बिंदू खालची शिल्लक अज्ञानींच्या प्रगतीची ओळ दर्शवते युनिट करण्यासाठी कायमचे वास्तव्य; पासून अग्रगण्य ओळ बिंदू इंटेलिजंट-साइड वरच्या दिशेने शिल्लक बुद्धिमान व्यक्तीच्या प्रगतीची ओळ सूचित करते युनिट.

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना चिन्ह जगाच्या जन्माच्या आणि जगाच्या जगाच्या वंशाची ओळ देखील दर्शवते मृत्यू आणि पुन्हा अस्तित्व, द्वारे doers त्यांच्या आणण्याच्या चाचणी कसोटीत ते अयशस्वी झाले भावना-आणि-इच्छा संतुलित मिलन मध्ये.


प्रगतीचा शाश्वत आदेश

हा चार्ट ज्या टप्प्यात ज्या टप्प्यात आहे युनिट अस्तित्वात प्रगती जाणीवपूर्वक प्रामुख्याने उच्च पदवी घेतल्यापासून युनिट या घटक एक अंतिम होण्यासाठी अग्नीचा युनिट as एक बुद्धिमत्तामध्ये परिपूर्ण लैंगिकरहित शरीरांद्वारे प्रशिक्षित कायमचे वास्तव्य.

चार्ट II-H

हुशार बाजूला वर चढणे निसर्गाच्या बाजूने खाली युनिट उतरतो प्रेषक: घटक आणि अग्नीचा गोला, हवेचा गोलाकार पाणी गोलाकार, करण्यासाठी पृथ्वीचा गोलाकार चार जगांतून: हलकी दुनिया, जीवन जग, फॉर्म वर्ल्ड, भौतिक जग, चार विमाने माध्यमातून: हलका विमान, लाइफ प्लेन, फॉर्म प्लेन, भौतिक विमान आणि त्याचे पदार्थाची चार राज्ये: तेजस्वी राज्य, हवेशीर राज्य, द्रवपदार्थ राज्य, आणि तिन्ही बरोबर घन अवस्था अदृश्य थर: तेजस्वी-घन, हवेशीर, द्रव-घन आणि दृश्यमान घन-घन सबसट, शेवटच्या पदवीपर्यंत म्हणून निसर्ग युनिट: श्वास-फॉर्म युनिट; आयआयए करण्यासाठी पदवी मग युनिट चढते, प्रथम, जगातील एक ट्रिब्यून सेल्फ युनिट म्हणून आणि शेवटी क्षेत्रातील बुद्धिमत्ता म्हणूनः जाणकार म्हणून, विचारवंत, कर्ता, एक त्रिमूर्ती स्व जगात; इंटेलिजेंस युनिट म्हणून ऑर्डर ऑफ जाणकार, विचार करणारे, इच्छुक. आयए पॉईंट किंवा लाइन

ची प्रगती ए युनिट एक म्हणून सुरू होते निसर्ग युनिट वर निसर्ग-बाजूने च्या तटस्थ स्थितीतून जातो एआयए युनिट, म्हणून बिंदू किंवा तटस्थ रेखा; एक बुद्धिमान मध्ये अनुवादित-युनिट, आणि बुद्धिमान बाजूकडे चढते, प्रथम, ए म्हणून त्रिकूट स्व युनिट आणि मग म्हणून एक बुद्धिमत्ता युनिट.


चौथी भौतिक मानवी शरीर

अंजीर III

या चिन्ह शरीरातील पाचन, रक्ताभिसरण, श्वसन आणि जनरेटिंग सिस्टमच्या घन-घन संरचनांमधून उत्सर्जित होणार्‍या अदृश्य कणांचा समावेश असलेल्या दृश्यमान सॉलिड-सॉलिड शरीरास सूचित करते; ते काही इंच ते बर्‍याच अंतरावर पसरतात आणि भौतिक बनवतात वातावरण. रक्ताभिसरण, श्वसन आणि जनरेटिंग सिस्टममधील उत्सर्जन आणि रेडिएशन येथे द्रव, हवेशीर आणि तेजस्वी आतील शरीर किंवा जनतेच्या रूपात बोलले जातात; हे एकत्र घन-घन शरीर एकत्र मानवाचे चार पटीने शारीरिक शरीर बनवतात.


थोड्या ओळी

निर्मिती, इमारत आणि द्योतक आहे बाह्यत्व; आणि ते अनुभव, शिक्षण कडून, आणि ए चे संतुलन विचार

अंजीर चतुर्थ-ए

निसर्ग बाजूला: हुशार बाजूला: a केंद्र एक वस्तू आहे एक इच्छा प्राप्त बिंदू म्हणून ठसा a) बिंदू बाब a b b) इच्छेचा हेतू. लक्ष्य ओळ अ – बी: मानक कोन 30 अंश लाइन मॅटरची a b c c) उद्दीष्टांची रचना बी – सी: मानक कोन 30 अंश कोन पदार्थ a b c d d) डिझाइनचे बाह्यकरण सी – डी: मानक कोन 30 अंश पृष्ठभागावर d e e) अनुभव ओळ 30 अंशांचा कोन d e f f) शिकण्याची ओळ, अनुभवातून. 30 अंशांचा कोन d e f g g) संतुलन रेखा, आणि कडून ज्ञान शिकत आहे. कोन 30 अंश a b c d e f g आधीचा योग ओळी, प्रतीक एक विचार आहे संतुलित

सेन्सर-गव्हर्नमेंट
आणि
आतून स्वत: ची सरकार

आकृती IV-B

ते ते औचित्य हार्ट निसर्ग छाप प्रभावित: Feeling (मूत्रपिंड) इच्छा (अॅड्रेनल्स) कारण (फुफ्फुसे)
ते ते औचित्य हार्ट वाटणे (मूत्रपिंड) इच्छा (अॅड्रेनल्स) कारण (फुफ्फुसे)

साधारणत: एखाद्या व्यक्तीवर वेगाने शासित होते: मग, निसर्ग प्रभाव नियंत्रण भावना; भावना जागृत इच्छा; इच्छा दुर्लक्ष केले औचित्य आणि सैन्याने कारण; आणि इच्छा त्याच्या मार्गावर आहे

सरकारकडून कायदा आणि न्याय, औचित्य मार्गदर्शक भावना; जे सूचित करते इच्छा; इच्छा सहमत आहे कारण. मग, भावना आणि इच्छा द्वारे नियंत्रित आहेत औचित्य आणि कारण.


इंटेलिगेन्स आणि ट्रिव्ह सर्व्हिस

मानवी ट्रिव्ह सेल्फ, त्याचे तीन भाग आणि सात मन

चार्ट व्हीए

तीन भागः अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना जाणकार, as स्वार्थ आणि आय-नेस
अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना विचारवंत, as कारण आणि औचित्य
अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना कर्ता, as इच्छा आणि भावना
 
सात मनः अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना मन of स्वार्थ
अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना मन of आय-नेस

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना मन of कारण
अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना मन of औचित्य
 
शरीरात कर्त्याच्या संबंधात नाही

इच्छेचे मन
अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना मन of भावना,

आणि शरीर आणि इंद्रियांसाठी:

शरीर-मन

 
च्या संबंधात आणि शरीराच्या-कार्य-सेवेत

मानव आणि त्याच्या तीन भागांची स्वत: ची विजय: जाणकार, विचारवंत आणि कर्ता
ट्रुमन सेल्फचे तीन एटीएमोस्पेर्स आणि ह्यूमनचे एटीएमोस्पेर्स

* * *

ही आकृती चार जग दर्शविते, ज्याद्वारे ती आहेत त्रिकूट स्व आणि ते कर्ता-इ-द-बॉडी.

अंजीर व्हीबी

हलकी दुनिया जाणकार जीवन जग विचारवंत फॉर्म वर्ल्ड कर्ता मानवी भौतिक जग मूर्ख वेडा मानसिक त्रिमूर्ती स्व मानवी भौतिक वातावरण

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना नॉटिक, मानसिक आणि मानसिक वातावरण मानवी, ते भाग आहेत वातावरण या त्रिकूट स्व जे मानवी भौतिक वातावरणात पोहोचते.

शारीरिक वातावरण मानवी, चौपदरी शारिरीक शरीरातून निर्माण होणारी (जी काही इंचापासून काही अंतरावर पसरलेली असते) पर्यंत बनलेली असते (अंजीर III).

त्रिकोण स्वत: पूर्ण
प्रकाश जगात त्याचे प्रकाश-अस्तित्व
जीवन जगातील त्याचे जीवन
फॉर्म फॉर्ममध्ये त्याचे स्वरूप आहे
कायमस्वरूपी वास्तवात या तिन्ही प्राण्यांसाठी परिपूर्ण भौतिक संस्था

अंजीर व्हीबी, ए

प्रकाशमय प्रकाश जगात त्रिकोण स्वत: ची जीवधर्म जीवन जगात रूप-अस्तित्व फॉर्म जगात कायमस्वरूपी भौतिक जग or कायमचे वास्तव्य मानवी भौतिक जग अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना परिपूर्ण लैंगिक रहित शरीर जाणकार, विचारवंत आणि त्रयी आत्म पूर्ण करणारा कायमस्वरुपी क्षेत्रात आहे.

भौतिक जगाचा विचार दोन दृष्टिकोनातून केला जाऊ शकतो:

1) म्हणून कायमचे वास्तव्य, कुठे doers प्रगती त्यांच्या आणण्याची चाचणी परीक्षा उत्तीर्ण झाली आहे भावना-आणि-इच्छा संतुलित युनियन मध्ये; आणि,
2) लौकिक मानवी भौतिक जग, (चित्र. व्हीबी), जेथे doers त्या चाचणीत अयशस्वी होण्यापर्यंत त्यांचे अस्तित्व पुन्हा अस्तित्त्वात नाही आणि त्यांचे शरीर पुन्हा निर्माण होईपर्यंत आणि पुन्हा त्यांना पुनर्संचयित करत नाही कायमचे वास्तव्य.

* * *

ट्रायुन सेल्फीसचे पूर्ण शरीर भौतिक शरीरात आहे कायमचे वास्तव्य. त्यांच्या परिपूर्ण लैंगिकरहित शारीरिक शरीरांद्वारे हे त्रिकोण स्वत: च चार जगावर सत्ता चालविते; आणि, च्या ट्रायून सेल्फ्सच्या माध्यमातून मानव ते लौकिक मानवी जगावर राज्य करतात आणि राष्ट्रांचे भविष्य त्यांच्या राष्ट्रांद्वारे ठरवितात म्हणून राष्ट्रांचे भाग्य व्यवस्थापित करतात विचार आणि कार्य करते.


इंटेलिलिजेस आणि ऑर्डरचे तीन ऑर्डर सात इंटेलिजेंसची विद्याशाखा

अंजीर. कुलगुरू

गोलाकार आग ऑर्डर ऑफ द जाणकार हवेचा गोल ऑर्डर ऑफ द विचार करणारे पाण्याचे क्षेत्र ऑर्डर ऑफ द इच्छुक च्या गोल पृथ्वी प्रकाश विद्याशाखा मी-अध्यापक आहे टाईम फॅकल्टी हेतू प्राध्यापक प्रतिमा विद्याशाखा गडद विद्याशाखा फॅकल्टी फॅकल्टी

ऑर्डर ऑफ द जाणकार आहे संबंध आग च्या क्षेत्रात
ऑर्डर ऑफ द विचार करणारे, हवेच्या क्षेत्रापर्यंत
पाण्याच्या गोलासाठी, इच्छित कामांचा क्रम

पृथ्वीच्या क्षेत्रामध्ये जग आहे त्रिकूट स्व.


एक विद्यमान डोअर विभाग आणि त्याचे मृत्यू नंतर राज्ये

अंजीर व्हीडी

आयुष्य शारीरिक शरीर विभाग मृत्यू नंतर जीवनाचे स्वप्न विभाग निकाल, नरक, पृथक्करण स्थूल वासनांमधून विभाग पासून विभक्त कमी विचार विभाग शुध्दीकरण श्वास-फॉर्मचा विभाग शुद्ध श्वास-रूप विभाग संमिश्र आनंद विभाग शांततापूर्ण उर्वरित विभाग जीवनाचा विचार केला विभाग गर्भ जीवन विभाग पौराणिक जीवन विभाग चा फॉर्म मानवी शरीर समागम विभाग च्या कालावधी पृथ्वी जीवन पहिले तीन महिने इंट्रा-गर्भाशयाच्या जीवनाचा जन्म ओळ मृत्यू रेषा दुसरे तीन महिने तिसरा तीन महिने

मोठे मंडळ कर्त्याच्या मानसिक वातावरणाचे प्रतीक आहे. केंद्रापासून परिघापर्यंत बारा ओळी विभागांना जोडतात ज्या प्रतीकात्मक मार्गाच्या अवस्थांचे प्रतिनिधित्व करतात ज्याद्वारे प्रत्येक कर्त्याचा आपल्या पाळीचा भाग मरणानंतर, पृथ्वीवरील जीवनापासून त्याच्या पुढील अस्तित्वापर्यंत क्रमाने जातो. सर्वात कमी विभागाचे मंडळ पृथ्वीवरील भौतिक जीवनाचे प्रतिनिधित्व करते. विरुद्ध आणि सर्वोच्च मंडळ आनंदाच्या स्वर्ग कालावधीचे प्रतिनिधित्व करते. उजवीकडील पाच मंडळे मृत्यूनंतरच्या अवस्थांचे प्रतिनिधित्व करतात ज्याद्वारे कर्त्याचा भाग त्याच्या आनंदासाठी तयार करण्यासाठी जातो. डावीकडील पाच मंडळे भौतिक जीवनाच्या पृथ्वीच्या टप्प्यावर दिसण्यासाठी सर्वात कमी वर्तुळात त्याच्या पुनरुत्थानासाठी प्रत्येक वळणाचा भाग आपल्या परतीचा प्रवास करत असलेल्या टप्प्यांचे प्रतिनिधित्व करते. मंडळे विभक्त करणार्‍या डावीकडे सर्वात कमी रेषा म्हणजे जन्माची ओळ किंवा गेट. जन्माच्या क्षणी श्वास-स्वरूपाचा श्वास प्रथम पळवाट सह प्रवेश करतो आणि श्वास त्याच्या हृदयात एकत्रित होतो. मंडळे विभक्त करणार्‍या उजवीकडे सर्वात कमी रेषा म्हणजे मृत्यूची ओळ किंवा प्रवेशद्वार. त्या विभागातील अर्धे वर्तुळ कर्त्याच्या अंतर्गत जीवनाची लांबी किंवा कालावधी दर्शवितो आणि जन्मापासून त्याच्या परिपूर्णतेपर्यंत आणि शरीराच्या मृत्यूपर्यंतच्या विचारांबद्दल आणि विचारांचे प्रतिनिधित्व करतो. वर्तुळाचा बाहेरील भाग बाहेरील निसर्गाच्या आतील विचारांचे अभिव्यक्ती म्हणून जे म्हटले आणि केले त्याचे प्रतिनिधित्व करतो. त्याचप्रमाणे, प्रत्येक मंडळाद्वारे आपोआप आपल्याद्वारे काय केले जाते हे दर्शविले जाते आणि ज्या स्टेजमधून ती जाते त्यावरील प्रभाव.


महान आत्मा (जिवंत आत्मा) आणि मृत्यू नंतर बारा टप्पे
पहिला टप्पा: अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना श्वास-रूप सह आहे कर्ता भाग.
2 रा टप्पा: अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना श्वास-रूप पासून वेगळे आहे कर्ता च्या विभाजन दरम्यान भाग इच्छा;
तिसरा टप्पा: आणि च्या वेगळे दरम्यान विचार.
चौथा टप्पा: च्या शुध्दीकरण श्वास-रूप.
चौथा टप्पा: अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना श्वास-रूप शुद्ध आहे.
चौथा टप्पा: अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना श्वास-रूप सह एकत्र आहे कर्ता भाग, जे त्यात आहे आकाश.
चौथा टप्पा: अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना फॉर्म या श्वास-रूप जड आहे
चौथा टप्पा: फॉर्म आणि श्वास कृतीसाठी बोलावलेले आहे
चौथा टप्पा: अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना फॉर्म च्या आईमध्ये प्रवेश करतो कर्ता पुढील रांगेत भाग पुन्हा अस्तित्व. अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना श्वास च्या आत आहे मानसिक वातावरण त्या कर्ता भाग. गर्भ कालावधी
चौथा टप्पा: प्लेसेंटल जीवन सुरू होते. गर्भ कालावधी
चौथा टप्पा: गर्भाचा काळ चालू राहिला. मानवी शरीर जन्मासाठी तयार आहे.
चौथा टप्पा: अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना श्वास अर्भकाच्या फुफ्फुसांमध्ये प्रवेश करते आणि त्यासह एकत्र होते फॉर्म अंत: करणात श्वास-रूप जन्माच्या क्षणी आणि होईपर्यंत मृत्यू शरीराचा.

सीरेब्रो-स्पिनल किंवा व्हॉलंटरी नर्व्हस सिस्टम

या प्रणालीमध्ये मेंदू, स्पाइनल कॉर्ड आणि मज्जातंतू असतात जे या संरचनांमधून जारी करतात.

मेंदू

अंजीर VI-ए, ए

ओव्हल विंडो तिसरा व्हेंट्रिकल मागील अर्ध्या पुढचा अर्धा पिट्यूटरी बॉडी चौथा व्हेंट्रिकल पाइनल बॉडी

ही आकृती मेंदूत आकुंचन दर्शवते; मध्य रेषेत 3rd व th व्या व्हेंट्रिकल्स (पोकळी), ओव्हल खिडकीच्या बाजूच्या वेंट्रिकलच्या अग्रभागी योग्य गोलार्ध, आणि पिट्यूटरी आणि पाइनल बॉडी काळे क्षेत्र व्हेंट्रिकल्सचे प्रतिनिधित्व करतात, जे पाठीच्या कण्याच्या मध्यवर्ती कालव्याच्या रूपात खाली चालू असतात.

वेंट्रिकल्स, मेंदूच्या विलीनीकरणांमधील रिक्त स्थान आणि मेंदूच्या शरीरावर त्वरित अवतीभवती जागा जाण्यासाठी आहे. जीवन आणि श्वास प्रवाह, ज्यापैकी काहीही पश्चिमेकडे ज्ञात नाही.

स्टेट (इन्फंडिबुलम) आणि पिट्यूटरी बॉडीच्या मागील भागामध्ये 3 रा व्हेंट्रिकल कसा पोहोचला ते लक्षात घ्या; हा मागील भाग म्हणजे आसन आहे कर्ता-इन-द-बॉडी; समोरचा भाग म्हणजे आसन श्वास-रूप, जे अनैच्छिक नियंत्रित करते कार्ये शरीराचा.

स्पिनल कॉर्ड आणि स्पिनल नर्व्ह्ज
स्पिनल कॉलम आणि स्पिनल कॉर्ड

अंजीर VI-A, बी

स्पिनल कॉर्डचा क्रॉस सेक्शन

अंजीर VI-A, c

धूसर पदार्थ मध्यवर्ती वस्तू पांढरा पदार्थ

अंजीर VI-ए, डी

7th वा – गर्भाशय ग्रीवा – ला मणक्यांच्या 12 वा – पृष्ठीय वर्टॅब्रे – ला 5 वा – कमरेला. ला त्रिकोणी अस्थी कोकेक्स टर्मिनल फिलामेंट
स्पिनल कॉर्ड आणि स्पाइनल कॉलमशी संबंधित

पाठीचा कणा योग्य मेंदूच्या पायथ्यापासून 12 व्या पृष्ठीय आणि 1 ला कमरेच्या मणक्यांच्या जंक्शनपर्यंत पोहोचतो; त्याच्या लांबलचकतेस टर्मिनल फिलामेंट म्हणतात, जे कोक्सीक्सच्या खाली एंकरर केलेले आहे. पाठीचा कणा मध्ये मध्यवर्ती कालवा असतो, मेंदूच्या वेन्ट्रिकल्सच्या खाली खाली लंब होणे; खाली, भ्रुणात, ही कालवा टर्मिनल फिलामेंटच्या शेवटच्या टोकापर्यंत पोहोचते, परंतु प्रौढ व्यक्तीमध्ये ती सहसा तंतुच्या आत चिकटून राहते आणि कमी-अधिक प्रमाणात अदृश्य होते. मानव.

पाठीचा कणा स्तंभ पाच विभागांमध्ये विभागलेला आहेः ग्रीवा, पृष्ठीय आणि कमरेसंबंधीचा कशेरुका आणि सेक्रम आणि कोक्सीक्स. हाडांची प्रक्रिया आणि कशेरुकाच्या आकारामुळे दोन्ही बाजूंनी मोकळे तयार होतात ज्याद्वारे मान, खोड आणि वरच्या आणि खालच्या बाजूंना पाठीचा कणा जातो (चित्र सहावा-ए, बी).


सिंफेटिक किंवा इनव्हॉलंटरी नर्व्हस सिस्टीम

या प्रणालीमध्ये दोन मुख्य खोड्या किंवा गँगलिया (मज्जातंतू केंद्रे) च्या दोर्यांचा समावेश असतो, मेंदूच्या पायथ्यापासून ते कोकिसॅक्सपर्यंत पसरलेला असतो आणि अंशतः योग्य आणि डाव्या बाजू आणि अंशतः पाठीचा कणा समोर; आणि पुढे, शरीराच्या गुहेत तीन महान नर्वस प्लेक्सस आणि बरेच लहान गॅंग्लिया; आणि या रचनांपासून विस्तारित असंख्य मज्जातंतू तंतूंचे. मेंदूच्या एका छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या खोट्या व समृद्धीच्या दोन्ही बाजूला दोन कोर्ड्स एकत्र होतात आणि खाली कोकसेक्सच्या समोर कॉसीजियल गॅंग्लियनमध्ये.

अंजीर VI-B

स्पाइनल स्तंभ व्हॅगस मज्जातंतू सौर नितंब

अंजीर VI-C

अंजीर. VI-B मध्ये पाठीचा कणा च्या डाव्या बाजूला, अनैच्छिक मज्जासंस्थेच्या दोन दोरांपैकी एक दर्शविला जातो. त्यातून मज्जातंतू तंतूंचे व्यापक विस्तार दिसून येते, जे फॉर्म पाचक आणि शरीरातील पोकळीतील इतर अवयवांवर कोळीच्या जाळ्यासारखे पसरलेले प्लेक्सस; सोलर प्लेक्ससमध्ये ते स्वैच्छिक प्रणालीच्या योस मज्जातंतूसह सामील होतात.

अंजीर. सहावा-सी अनैच्छिक प्रणालीच्या दोन गॅंग्लिओनिक दोर्यांना खाली रूपांतरित करणारे एक रेखाटन आहे; त्यांच्या दरम्यान खाली धावणे म्हणजे रीढ़ की हड्डी, कोकिक्सच्या जवळ समाप्त. बाजूंनी मूत्रपिंड सूचित केले जातात, renड्रेनल्सद्वारे टॉप.


ऑर्डिनरी ह्युमन मधील चंद्रकामाचा आणि सौर जर्मनचा पथ

मादी शरीरातील अंडाशय आणि पुरुष शरीरातील शुक्राणुजन्य अनुरूप असतात चंद्र जंतू आणि ते सौर जंतू, एका आणि एकाच व्यक्तीमध्ये; हे दोन जंतू अ दैवी संकल्पना करून त्रिकूट स्व, परिपूर्ण, लैंगिक रहित, पुनर्जन्मित शरीराच्या निर्मितीसाठी, त्यापैकी एक जारी करणे आवश्यक आहे फॉर्म साठी शरीर कर्ताएक जीवन साठी शरीर विचारवंतआणि प्रकाश साठी शरीर जाणकार या त्रिकूट स्व, (चित्र सहावा- डी).

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना चंद्र जंतू: महिन्यातून एकदा अ चंद्र जंतू पिट्यूटरी बॉडीच्या मागील भागामध्ये (अंजीर VI-A, a) तयार होते आणि त्यावर खाली उतरते योग्य बाजूने, अनैच्छिक मज्जासंस्था आणि त्याच्या शाखा, (अंजीर VI-B) च्या खोड बाजूने, सौर प्लेक्ससकडे, जिथे ते जोडले जातात योग्य स्वैच्छिक प्रणालीच्या व्हागस मज्जातंतू. या रचनांच्या शाखा मोठ्या प्रमाणात शरीराच्या गुहावर, विशेषत: पाचक प्रणालीच्या अवयवांवर वितरित केल्या जातात आणि त्या खाली ओटीपोटाच्या पुढे चालू असतात. म्हणून चंद्र जंतू सर्वात कमी पोहोचते बिंदू, तो कोक्सीजच्या समोरून कोकसीगल गँगलियनच्या मार्गाने डाव्या बाजूला ओलांडतो आणि डाव्या मूत्रपिंडाच्या प्रदेशात जातो; परंतु सामान्यत: ते लैंगिक अवयवांकडे परत जाते आणि हरवले जाते.

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना सौर जंतू: फक्त एक आहे सौर जंतू प्रत्येकासाठी जीवन. चा सामान्य कोर्स सौर जंतू आहे: वर्षातून एकदा, सहा महिन्यांच्या कालावधीत, ते पाइनल बॉडीच्या प्रदेशातून खाली येते योग्य पहिल्या कमरेच्या मणक्यांच्या प्रदेशास पाठीच्या कण्याचा गोलार्ध; त्यानंतर, सहा महिन्यांच्या कालावधीत किंवा दरम्यान, पाठीचा कणाच्या डाव्या गोलार्धात चढून गेल्यानंतर ते डोके वर जाते.


डिव्हिनेट, “अविचारी” आणि शारीरिक शरीराचे नूतनीकरण

पुन्हा निर्माण ने सुरुवात होते विचार जेव्हा, आत्म-नियंत्रणाद्वारे, चंद्र जंतू डाव्या मूत्रपिंडाच्या प्रदेशात पोहोचल्यानंतर तो हरवला नाही, (अंजीर VI-C); त्याऐवजी, तो आपला वरचा मार्ग चालू ठेवतो आणि मेंदूत चढतो, जो प्रथम फेरी पूर्ण करतो.

पुढील महिन्यात चंद्र जंतू यशस्वी झाल्याबरोबर पुन्हा खाली उतरतो चंद्र जंतू; जर आणि जेव्हा चंद्राचे जंतू तेरा फेs्यासाठी, एका सौर वर्षाच्या बरोबरीने आणि तेरा एकात विलीन झाल्यानंतर जतन केले जातात, दैवी संकल्पना चंद्राच्या जंतूच्या मिश्रणाने डोक्यात स्थान घेते सौर जंतूजारी करण्याद्वारे प्रकाश पिट्यूटरी आणि पिनियल बॉडीजमधून. मानवी शरीरात आतापर्यंत फक्त थोड्या रचनात्मक बदल घडले आहेत.

यानंतर दैवी संकल्पना सूक्ष्मजंतू खाली उतरतो योग्य बाजूला म्हणून ओटीपोटाचा म्हणून; आता, डाव्या बाजूला अनैच्छिक मज्जासंस्थेमध्ये चढण्याऐवजी, ते कॉसीगेझल गॅंग्लियनपासून टर्मिनल फिलामेंटपर्यंत “पूल” बांधून ऐच्छिक प्रणालीशी जोडते, (जे याद्वारे वेळ वरपासून खाली कोक्सीक्स पर्यंत मध्य कालवा विकसित केला आहे).

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना चंद्र जंतू नंतर उघडते आणि टर्मिनल फिलामेंटमध्ये प्रवेश करते आणि त्याद्वारे तेथे आहे फॉर्म द ग्रेट वे चा मार्ग, आणि नंतर मध्य कालव्याच्या आत 1 ला काठ आणि 12 वे पृष्ठीय मणक्यांच्या जंक्शनजवळ वरच्या बाजूस जाते. “पूल” बनविणे आणि अशा प्रकारे दोन मज्जासंस्था दरम्यान संबंध बनविणे, शरीराच्या रचनेत निश्चित बदल दर्शविते.

A दैवी संकल्पना च्या इमारतीच्या सुरूवातीस आहे परिपूर्ण शारीरिक शरीर, जे तीन बारीक घटकांचे माध्यम असेल; म्हणजे प्रत्येकासाठी फॉर्मच्या कर्ता, जीवनच्या विचारवंत, आणि ते प्रकाशच्या जाणकार या त्रिकूट स्व.

जेव्हा चंद्र जंतू 12 व्या पृष्ठीय कशेरुका पर्यंत तंतुच्या आत वरच्या दिशेने प्रवास केला आहे, तो एक भ्रूण म्हणून विकसित झाला आहे फॉर्म शरीर; त्या वेळी बिंदू हे भेटले आणि मध्ये विलीन होते सौर जंतूमध्ये उतरला आहे योग्य पाठीचा कणा गोलार्ध. ते एकत्रितपणे मेरुदंडाच्या मध्यवर्ती कालव्यात प्रवेश करतात आणि 7 व्या मानेच्या मणक्यांपर्यंत जातात. 12 व्या पृष्ठीय आणि 7 व्या मानेच्या दरम्यानचे अंतर चिन्हांकित करते जीवन मार्ग, आणि या मार्गावर असताना, द सौर जंतू एक गर्भ मध्ये विकसित जीवन शरीर. रीढ़ की हड्डीच्या मध्य कालव्याचा प्रवास, भ्रुण फॉर्म आणि गर्भ जीवन ए द्वारा 7 व्या मानेच्या मणक्यांजवळ मृतदेह भेटले जातात प्रकाश पिट्यूटरी बॉडीपासून सूक्ष्मजंतू; हे आरंभ चिन्हांकित करते प्रकाश मार्ग आणि गर्भाचा प्रकाश शरीर. मग भ्रुण प्रकाश शरीर, भ्रुणासमवेत जीवन आणि फॉर्म मृतदेह आयकॉन्गाटा आणि पन्स वेरोलीच्या सहाय्याने शारिरीक शरीर, पाइनल उघडते आणि सर्व व्हेंट्रिकल्स आणि कॉन्व्होल्यूशन दरम्यान आणि लगेच मेंदूभोवती रिक्त स्थान भरते. प्रकाश. नंतर, तीन गर्भ शरीर त्यांच्या पूर्ण विकासापर्यंत पोहोचतात आणि डोकेच्या वरच्या भागावरुन जातात आणि कर्ता, विचारवंत आणि ते जाणकार या त्रिकूट स्व तेथे स्थापित आहेत. द कर्ता नंतर परिपूर्णता गाठली आहे, आणि त्रिकूट स्व पूर्ण हे परिपूर्ण, लैंगिकरहित, पुनर्जन्मयुक्त, अमर भौतिक शरीर आणि ग्रेट वेच्या शेवटी आहे. तिप्पट मार्ग इतर दोन, द वे विचार आणि पृथ्वीच्या अंतर्गत भागातील वे, नंतर यशस्वीपणे प्रवास केला गेला आहे.


चे डायग्रामॅटिक स्केच नोंदणीकृत, परफेक्टेड, दोन-रंगीत, सेक्लेस, अनैतिक, भौतिक शरीर, साठी त्रिकोण स्वत: चे पूर्ण, दर्शवित आहे:
1) शरीरातील मार्ग, आणि त्याचे तीन विभाग: फॉर्म मार्ग, द जीवन मार्ग, आणि प्रकाश मार्ग
2) समोर- किंवा निसर्ग-कोर्ड
3) साठी पाठीचा कणा किंवा दोरखंड त्रिकूट स्व
4) पूल" ते दोन मज्जासंस्था दरम्यान तयार केले गेले आहे
5) मध्य कालवा, माध्यमातून खाली चालू निसर्ग-कोर्ड, “पूल” ओलांडून आणि पाठीचा कणा माध्यमातून यावर पर्यंत:
6) पिट्यूटरी आणि पाइनल बॉडीज

अंजीर VI-D

पिट्यूटरी बॉडी पाइनल बॉडी पुढचा- किंवा निसर्ग-दोरखंड पाठीचा कणा किंवा ट्रायून सेल्फसाठी दोरखंड पूल" प्रकाश मार्ग जीवन मार्ग फॉर्म मार्ग शरीरातील मार्ग

फॉर्मच्या मार्गावर, टर्मिनल फिलामेंटच्या शेवटी 12 व्या पृष्ठीय कशेरुकापर्यंत विस्तारित, कर्मासाठी एक फॉर्म बॉडी विकसित केली गेली आहे, जो त्रिकोणाच्या सेल्फचा मानसिक भाग आहे, फॉर्म जगाचा अस्तित्व आहे.

जीवनाच्या मार्गावर, १२ व्या पृष्ठीय ते 12th व्या मानेच्या मणक्यांपर्यंतचा विचार, विचारवंतासाठी, जीवन जगातील अस्तित्वाचा विचार करणारा, शरीराचा एक अंग विकसित केला जातो.

प्रकाशाच्या मार्गावर, 7 व्या ते 1 व्या गर्भाशयाच्या मध्यापर्यंत, ज्ञानासाठी, ट्रायून सेल्फचा नाटकीय भाग, प्रकाश जगाचा अस्तित्वासाठी एक प्रकाश शरीर विकसित केला आहे.

जेव्हा मानवी भौतिक शरीर पुन्हा तयार केले गेले आहे आणि त्याचे पुनरुत्पादन परिपूर्ण, अमर शरीरावर पूर्ण झाले आहे, तेव्हा त्या शरीराला या पृथ्वीच्या स्थूल पदार्थांनी टिकवून ठेवण्याची गरज नाही. काही मज्जातंतू प्रवाह मुख्यत्वे इंद्रिय इंद्रियांद्वारे आणि त्यांच्या नसाद्वारे शरीरात येतात; ते पुढच्या दोरच्या मध्यवर्ती कालव्याच्या बाजूने, “ब्रिज” आणि रीढ़ की हड्डीच्या वरच्या दिशेने जातात आणि आता मेंदूच्या वेन्ट्रिकल्समध्ये जातात. दोन दोरांच्या कालव्यातून त्यांच्या अखंड परिच्छेदात, हे प्रवाह तयार करणारे युनिट्स ट्रायून सेल्फद्वारे सामर्थ्याने आकारले जातात, आणि म्हणूनच शरीराला पॉवरहाऊस म्हणून काम करण्यास सक्षम केले जाते ज्याद्वारे निसर्गाला सामर्थ्यवान आणि सामर्थ्य दिले जाते.

त्यानंतर आता जनरेटिव्ह, श्वसन, रक्ताभिसरण आणि पाचन तंत्राची आता आवश्यकता नाही आणि सध्या या यंत्रणेत सेवा करणार्‍या अवयवांचे रूपांतर झाले आहे. त्यांच्या ठिकाणी, मज्जासंस्थेच्या सदृश रचना चार शरीरातील पोकळी भरतात: या रचना येथे चार मेंदू म्हणून बोलल्या जातात: परिपूर्ण शारीरिक शरीरासाठी श्रोणि मेंदू; कर्त्यासाठी आणि त्याच्या शरीरासाठी पोटातील मेंदू; विचारवंत आणि त्याच्या जीवनासाठी थोरॅसिक मेंदू; आणि जाणकार आणि त्याच्या प्रकाश शरीरासाठी सेफलिक मेंदू. या मेंदूंच्या सद्गुणांनी, त्रिमूर्ती सेल्फीचे तीन भाग प्रत्येकजण आपापल्या शरीरात किंवा एकत्रितपणे आणि शारीरिक शरीरासह किंवा त्याद्वारे स्वतंत्रपणे कार्य करू शकतात.

जेव्हा शरीराचे पुनरुत्थान होते तेव्हा बर्‍याच महत्त्वपूर्ण बदल घडून आले आहेत: अन्ननलिकेसह विद्यमान स्टर्नम आणि पोट आणि आतड्यांमधे जे राहिले आहे ते एक लहरी, ट्यूबलर स्तंभ, पुढचे किंवा निसर्ग-स्तंभात रूपांतरित झाले आहे, जे एकसारखे आहे रीढ़ की हड्डीच्या स्तंभात आणि त्यासारखे काहीतरी; या नलिकाच्या समोर म्हणजे अनैच्छिक मज्जासंस्था आणि त्या प्रणालीतील मज्जातंतूंच्या दोन मुख्य खोड्या काय बनतात यापासून बनलेला भाग समोरचा किंवा निसर्ग-दोरखंड आहे. निसर्गाच्या दोहोंमध्ये सामील झालेल्या दोन योनी मज्जातंतू आहेत, जे तथापि, ऐच्छिक प्रणालीच्या थेट नियंत्रणाखाली आहेत. पुढच्या स्तंभातून, (अंजीर सहावा-डी), दोन्ही बाजूंना अर्ध्या कमानांचा विस्तार करा, तसेच सध्याच्या फास्यांप्रमाणेच, ज्यासह अर्ध्या कमानी जोडल्या जातात. दोन नर्वस सिस्टमच्या दरम्यान श्रोणिमध्ये एक "ब्रिज" हा थेट कनेक्शन स्थापित केला गेला आहे, त्यातील सिग्नल दोन प्रणालींमध्ये चालणा run्या सडपातळ फायब्रिलमध्ये दिसू शकतात. निसर्गाच्या दोरीच्या आत खाली धावणे, नंतर पुलाच्या पलिकडे आणि पाठीच्या कणामध्ये वरच्या दिशेने सतत नलिका आहे, जी वर नमूद केल्याप्रमाणे श्वास आणि मज्जातंतूंच्या प्रवाह आणि करकर्त्याच्या विचारांसाठी आहे, आणि जाणकार.

दोन्ही प्रणालींचे सध्याचे गँगलिया आणि मज्जातंतू plexuses मोठ्या प्रमाणात वाढविले जातात आणि शरीराच्या पोकळी भरतात; उल्लेख करण्यापूर्वी ते चार मेंदू तयार करतात. त्या वेळेस शरीर मुख्यत: नसाचे शरीर असते.


मानवी शरीर कौशल्य दर्शवित आहे की स्केलेटन

मजकूरात म्हटल्याप्रमाणे, स्टर्नम म्हणजे समोरच्या किंवा निसर्गाच्या स्तंभातील शोधात्मक अवशेष, जो कर्त्याच्या “पडणे” चा मुख्य आहे.

अंजीर VI-E

यासंदर्भात कनिंघमच्या “atनाटॉमीची पाठ्यपुस्तक”, th थीम, पृष्ठ 4 चे उद्धृत करणे फायदेशीर आहे:

सहानुभूती तंत्रिका प्रणालीचे रूपशास्त्र:

“प्रणालीतील सहानुभूतीचा आणि सेरेब्रो-रीढ़ की हड्डी घटकांचे फिलोगेनेटिक संबंध हे निश्चित करणे अशक्य आहे. हे असू शकते की सहानुभूती प्रणाली सेरेब्रो-स्पाइनल तंत्रिका तंत्रापासून स्वतंत्र असलेल्या एखाद्या प्राचीन वास्तुकलाचा प्रतिनिधी असेल, ज्याची सामग्री अधिक आधुनिक तंत्रिका तंत्रासाठी वापरली जाते; किंवा हे असू शकते की रीढ़ की मज्जातंतूंचा आणि सहानुभूतीचा परस्परसंबंध दोन्ही स्प्लॅक्निक क्षेत्रात नवीन अवयव आणि संरचनांच्या निर्मितीचा परिणाम आहेत. प्रत्येक प्रकाशात तपासणी केली असता, त्यात वैशिष्ट्ये आहेत जी सेरेब्रो-स्पाइनल सिस्टमपेक्षा प्रभावीपणे भिन्न आहेत, जरी ती त्याच्याशी निष्ठुरपणे एकरूप झाली आहे आणि त्यास अधीन आहे. ”


झोडीएक

अंजीर VII-A

♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎
प्रतीकात्मक: यांच्याशी संबंधित:
♈︎ आरियां शुद्धी डोके
♉︎ वृषभ मोशन मान
♊︎ गेमिनी पदार्थ खांद्यावर
♋︎ कॅन्सर श्वास स्तन
♌︎ लिओ जीवन हार्ट
♍︎ कन्यारास फॉर्म प्रोस्टेट आणि गर्भ
♎︎ लिब्रा लिंग क्रॉच
♏︎ स्क्रॉपीओ इच्छा नर अवयव आणि भगशेफ
♐︎ SAGITTARY विचार टर्मिनल फिलामेंट
♑︎ कॅप्रिकॉर्न आत्मज्ञान पाठीचा कणा उलट हृदय
♒︎ AQUARIUS चेतना समानता पाठीचा कणा खांद्याच्या विरुद्ध
♓︎ मीन शुद्ध गुप्तचर किंवा अ‍ॅबस्ट्रॅक्ट विल गर्भाशय ग्रीवाच्या वर्टाब्रेच्या विरुद्ध पाठीचा कणा

झोडीएक आत दोन नामांकित चिन्हांचे सर्कल

अंजीर VII-B

♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎ ♈︎ ♋︎ ♑︎ ♈︎ ♋︎ ♑︎ ♈︎

ग्रंथालयातून, शारीरिक शरीर, मनुष्य द्वारा विचार प्रत्येकाच्या दिशेने ओळी वाढवू शकते बिंदू in निसर्ग आणि संबंधित बुद्धिमत्ता, आणि अगदी अज्ञात लोकांनाही गुण निनावी मंडळावर.


ब्रोकन आणि विस्तारित झोडीएक

अंजीर VII-C

♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎

हॉरिजॉन्टल

अंजीर VII-D

a)
नियतकालिक
b)
विरुद्ध
c)

एक धन म्हणून राशिचक्र

अंजीर VII-E

♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎

द डायड्स

अंजीर VII-F

a) ♋︎ ♋︎ ♑︎ ♑︎ अप्रमाणित प्रकट
b) ♈︎ ♈︎ ♎︎ ♎︎ निसर्ग बाजू हुशार बाजू

त्रिकूट

अंजीर VII-G

♈︎ ♌︎ ♐︎
फायर ट्रायड
♉︎ ♍︎ ♑︎
एअर ट्रायड
♊︎ ♎︎ ♒︎
वॉटर ट्रायड
♋︎ ♏︎ ♓︎
पृथ्वी ट्रायड
फोर ट्रायड्स

टेट्रॅड्स चौरस म्हणून

अंजीर VII-H

a) ♈︎ ♋︎ ♎︎ ♑︎
मानक चौरस
b) ♉︎ ♌︎ ♏︎ ♒︎
नर चौरस
c) ♊︎ ♍︎ ♐︎ ♓︎
महिला वर्ग
d)
चौरस म्हणून तीन टेट्रॅड

टेट्रॅड्स क्रॉस म्हणून

अंजीर VII-J

a) ♈︎ ♋︎ ♎︎ ♑︎
मानक क्रॉस
b) ♉︎ ♌︎ ♏︎ ♒︎
पुरुष क्रॉस
c) ♊︎ ♍︎ ♐︎ ♓︎
फीमेल क्रॉस
d)
क्रॉस म्हणून तीन टेट्रॅड

पेंटॅड्स

अंजीर VII-K

a) ♈︎ ♊︎ ♌︎ ♐︎ ♒︎
प्रतिनिधित्व न करता अविभाजित सार्वत्रिक पेंटाड एआयए परिपूर्ण शरीरात
b) ♊︎ ♌︎ ♎︎ ♐︎ ♒︎
प्रस्तुत सार्वत्रिक पेंटाड, चे प्रतिनिधित्व श्वास-रूप शरीरात
c) ♈︎ ♊︎ ♌︎ ♎︎ ♐︎ ♒︎
अप्रमाणित आणि प्रकट केलेले पेंटॅड, ज्याचे प्रतिनिधित्व करते एआयए आणि ते श्वास-रूप परिपूर्ण शरीरात
d) ♉︎ ♍︎ ♏︎ ♑︎ ♓︎
पुरुष मानवी पेंटॅड
e) ♉︎ ♋︎ ♍︎ ♏︎ ♓︎
महिला मानवी पेंटॅड
f) ♉︎ ♋︎ ♍︎ ♏︎ ♑︎ ♓︎
मानवी शरीरात नर आणि मादी पेंटॅड्स.
g) ♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎
मानवी शरीर अप्रमाणित आणि प्रकट विश्व आणि त्यात कार्यरत नर व मादी पेंटॅड्स म्हणून काम करते.

हेक्साड्स

अंजीर VII-L, a

a) ♈︎ ♊︎ ♌︎ ♎︎ ♐︎ ♒︎
युनिव्हर्सल हेक्साड
b) ♉︎ ♋︎ ♍︎ ♏︎ ♑︎ ♓︎
ह्यूमन हेक्साड
c) ♈︎ ♊︎ ♌︎ ♎︎ ♐︎ ♒︎
च्या ओघात असताना पुन्हा निर्माण नर आणि मादी पेंटॅड विचार करतात आणि काम समन्वयाने, समानतेने, एकाच शरीरात, शरीर एका असंतुलित लैंगिकतेपासून समतोल लैंगिकरहित शरीरात बदलते. हे सार्वत्रिक हेक्साड एक लैंगिक रहित शारीरिक शरीराचे प्रतीक आहे ज्यात एआयए प्रकट आणि सह दुवा साधला आहे श्वास-रूप चालवणे निसर्ग थेट साधन म्हणून त्रिकूट स्व पूर्ण