द वर्ड फाउंडेशन

लोकशाही स्वयंसेवी आहे

हॅरोल्ड डब्ल्यू. पेरिव्हल

भाग दुसरा

निसर्ग

जगाची निर्मिती कशी झाली? निसर्ग म्हणजे काय? निसर्ग कोठून आला? पृथ्वी, चंद्र, सूर्य आणि तारे जिथे आहेत तिथे कसे ठेवले? निसर्गात काही उद्देश आहे का? जर असेल तर, हेतू काय आहे आणि निसर्ग कसे चालले आहे?

जग निर्माण झाले नाही. जग आणि जगाचे प्रकरण बदलते, परंतु जग, ज्या गोष्टींनी जग बनले आहे, त्यासह जग तयार झाले नाही; ते नेहमीच होते आणि ते कायम राहील.

निसर्ग एक मशीन आहे ज्यामध्ये निर्विवाद युनिट्स, युनिट्स जे त्यांच्या कार्ये म्हणून जागरूक असतात त्यांच्या संपूर्णतेने बनलेले असतात. एकक एक अविभाज्य आणि अपूरणीय आहे; ते पुढे जाऊ शकते, परंतु परत येऊ शकत नाही. प्रत्येक युनिटचे त्याचे स्थान असते आणि संपूर्ण युनिटच्या संपूर्ण यंत्रणेत इतर युनिट्सच्या संबंधात कार्य करते.

बदलणारी पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, तारे आणि सार्वत्रिक अंतराळातील इतर सर्व संस्था ही निसर्ग यंत्राचा भाग आहेत. ते फक्त घडले नाहीत, किंवा एखाद्या कोणाच्या मोठ्या आज्ञेने त्यांना तेथे ठेवले गेले नाही. ते बदलतात, चक्र, युग, कालखंडात, परंतु काळासहित अस्तित्त्वात असतात, ज्याची सुरुवातच नाही आणि ती बुद्धिमान ट्रायून सेल्फ्सद्वारे चालविली जातात, यासारख्या विकासाच्या काळात हे माणसाचे नशिब बनण्यासारखे आहे.

माणूस जे काही पाहू शकतो किंवा जे त्याला जागरूक आहे ते सर्व फक्त निसर्गाचा एक छोटासा विभाग आहे. तो जे पाहू शकतो किंवा समजू शकतो, हे दोन लहान मॉडेल्स प्रकार: मॅन-मशीन आणि वुमन-मशीनवरून निसर्गाच्या उत्कृष्ट पडद्यावरील प्रक्षेपण आहे. आणि शेकडो कोट्यावधी कर्ते जे या मानवी-यंत्रे चालवतात, ते एकाच वेळी पानांचे पडणे आणि सूर्याच्या प्रकाशापर्यंत बदल घडवून आणणार्‍या महान प्रकृति मशीनची यंत्रणा चालू ठेवतात.