द वर्ड फाउंडेशन

WORD

खंड 25 जुलै, एक्सएनयूएमएक्स. क्रमांक 4,

एचडब्ल्यू PERCIVAL द्वारे कॉपीराइट, 1917.

कधीही पुरुष नव्हते

मानव आणि मूलभूत मुले.

या दोन घटनांमध्ये, दोन मानवांच्या संगतीने तयार केलेली पिढी आणि स्वत: ची पिढी मनुष्याच्या उच्च क्रमातील मानसिक शरीराचा जन्म, मूलभूत असलेल्या मनुष्याशी जोडल्या गेलेल्या काही तथ्ये दर्शवितात. तेथे पुन्हा भौतिक आधारावर मानवी पेशी, एक जंतू पेशी असणे आवश्यक आहे. दोन प्राण्यांपैकी एक मानव, नर किंवा मादी आहे आणि त्याचे शरीर आणि मन आहे आणि दुसर्‍याचे शरीर नाही आणि मन नाही. यात मनुष्यांसारखे सूक्ष्म शरीर नाही. त्याबद्दल फक्त इतकेच सांगणे आवश्यक आहे की मूलभूत पृथ्वीच्या क्षेत्रातील चार घटकांपैकी एकाची आहे; की मूलभूत कृतीतून जगाची इच्छा; आणि त्या मूलभूत स्वरूपाचे रूप त्या मनुष्याचे रूप आहे. मानव ज्या ठिकाणी आला त्यापेक्षा हा फॉर्म कुठून आला हे फार महत्त्वाचे नाही. तेव्हा त्या दोघांपैकी फक्त एकच प्राणी शारीरिक जंतू पेश करू शकतो. तथापि, सध्या एक मनुष्य जसा पेशी पुरवू शकतो तितका विकसित केलेला नाही, आणि त्यामुळे मर्दानी आणि स्त्रीलिंगी शक्ती या दोन्ही कृतींना परवानगी देत ​​नाही. मानवाचे आणि मूलभूत यांचे एकत्रीकरण असले पाहिजे, त्यानंतर मानवी समस्येचे पालन केले पाहिजे की नाही हे पहिल्यांदाच मनुष्य पुरवू शकणार्‍या सूक्ष्मजंतूवर अवलंबून आहे. पेशीमधील सूक्ष्मजंतू मानवी शारीरिक शरीरात मानवी तत्त्वांनी सुसज्ज असतात. ती मूलभूत तथापि, फक्त पुरुष शक्ती किंवा मादी शक्तीशी जुळली आणि समायोजित केली जाते.

एखाद्या मानवी जोडीदारास मूलभूत घटनेसह अनुकूल होण्यासाठी मानवी भागीदारामध्ये मानवी अवस्थेत सामान्य, पलीकडे, सामान्य आणि पलीकडे वाढलेले असणे आवश्यक आहे. त्याने सामान्य स्थितीत पुरेसे मागे सोडले असावे, जेणेकरुन ते एक सेल तयार करू शकेल ज्यामध्ये एक शक्ती पूर्णतः सक्रिय असेल आणि दुसरी कमीतकमी पूर्णपणे कमी नसावी. जो माणूस स्वत: चा जन्म घेईल त्याच्या प्रगतीपर्यंत प्रगती होणे आवश्यक नाही; तरीही अशा व्यक्तीने ज्या दिशेने प्रवास केला आहे त्या दिशेने तो असणे आवश्यक आहे. जेव्हा एखाद्या माणसामध्ये असा मानवी तत्त्व असतो तेव्हा उच्च ऑर्डरचे विशिष्ट घटक आकर्षित केले जातात आणि मनुष्याशी संगती साधतात. मूलभूत गोष्टींशी त्याचे एकमत होईल की नाही हे मनुष्याने ठरवायचे आहे.

मानवी संमती दिल्यास, मूलभूत जोडीदारास शारीरिक मिलन करण्यास परवानगी म्हणून सामग्री बनली पाहिजे. मूलभूत, पुरुष किंवा स्त्री यांचे शारीरिक शरीर नसते आणि त्यांना कोणतेही सूक्ष्मजंतू प्रदान करू शकत नाहीत. म्हणूनच हे आवश्यक आहे की मनुष्य, पुरुष किंवा स्त्री यांनी सादर केलेल्या एका सूक्ष्मजंतू पेशीद्वारे दोन्ही शक्तींनी कार्य केले पाहिजे. मूलभूत, मनुष्य किंवा स्त्री, त्याच्या मानवी जोडीदाराकडून मिलनसाठी देह धारण करण्यासाठी शारीरिक सामग्री उधार घेतो. त्यांच्या मिलन होण्यापूर्वी मूलभूत तत्त्वे त्याच्या मानवी जोडीदारास दिसून येतील, परंतु मानवी शरीरात काही पेशींचे संक्रमण होईपर्यंत तो देहात शारीरिक घट्टपणा प्राप्त करत नाही. मानवी जोडीदाराच्या मानवी घटकात चारही घटकांचे भाग असतात आणि तसा मूलभूत जोडीदाराचा असतो. मनुष्याच्या संमतीने त्याच्या मानवी मूलभूत आणि मूलभूत जोडीदारास जेव्हा तो दिसतो तेव्हा नैसर्गिकरित्या कनेक्शन बनविले जाते. मानवी तत्त्वाच्या माध्यमातून मनुष्याचे सूक्ष्म मूलभूत जोडीदाराकडे आकर्षित केले जाते आणि सूक्ष्म-ज्यात शारीरिक स्वरूपाचे शरीर असते - काही शारीरिक पेशींचे अनुसरण करतात. हे हस्तांतरण संघापूर्वी बर्‍याच वेळा केले जाऊ शकते. सूक्ष्म स्वरूप आणि मानवी जोडीदाराच्या शारीरिक पेशींसह मूलभूत शारीरिक दृश्यमानता आणि दृढता घेतात. मग युनियन मध्ये दोन घन शरीर आहेत; परंतु केवळ एक मनुष्य पेशी पुरवू शकतो. एक ऊर्जा मानवी, नर किंवा मादीच्या लैंगिकतेनुसार मनुष्यामार्फत कार्य करते, दुसरी मूलभूत गोष्टींद्वारे कार्य करते आणि सुप्त असलेल्या मानवी जंतु पेशीच्या त्या बाजूला जागृत करते. म्हणून त्या सेलमध्ये काम करणारी दोन्ही शक्ती तिसर्‍या घटकाद्वारे केंद्रित आहेत, जी जन्मास मुलामध्ये विकसित होईल. त्यानंतर गर्भधारणा, गर्भधारणा आणि जन्म त्यानंतर होतो. ते अर्थातच स्त्रीबरोबर किंवा मूलभूत असोत. मूलभूत व्यक्तीला जे मिळाले आहे त्या बदल्यात मानवी जोडीदारास केवळ मूलभूत घटकाचीच नव्हे तर सर्व प्रकारच्या निसर्गाची थेट शक्ती मिळते आणि त्यामुळे तात्पुरते शारीरिक पेशी नष्ट झाल्याने त्याचे संपूर्ण नुकसान झाले. मूलभूत भागीदार दृश्यमानता आणि दृढता टिकवून ठेवू शकेल किंवा परिस्थितीनुसार ते असू शकत नाही. मानव नर किंवा मादी असू शकतात आणि मूलभूत तत्त्वे मादी किंवा पुरुष स्वरूपात परस्पर दिसतात. येथे वर्णन केलेली पद्धत मानवी मादीवर लागू केल्याप्रमाणे सहज समजली जाते. परंतु मूलभूत मादी आणि मानवी पुरुषांच्या बाबतीत हे वेगळे नाही. त्याचा आधार नेहमीच शारीरिक सूक्ष्म पेशींचा स्वभाव असतो जो मनुष्याने सुसज्ज केला जाऊ शकतो.

एक विभाजन मानवी आणि मूलभूत जगामध्ये असते. मानवजातीसाठी आणि जगासाठी भाग्य आहे की मानव पिढीचा एकमेव मार्ग ज्ञात आहे विरुद्ध लिंगातील दोन मनुष्यांद्वारे पुनरुत्पादन. कारण सध्याच्या माणुसकीच्या स्थितीत, जर इतर पद्धती ज्ञात झाल्या असत्या तर भौतिक जगात प्रवेश करण्यासाठी भौतिक जीवनाच्या उंबरठ्यावर प्रेस करणारे प्राणी प्रवेश प्राप्त करतील. त्यांना बाहेर ठेवले आहे. मूलभूत गोष्टींची चांगली व्यवस्था मनुष्याबरोबर असण्यापूर्वी उच्च प्रकारच्या मनुष्याची आवश्यकता असते. (पहा शब्द, खंड एक्सएनयूएमएक्स, पीपी एक्सएनयूएमएक्स, एक्सएनयूएमएक्स). सध्या खालचे प्रकार केवळ माणसाला वेढतात. त्यांच्याविरूद्ध दार बंद आहे. खालचे मूलभूत घटक आणि सरासरी माणुसकी यांच्यात हे समानता आहे - जे खरोखरच मूलभूत आहे, देखील - दोघांनाही जबाबदा nothing्यासाठी काहीच काळजी वाटत नाही आणि केवळ आनंद आणि मौजमजा करण्याची इच्छा आहे. खालच्या घटकांना अमरत्वासाठी काहीच काळजी नसते. त्यांना ते माहित नाही, प्रशंसा करू नका. त्यांना पाहिजे असलेले सर्व म्हणजे संवेदना, मजा, खेळ. येथे बोललेला उत्कृष्ट वर्ग हे घटक आहेत जे अधिक प्रगत आहेत. कोणतेही भौतिक शरीर नसले तरीही यामध्ये मानवी आकार असू शकतात. त्यांना अमरत्वाची इच्छा आहे आणि त्यासाठी आनंदाने कोणतीही किंमत द्या. ते माणुस होण्याची तीव्र इच्छा बाळगतात; आणि, केवळ मनुष्याद्वारेच ते त्यांचे अमरत्व मिळवू शकतात, निसर्गाने त्यांना मनुष्याच्या संगतीसाठी प्रेरित केले. ते अंतःप्रेरणाने चालविले जातात; हे जाणून घेण्यासारखे नाही. परंतु, केवळ मनुष्याशी मिळून एकमताने अमरत्व प्राप्त होत नाही. जर भौतिक मानवी आणि मूलभूत जगामधील विभाजन काढून टाकले गेले तर उच्च ऑर्डर कायम राहतील आणि कमी जगातील शर्यती या जगात घुसतील. मानवजातीचे अध: पतन होईल. हे उत्क्रांतीच्या युगांमध्ये परत फेकले जाईल. खरं तर, अशी स्थिती निर्माण झाली असती तर मानवी जगाचा एक मोठा भाग नष्ट करण्यासाठी कायद्यानुसार महान बुद्धिमत्तेची आवश्यकता असेल. अध: पतनाची कारणे अनेक पटीने असतील. काही मानव जबाबदारी न पाहता त्यांच्या लैंगिक अभिरुचीनुसार वागण्यास सक्षम असतील. इतर जादूच्या तत्त्वांचा उपयोग करून सत्तेची आपली वासना संतुष्ट करतात. कलात्मक आणि शास्त्रीय समावेशासह सर्व प्रकारच्या नुकसान भरपाई आणि कार्य यांच्यामधील समतोल आताच्या कल्पनांपेक्षा नष्ट होईल. मग कर्माच्या डजस्टमेंटमुळे शर्यतीतून पुसणे आवश्यक होते.

मूलभूत आणि मानवी दरम्यानचे विभाजन मानव, पुरुष आणि स्त्री यांना काढून टाकण्यापूर्वी, योग्य स्थितीत असणे आवश्यक आहे आणि जबाबदारीचे पावित्र्य समजले पाहिजे आणि आत्म-सन्मान, आत्म-नकार आणि आत्म-संयम यात श्रेष्ठ असणे आवश्यक आहे. जर मानवांमध्ये गुण, शारीरिक आणि मानसिक आणि मूलभूत तत्त्वांशी संबंधित जबाबदारीची योग्य वृत्ती असेल तर विभाजन काढून टाकले जाईल. त्यानंतर संभोग करणे केवळ शक्य होणार नाही; ते योग्य असू शकते.

योग्य शारीरिक परिस्थितीचा अर्थ असा आहे की मनुष्याला एक निरोगी शरीर असेल, त्याला योग्य आकाराचा आहार मिळावा लागेल, किण्वन आणि आक्षेप न घेता त्याचे आहार पचणे आणि आत्मसात करण्यास सक्षम असेल, त्याच्या रक्ताच्या पांढर्‍या आणि लाल शरीराच्या शरीरामध्ये योग्य संतुलन असू शकेल. रक्ताभिसरण, एक संपूर्ण आणि अगदी श्वासोच्छ्वास, आणि अश्लील आणि लैंगिकरित्या स्वच्छ व्हा. मानसिक स्थिती अशी असावी की जिथे त्याला जबाबदार राहण्याची इच्छा आहे आणि स्वत: ची प्रगती करण्याच्या आणि इतरांना प्रगती करण्यात मदत करण्याच्या कर्तव्याबद्दल जागरूक आहे. या दोन योग्य परिस्थिती आहेत. मग तत्त्वांचा एक चांगला वर्ग मनुष्याची ओळख आणि संभोगाची इच्छा धरायचा आणि नंतर देखील, मानवी मानवी घटकास शारीरिकदृष्ट्या पुनरुज्जीवन केले गेले असते आणि मानवी तत्त्वाद्वारे भौतिक शरीर अशा प्रकारचे पेशी निर्माण करेल ज्यामुळे सेल बनतो एक मूलभूत शक्य एकता.

युनियनमधील मूलभूत बैठकीत मानवामध्ये योग्य आणि शारीरिक स्वरूपाची स्थिती असल्यामुळे विभाजन काढून टाकले जाईल आणि तिसरा घटक संघात उपस्थित असेल. मनुष्याने तयार केलेली मर्दानी किंवा स्त्री शक्ती मूलभूत घटकांद्वारे काम करत असलेल्या उलट शक्तीत रूपांतरित करते आणि मानवी सूक्ष्म पेशीमध्ये तिस third्या घटकाद्वारे विरघळली जाते, जो संकल्पनेला “शिक्का मारतो”. हा विषय मानवी स्वरुपाचा, शरीरात किंवा मनाने किंवा मनाशिवाय अस्तित्व असेल. या उत्पादनाची दोन वैशिष्ट्ये असू शकतात, मानवाची घनता आणि मूलभूत शक्ती देखील, विशेषत: त्याच्या पालकांच्या विशिष्ट घटकाची.

मानवी मानवी सहकार्याच्या मनाशी संपर्क साधून मूलभूत मानसिकतेने त्याच्यावर असे काहीतरी प्रकाश टाकले आहे, त्याचप्रमाणे मानवी शरीरातील व्यक्तिमत्त्व त्याच्या मनाच्या प्रकाशाने प्रभावित आणि प्रभावित होते; पण ते अमर होणार नाही, म्हणजेच त्याचे अमर मन असणार नाही. एखाद्या मनुष्याशी सतत असणारी संगती आणि त्याद्वारे प्राप्त झालेल्या शारीरिक पेशींचा उपयोग मानवी शरीराच्या मूलभूत गोष्टींद्वारे त्याच्याकडून मिळवण्याद्वारे काय प्राप्त होईल हे एक व्यक्तिमत्व असेल. हे स्वतः एक व्यक्तिमत्त्व आणि नंतर व्यक्तिमत्त्वाचे मॉडेल विकसित करेल. एखाद्या व्यक्तिमत्त्वाचा अर्थ असा होतो की, ते मनावर नसलेले आणि मृत्यूच्या वेळी अमर नसले तरी त्या काळात एखाद्या जंतूच्या आत जात असे ज्याला नवीन व्यक्तिमत्त्व विकसित करण्याची शक्ती प्राप्त होते. एक व्यक्तिमत्त्व असल्यामुळे मूलभूत गोष्टी त्याच्या दैनंदिन जीवनात सामान्य माणसापासून ओळखली जाऊ शकत नाहीत. जे काही मनुष्याकडेदेखील जाणू शकते तेच त्याचे व्यक्तिमत्व आहे. शिवाय दिलेल्या सभोवतालच्या सर्व व्यक्तिमत्त्वे मोठ्या प्रमाणात फॉर्मांनुसार कार्य करतात; पुढे, मनाचे एक विलक्षण प्रतिबिंब असते ज्याद्वारे स्वतंत्र मनाची अनुपस्थिती लपविली जाते.

पृथ्वीच्या वेगवेगळ्या प्रदेशांकरिता सूक्ष्म प्रकाशात एक नमुना सेट केला जातो, ज्यानुसार मनुष्य कार्य करतो. या हळूहळू बदलणार्‍या मॉडेल्सच्या अंतर्गत माणसे त्यांच्या सवयी, त्यांचे प्रथा, संस्कार, खेळ, करमणूक, शैली आणि त्यांचे कपडे घालतात. या सर्व बाबी पृथ्वीच्या वेगवेगळ्या भागांकरिता भिन्न आहेत, त्यातील काही लहान, काही मोठ्या. मानव आपल्या मनामुळे, कठोरपणे नमुन्यांची पाळत नाहीत. नुकताच सांगितल्याप्रमाणे व्यक्तिमत्त्व मिळवलेल्या मूलभूत, नमुन्यांच्या मागण्यांना त्वरित प्रतिसाद देते. म्हणूनच तत्काळ उर्वरित रहिवाशांच्या अनुरुप तेच पडते आणि त्यांच्यापेक्षा नैसर्गिकरित्या आणि कृपेने कार्य करतात. एखादा मूलभूत घटक ज्याने नुकताच मानवी रूप धारण केला आहे आणि अदृश्य घटकाद्वारे संपूर्ण मानवी जगात आला आहे, तो मानवांपेक्षा वेगळा म्हणून लक्षात घेता येणार नाही, तो नवा, नवीन आणि अधिक सुंदर दिसतो. हे बोलणे आणि हुशारीने कार्य करते - आणि तरीही त्यास मनासारखे नाही. त्याचे वैयक्तिक मन नाही. त्याचे स्पष्ट तर्क आणि बुद्धिमान कृती त्याच्या मानवी भागीदाराकडून प्राप्त झालेल्या संस्कारांमुळे आणि पुढे समाजातील मानवी साथीदारांच्या सामूहिक मानसिक शक्तींमुळे उद्भवली आहेत. ते त्याच्या चिंताग्रस्त यंत्रणा प्रतिबिंबित करतात आणि ते प्रतिसाद देतात. मूलभूत परिचारिका, घरकामदार, व्यवसायिक माणूस, शेतकरी तसेच सरासरी म्हणून काम करू शकतात. व्यवसायाच्या बाबतीत ते अगदी चतुर असेल, कारण त्यामागे त्यामागे निसर्गाची वृत्ती आहे आणि ती इतरांच्या हेतूची जाणीव ठेवणारी आहे. जर मूलभूत व्यक्ती एखाद्या व्यक्तिमत्त्वाची प्राप्ती करत असेल तर ती सामान्य माणसांपेक्षा वेगळी असू शकत नाही, जरी त्यात वैयक्तिक मनाची कमतरता नसते.

खरं तर, आज साधारण मानव मूलभूत जीवन जगतात, फक्त ते मूलभूत इतके नैसर्गिक नसतात. ते मनोरंजन आणि खळबळ शोधतात. त्यांना ते व्यवसाय, राजकारण आणि सामाजिक संभोगातून मिळते. त्यांचे संपूर्ण जीवन इंद्रियांचे जीवन आहे. त्यांचा मूलभूत स्वभाव प्रबल आहे. जेव्हा मन कार्य करते तेव्हा मूलभूत निसर्गासाठी समाधानासाठी काम करावे लागते. बौद्धिक ऑपरेशन्स संवेदनशील तृप्तिकडे वळविली जातात.

जेव्हा मूलभूत मृत्यू होतो तेव्हा त्याचे व्यक्तिमत्त्व असते आणि मृत्यूनंतर व्यक्तिमत्व जंतू राहतात. त्यातून एक नवीन व्यक्तिमत्व तयार केले आहे. नक्कीच, कोणतीही स्मरणशक्ती वाहून जात नाही, कारण व्यक्तिमत्त्वाकडे स्मृती नसते ज्यामुळे मृत्यू मरतात.

व्यक्तिमत्त्व मनाद्वारे पृथ्वीवरील जीवनासह कनेक्ट होण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. अशाप्रकारे, आयुष्या नंतरचे जीवन, मनाशी जोडले गेल्याने, मूल स्वतःमध्येच जागृत होईल जे उज्ज्वल होईल आणि स्वतःचे मन होईल, आणि मग त्याचे अमर मन असेल.

भूतकाळातील उत्क्रांती ज्यायोगे प्राणी नसून खालच्या मूलभूत घटकांना भौतिक माणुसकीत समाविष्ट केले गेले आहे आणि अशा प्रकारे मनाचे सूक्ष्म आणि शारीरिक शरीर होण्याचा बहुमान मिळाला आहे, अशाच प्रकारे येथे दर्शविलेल्या रेषांसह काही प्रमाणात पुढे गेले आहे. प्राणी अशा प्रकारे मानवी राज्यात येत नाहीत. मानवी मूलभूत एक मूलभूत आहे जी भूतकाळात अनेक मार्गांपैकी एकाद्वारे मनाचा सहकारी बनली आहे. येथे काय नमूद केले गेले आहे ते एक मार्ग आहे.

मानवांच्या आणि मूलभूत गोष्टींच्या संगतीतून जन्माला येणारी मुले, ज्याचे वैयक्तिक मनाने अवतार घेतले जाते आणि ज्यांची वैयक्तिक मनाची भावना नसते त्यांना हे वेगळे केले पाहिजे.

ज्या मुलांना मुळीच मन नसते ते केवळ संघाचे उत्पादन आणि तिसरे घटक असतात, जे एक व्यक्तिमत्व जंतु आहे. त्यांचे व्यक्तिमत्व आहे, परंतु मनास अवतार नाही. व्यक्तिमत्त्व जंतुने मनाच्या मंजुरीखाली पालकांच्या बंधनात बंधन घातले आणि त्यावर शिक्कामोर्तब केले. अशी मुले, बालपणात मानवांसोबत आणि नंतर वयस्क जीवनात लग्नाद्वारे एकत्र येण्याद्वारे, त्यांच्या मानवी साथीदारांच्या बाबतीत अशी वागण्याची पुरेशी मानसिकता येते. तरीही त्यांचे वैयक्तिक मन नाही, म्हणून पुढाकार नाही; जरी ते त्यांचे समुदायातील सेटलमेंट केलेले मत आणि पारंपारिक, रूढीवादी पद्धतींचे चांगले अभिव्यक्ती आहेत. असे प्राणी आहेत जे केवळ व्यक्तिमत्त्व आहेत, वैयक्तिक मनाने पोहोचत नाहीत.

मनाशिवाय अशी संततीचा आणखी एक वर्ग आहे; ते विलक्षण आहेत. एक सुदृढ शरीर आणि शुद्ध मानसिक संस्था असल्यामुळे त्यांचा उपयोग बुद्धिमत्तेद्वारे त्यांच्या योजनांचा विचार करण्यासाठी केला जातो ज्यायोगे विचारांनी आणि कृतीतून त्यांचे सामूहिक कर्म आवश्यक बनले आहेत. या वर्गातील प्राणी पृथ्वीवर वरच्या मूलतत्त्वे म्हणून कार्य करतात आणि पहा पृथ्वीच्या क्षेत्राच्या अप्रमाणित भागात कार्य करतात (पहा शब्द, व्हॉल. 21, पीपी. 77, 78, 79). अशा काही गोष्टी इतिहासामध्ये दिसू शकतील आणि आणून द्याव्यात व गोष्टींची नवीन क्रम आणावीत. ते लढाईतील नेते, नायक, विजयी, कधीही महान विचारवंत असू शकतात. राष्ट्रांचे भाग्य बदलण्यासाठी ती साधने म्हणून वापरली जातात. तरीही हे सर्व त्यांच्या स्वत: च्या वैयक्तिक ज्ञान आणि अंतर्दृष्टीशिवाय केले गेले आहे, कारण त्यांना काहीच नाही. ते ज्याप्रमाणे त्यांना प्रवृत्त केले जाते तसे करतात आणि त्यांना गव्हर्निंग इंटेलिजेंसद्वारे प्रेरित केले जाते. त्यांचे बक्षीस म्हणजे या बुद्धिमत्तेमुळे होणारे परिणाम जे त्यांना निर्देशित करतात आणि म्हणूनच त्यांना उत्क्रांतीच्या दिशेने वैयक्तिक मनाने उजळले जाईल आणि नंतर ते मानसिक जगाचे पूर्ण नागरिक होतील.

मूलभूत आणि मानवाची संतती असलेली मुले, तथापि, आणखी एक प्रकारची असू शकतात, ज्यांच्या मनामध्ये ते अवतार घेतात. सामान्य मानवांपेक्षा असे बरेच फायदे आहेत. ते एक उत्कृष्ट आणि सामर्थ्यवान मानवी पालकांकडून आणि मूल पालकांच्या ताजेपणा आणि सामर्थ्याने येतात, जे बिनधास्त आहे. सामान्य माणसाला जन्माच्या वेळी मिळालेली अनेक अपूर्णता, रोग, दुर्गुण, अशा पालकांकडून जन्माला आलेल्या मुलाच्या शरीरात नसतात. अशा संततीमध्ये ठराविक मूलभूत शक्ती, दृश्यास्पदपणा, मनावर अचूक मानसिक संवेदनशीलता असते. परंतु या सर्वांपेक्षा, त्याचे मन असे असेल ज्याने हे शारीरिक साधन निवडले असेल, एक सामर्थ्यवान मन, आकलन, आकलन, कल्पना करणे, निर्माण करण्यास सक्षम असेल. आपल्या दृष्टीने केलेल्या कार्यानुसार तो कदाचित एक राज्यकर्ता, योद्धा, विचारवंत किंवा अस्पष्ट, नम्र व्यक्ती असू शकतो. त्याची शारीरिक उत्पत्ती नीच किंवा बलाढ्य लोकांमध्ये असू शकते. कुठल्याही सामाजिक थराचा जन्म झाला तरी तो त्याच्या कामाचा आराखडा तयार करेल.

मानवांच्या मुलांबद्दल आणि काही गोष्टी ज्या आसपास पौराणिक कथा आणि कथा प्रचलित आहेत त्याबद्दल ही काही तथ्ये आहेत.

पुढे चालू.