द वर्ड फाउंडेशन

WORD

खंड 19 जून, 1914. क्रमांक 3,

एचडब्ल्यू PERCIVAL द्वारे कॉपीराइट, 1914.

भूते

मृत पुरुषांची इच्छा भूत

जेव्हा मन मृत्यूपश्चात वासनांसह राहते, तेव्हा ते एका मनुष्यामध्ये अनेक इच्छा एकत्र जोडते आणि जोडते. मन इच्छा नंतर मरणाइतकेच धरून असते जेणेकरून मनाला स्वतःला हवेपेक्षा वेगळे करता येत नाही. जेव्हा ते स्वतःस स्वतःस ओळखण्यास नकार देतो आणि स्वतःला इच्छेपासून वेगळे करते तेव्हा मनाने वासना सोडली जाते. जर शारीरिक शरीर केवळ असलं पाहिजे, परंतु खरोखर मृत नसल्यास वर्चस्व वासना शारीरिक शरीरावर शारीरिक भूतद्वारे कार्य करून इच्छाशक्ती एकत्र ठेवू शकते. जेव्हा भौतिक शरीर मृत आहे आणि मनाने वासना सोडली आहे, तेव्हा इच्छेच्या वस्तुमानामध्ये त्याचे समन्वय स्वरूप नाही किंवा ते निर्देशित करण्यासाठी बुद्धिमत्ता देखील नाही. म्हणूनच त्याचे विभाजन होणे आवश्यक आहे आणि शारीरिक जीवनातील अनुभवलेल्या अनेक इच्छांचे रूप स्वत: ला वेगळे करतात.

इच्छा उत्कटतेची मागणी करते, परंतु ती स्वत: ला पुरवू शकत नाही. खडबडीत इच्छा तीव्रतेने संवेदना घेते, परंतु शारीरिक शरीरे नसलेली आणि मनातून निर्जन असल्याने, त्याची संवेदनशीलता केवळ स्वतःची भूकच जाणवते. समाधानासाठी स्वतःकडे बरेच भुके लागले आणि काहीच सापडले नाही, तर तीव्रतेने इच्छा वाढत जाते. इच्छेच्या वस्तुमानातून संस्कृतमध्ये काम रूपाने, इच्छेच्या रूपात ओळखले जाते. हे केवळ नाही तर जीवनाची मुख्य इच्छा फक्त जगली. तेथे फक्त एक इच्छा फॉर्म नाही, परंतु अनेक इच्छेचे प्रकार आहेत. ते इच्छेच्या वस्तुमानापासून विकसित होतात आणि इच्छा त्यांच्या स्वतःचे स्वभाव दर्शवितात किंवा दर्शवितात.

जिवंत व्यक्तींमध्ये इच्छेचे तीन मुख्य मुळे आहेत, जे मृत माणसांच्या अनेक इच्छांना भूत देतात. लैंगिकता, लोभ आणि क्रौर्य या तिन्ही आहेत; मुख्य म्हणजे लैंगिकता. मृत माणसांची इच्छा भूत हे प्रामुख्याने जिवंत मनुष्यात लैंगिकता, लोभ आणि क्रौर्य यांच्या मृत्यूनंतर खासियत आहे. तिघे इच्छा भूताने एकत्र आहेत, परंतु दोघे दुसर्‍यावर अधिराज्य गाजवू शकतात जेणेकरून ते त्या दोघांसारखे स्पष्ट होऊ नयेत. तीनपैकी सर्वात बलवान सर्वात स्पष्ट आहे.

लांडगा आणि क्रूरपणा लांडग्याच्या इच्छेच्या भुताने लैंगिकतेवर अधिराज्य गाजवेल, परंतु क्रौर्यापेक्षा लोभ अधिक स्पष्ट होईल. वळू इच्छा भूताच्या लोभापेक्षा लैंगिकता आणि क्रौर्य अधिक स्पष्ट होईल, परंतु वळू इच्छेचे भूत हे क्रौर्यतेपेक्षा लैंगिकतेचा पुरावा देईल. लैंगिकता ही लोभ आणि क्रौर्याच्या अधीन असू शकते, किंवा मांजरीमध्ये लैंगिकता आणि क्रूरतेच्या अधीन असलेल्या लोभाच्या अधीन असू शकते, परंतु क्रूरता सर्वात प्रकट होईल. ज्या रूपात तिघे सर्वात स्पष्ट दिसतात ते म्हणजे हॉग इच्छा भूत.

या प्राण्यांच्या रूपांमध्ये प्रबळ वैशिष्ट्ये स्पष्ट दिसतात. काही प्राण्यांच्या आकारात सर्वात सामर्थ्यवान लक्षण कमीतकमी दिसून येते; असा प्राण्यांचा आकार म्हणजे ऑक्टोपस इच्छा भूत. लोभ आणि क्रौर्य सर्वात स्पष्ट आहेत आणि तरीही लैंगिकता ऑक्टोपसच्या इच्छा भूतातील इतर सर्व प्रवृत्तींवर वर्चस्व गाजवते. साप तीन मुख्य इच्छेच्या प्रवृत्तींपैकी कोणत्याही एकास प्रदर्शित करू शकत नाही, परंतु सापाची इच्छा भूत हे लैंगिकतेचे वैशिष्ट्य आहे.

जेव्हा इच्छा वस्तु खंडित होण्याच्या टप्प्यावर पोहोचली आहे, तेव्हा वासनाच्या वस्तुमानातून एक किंवा अनेक इच्छा भूत विकसित होतात. उर्वरित वस्तुमान इच्छा भूतांमध्ये विकसित होत नाही, परंतु असंख्य भागांमध्ये खंडित होतो, त्यातील प्रत्येक शरीर विविध प्राण्यांच्या जीवनात प्रवेश करतो आणि त्यांना शक्ती देतो. शारिरीक प्राण्यांमध्ये इच्छा वस्तुमान कसे प्रवेश करते हा एक विशेष लेखाचा विषय आहे आणि इच्छेच्या भुतांवर उपचार केला जाणार नाही.

माणसाच्या शारीरिक शरीरात वावरणा desires्या अनेक इच्छांपैकी प्रत्येकजण मृत्यु नंतर इच्छा भूत बनू शकत नाही. लैंगिकता, लोभ, क्रौर्य या नावांच्या इच्छेच्या मुळांपासून मृत पुरुषांची इच्छा भुते विकसित होतात. इच्छेचा जो भाग इच्छा भूत बनतो तो प्राण्याचे रूप गृहीत धरतो जो खरोखर त्याचा स्वभाव प्रकट करतो. हे प्रकार सहसा शिकारी प्राण्यांचे असतात. स्वत: च्या इच्छेनुसार भुते काटेकोर किंवा निरुपद्रवी अशा प्राण्यांचे प्रकार घेऊ शकत नाहीत. एखादी इच्छा भूत मनाच्या मदतीने एखाद्या निरुपद्रवी किंवा भेकड प्राण्याचे आकार गृहित धरू शकते परंतु ती इच्छा भूत काटेकोरपणे नसते.

अर्थात, मृत माणसांची इच्छा भुते कोणत्याही अर्थाने शारीरिक नाहीत. ते शारीरिक दृष्टींनी पाहिले जाऊ शकत नाहीत, जरी ते स्वप्नात पाहिले जाऊ शकतात. जर इच्छा भुते निवडू शकले, तर ते ज्या प्रकारे करतात त्या स्वरूपात दिसणार नाहीत. जर ते शक्य असेल तर अशी फॉर्म घेतील ज्यामुळे कोणतीही भीती किंवा अविश्वास उद्भवणार नाही. परंतु कायदा भूताला त्याचे स्वरूप दाखविण्यास भाग पाडतो.

जेव्हा एखादी इच्छा भूत पाहिली जाते तेव्हा त्यात सामान्यत: शारिरीक प्राण्याचे योग्य वर्णन केलेले रूपरेषा नसते. तीव्र इच्छा तीव्रतेने इच्छा भूताचे आकार होईल. परंतु तीव्र इच्छा, मृत माणसाच्या इच्छेच्या भूताचे आकार अनियमित आणि परिवर्तनशील असेल. स्क्विर्मिंग वास पासून वस्तुमान कदाचित मानवी नाकाचा आकार घेईल, परंतु लांडगाच्या आकारात, जीभ आणि भुकेलेल्या दातांनी डोळा लाल झाला आहे. मृत्यूच्या आधी लांडग्यांची इच्छा मृत्यू नंतर लांडगाची इच्छा भूत होईल. मृतांचे लांडगा इच्छा भूत मोठे किंवा लहान, मजबूत किंवा कमकुवत, ठळक किंवा सरकलेले असेल. तशाच प्रकारे इतर इच्छा भुतेदेखील इच्छा मासमधून तयार होतील, जर तेथे इतर असतील तर आणि उर्वरित वस्तुमान अदृश्य होईल.

त्यांचे अस्तित्व चालू ठेवण्यासाठी मृत माणसांच्या भुतांनी, जिवंत माणसाच्या इच्छेनुसार किंवा पोसणे आवश्यक आहे. जर जिवंत लोकांनी मृतांच्या इच्छेच्या भुतांना खायला दिले नाही तर ही इच्छा भूत जास्त काळ जगू शकणार नाही. पण ते दीर्घकाळ जगतात.

जगाच्या वास्तविकतेच्या माणसाला, त्याच्या तथाकथित अक्कल आणि वस्तुस्थितीच्या संकल्पनांसह, ज्याला असा विश्वास आहे की गोष्टी ज्या ज्या गोष्टी त्याने पाहिल्या आणि ज्या पाहिल्या त्या समजल्या पाहिजेत, असा असाव्यात असे वाटू शकते की तेथे असावे मेलेल्या माणसांच्या भुतांना आणि त्यांनी सजीव माणसांना खायला घालावे अशी त्यांची इच्छा आहे. परंतु मृतांचे भूत अस्तित्त्वात आहेत आणि त्यांना खायला देतात व सजीव माणसांनी त्यांना खायला घातले आहे. ज्या गोष्टींविषयी माहिती नसते किंवा त्या गोष्टींवर विश्वास ठेवण्यास नकार देतो, ती वस्तुस्थितीची विल्हेवाट लावत नाही. जर यापैकी काही व्यक्तींना मृत माणसांच्या भुतांच्या इच्छेविषयी आणि त्यांच्या मृत्यूनंतरच्या जीवनाची माहिती समजली गेली असेल तर त्यांनी या भुतांना आहार देणे बंद केले असेल आणि त्यांचे मनोरंजन करण्यास नकार दिला असेल. परंतु काही व्यक्तींनी त्यांच्या अस्तित्वाची जाणीव असूनही त्यांचे मनोरंजन व प्राणी खायला मिळण्याची शक्यता आहे.

एक खादाड जो आपल्या देवताला भूक लावतो, हे त्याला ठाऊक नसते की त्याला वेड आहे आणि तो कुत्रा इच्छा भूताला घालत आहे, आणि त्याला त्याची काळजी नाही. हा लोभी माणूस जो माणसांच्या इच्छेनुसार व कमकुवतपणाची शिकार करतो आणि त्याला शिकार करतो आणि आपल्या उन्मादाचा लोभ शांत करण्यासाठी त्यांच्या शरीरात आणि मेंदूमध्ये आणि घरांमध्ये त्रासा करतो, तो लांडग्यांच्या इच्छेनुसार भुताने भुकेला जाण्याची व त्याच्याद्वारे भरणारा होतो. वाघ किंवा मांजर सावकाशपणे किंवा क्रूरतेत आनंदित असलेल्या व्यक्तीच्या बाबतीत सावधगिरी बाळगतात, नेहमीच शब्दांद्वारे काटछाट करण्यास आणि थोडासा क्रूर प्रहार करण्यास तयार असतात. स्वत: च्या इच्छेला मोकळेपणा देणारी स्थूल कामुकता हा मनुष्य एखाद्या मृत मनुष्याच्या डुक्कर किंवा मेंढरू किंवा मेंढ्यासारख्या कामुक प्रेतांना त्याच्याद्वारे आपले अस्तित्व टिकवून ठेवू देतो; आणि सारख्या निसर्गाची एक स्त्री पेरणी किंवा ऑक्टोपसच्या इच्छेने मृतांचे भूत तिच्या शरीरात जिवंत होऊ देते. परंतु लैंगिकतेचे परिपाक आहेत जे प्रजनन करतात आणि कोण आपल्या इच्छांना आणि वासनांना भुते देतात.

पुढे चालू.