द वर्ड फाउंडेशन

WORD

एप्रिल, एक्सएनयूएमएक्स.


एचडब्ल्यू PERCIVAL द्वारे कॉपीराइट, 1910.

मित्रांसह क्षणभंगुर.

 

काळोख म्हणजे प्रकाशाची अनुपस्थिती आहे किंवा ते स्वतःमध्ये काहीतरी वेगळे आहे आणि जे प्रकाश घेते. जर ते वेगळे आणि वेगळे असतील तर अंधकार म्हणजे काय आणि प्रकाश काय आहे?

अंधकार ही “प्रकाशाची अनुपस्थिती” नसतो. प्रकाश अंधार नाही. काळोख स्वतःमध्ये काहीतरी आहे, प्रकाश नाही. काळोख थोडा काळ प्रकाश आणि अस्पष्ट प्रकाशाची जागा घेईल, परंतु प्रकाश अंधार दूर करेल. अखेरीस प्रकाश अंधकारांवर विजय मिळवेल आणि अंधकार प्रकाश वाढवेल. आपण इंद्रियांद्वारे लक्षात घेतलेला प्रकाश आणि अंधकार स्वतःमध्ये प्रकाश आणि अंधार नाही, जरी आपण प्रकाश आणि गडद म्हणून पाहिले असले तरी वास्तविक प्रकाश आणि अंधारात त्याचे मूळ आहे. एक गोष्ट म्हणून, अंधकार एकसंध पदार्थ आहे, जे पदार्थांच्या रूपात सर्व प्रकटीकरणाचे मूळ, आधार किंवा पार्श्वभूमी आहे. त्याच्या मूळ स्थितीत, तो शांत आहे आणि स्वतः संपूर्ण आहे. ते बेशुद्ध, ज्ञानी आणि निर्विघ्न आहे. प्रकाश ही अशी शक्ती आहे जी उत्क्रांतीमधून उत्तीर्ण झालेल्या आणि प्रकटतेच्या पलीकडे किंवा त्याहून अधिक काळ असलेल्या बुद्धिमत्तेतून येते. जेव्हा बुद्धिमत्ता आपली प्रकाश शक्ती बिनशर्त आणि एकसंध पदार्थावर निर्देशित करतात, जे अंधकार आहे, पदार्थ किंवा अंधाराचा तो भाग आणि ज्यावर प्रकाश निर्देशित केला जातो, तेव्हा कार्यशील होतो. क्रियेच्या सुरूवातीस, जे पदार्थ एक होते ते द्वैत होते. कृतीत अंधार किंवा पदार्थ यापुढे पदार्थ नसून तो द्वैत आहे. पदार्थाची किंवा अंधाराची ही द्वैत भावना-द्रव्य म्हणून ओळखली जाते. आत्मा आणि द्रव्य हे एकाच गोष्टीचे दोन विरोध आहेत, जे मूळातले पदार्थ आहेत, परंतु क्रियाशील असतात. ज्या घटकांना अशा प्रकारे स्पिरिट-मॅटर म्हणून विभागले गेले आहे तसेच संपूर्ण प्रकट करणारे आत्मा-पदार्थ त्यांच्यावर आणि त्यांच्या मूळ पालकांचे मूळ आणि त्यांच्या कृती किंवा प्रकटीकरणाचे कारण देखील प्रभावित केले आहे. पदार्थ हा प्रकट होणा mass्या वस्तुमान तसेच संपूर्ण मासातील प्रत्येक अविभाज्य युनिट कणचे मूळ आणि पालक आहे. प्रकाश म्हणजे प्रत्येक युनिटमधील संपूर्ण प्रकटीकरण आणि क्रियेचे कारण तसेच संपूर्णपणे प्रकट होणारे वस्तुमान. जेणेकरून प्रत्येक अविभाज्य युनिटमध्ये तसेच संपूर्ण प्रकट मासमध्ये संपूर्णपणे प्रतिनिधित्व केले जाते: पदार्थ म्हणून मूळ पालक आणि प्रकाश म्हणून कार्य करण्याची शक्ती. स्पिरिट-मॅटर नावाच्या प्रत्येक युनिटमध्ये संभाव्यतः पालक, पदार्थ आणि शक्ती, प्रकाश असतो. पदार्थ अविभाज्य युनिटच्या त्या भागाद्वारे पदार्थाचे प्रतिनिधित्व केले जाते ज्याला द्रव्य म्हणतात आणि प्रकाश त्याच बाजूने किंवा त्याच अविभाज्य युनिटच्या भागाद्वारे आत्मा म्हणतात. सर्व ब्रह्मांड किंवा प्रकटीकरणे बुद्धीच्या प्रकाश शक्तीने अतूट पदार्थ किंवा अंधाराच्या बाहेर प्रकट केली जातात आणि हा प्रकाश त्याच्या प्रकटीकरणाच्या संपूर्ण कालावधीत सतत कार्य करत राहिला जातो. प्रकट होण्याच्या काळादरम्यान प्रकाश जो अंधारात प्रकट होतो तोच ज्याला आपण प्रकाश म्हणतो. जी गोष्ट प्रकट होत आहे ती म्हणजे आपण ज्याला अंधार म्हणतो. प्रकाश आणि अंधकार नेहमी संघर्षात दिसतात आणि संपूर्ण प्रकटीकरणात एकमेकांना स्थान देतात असे दिसते. रात्रंदिवस, जागे होणे आणि झोपणे, जीवन आणि मृत्यू या एकाच गोष्टीच्या विरोधी किंवा उलट बाजू आहेत. काळोख प्रकाशात बदल होईपर्यंत हे विरोध अल्प किंवा दीर्घ कालावधीत वैकल्पिकरित्या कार्य करतात. प्रत्येकजण एक दुसर्‍याला अवांछित वाटतो पण प्रत्येकजण एक गरज आहे. माणसामध्ये त्याच्याकडे अंधकार आणि प्रकाश शक्ती आहे. माणसासाठी इंद्रिय म्हणजे त्याचे अंधकार आणि त्याचे मन त्याचा प्रकाश आहे. परंतु याचा सहसा विचार केला जात नाही. इंद्रियांना मनाला अंधारासारखे वाटते. मनाला इंद्रियां अंधकार आहेत. जे इंद्रियांना सूर्यापासून दिसते असे आहे, आपण सूर्यप्रकाश म्हणतो. मनांना इंद्रिय आणि ज्याला ते प्रकाश म्हणतात त्याप्रमाणे ते अंधकारमय असतात, जेव्हा ते त्याच्या पालकांच्या बुद्धिमत्तेच्या प्रकाश शक्तीने प्रकाशित होते. अंधारात बुडलेले आणि संघर्षात असतानाही सूर्यप्रकाशाची आणि त्यावरील बुद्धिमान समज आपल्यापर्यंत येऊ शकते; तर सूर्यप्रकाशाचे प्रतिबिंब किंवा खर्‍या प्रकाशाचे प्रतीक म्हणून आपण पाहू. अंधारास जागा देते आणि कायमस्वरुपी प्रकाशात बदलले जाते कारण ते समज आणि मनाच्या कृतीतून सुटते.

 

 

रेडिअम म्हणजे काय आणि त्याच्या स्वत: च्या शक्ती आणि शरीराचा नाश न करता निरंतर मोठ्या ऊर्जा बंद करणे आणि त्याच्या महान रेडिओक्टिव्हिटीचे स्रोत काय आहे?

असे मानले जाते की प्रश्नाचे लेखक रेडियमच्या अलीकडील शोधाशी संबंधित वैज्ञानिक विधानांशी परिचित आहेत, जसे की पिचब्लेन्डेमधून काढला जाणे, मॅडम क्युरीने केलेला त्याचा शोध, त्याची प्रकाश शक्ती, इतर शरीरावरच्या त्याच्या कृतीचा परिणाम, त्याचे टंचाई आणि त्याच्या उत्पादनात अडचणी.

रेडियम ही भौतिक गोष्टींची एक भौतिक अवस्था आहे ज्याद्वारे शारिरीकपेक्षा शक्ती आणि पदार्थ अधिक सूक्ष्मपणे प्रकट होतात. रेडियम ही इतर पदार्थाच्या संपर्कात असलेली भौतिक बाब आहे आणि सामान्यत: कल्पित असल्याचा अंदाज लावला जातो. इथर आणि या शक्ती भौतिकपेक्षा अधिक बारीक असलेल्या गोष्टी आहेत आणि भौतिक वस्तू हीरा किंवा हायड्रोजनचे रेणू आहे की नाही यावर भौतिक प्रक्रिया म्हणून ओळखले जाते. जर भौतिक किंवा भौतिक गोष्टींमधून कृती करता येत नाही तर भौतिक गोष्टीमध्ये कोणताही बदल किंवा विघटन होणार नाही. स्थूल पदार्थांद्वारे बारीकसारीक कृती केल्याने "रासायनिक" संयोग आणि सामान्य वापरात वस्तूचे बदल आणि केमिस्ट्सद्वारे केले जाते.

रेडियम ही भौतिक वस्तू आहे जी थेट किंवा सूक्ष्म पदार्थाद्वारे तृतीय घटकाशिवाय आणि सूक्ष्म पदार्थाच्या कृतीतून सुलभतेने बदलल्याशिवाय कार्य केली जाते. इतर भौतिक पदार्थांवर सूक्ष्म पदार्थाद्वारे कार्य केले जाते, परंतु रेडियमपेक्षा कमी प्रमाणात. सामान्यत: अन्य शारीरिक विषयावरील सूक्ष्म कृतीच्या परिणामाचा अंदाज घेण्यायोग्य नसतो कारण रेडियमद्वारे ऑफर केल्या जाणार्‍या सूक्ष्म विषयावर भौतिक पदार्थ संपर्क आणि प्रतिकार देऊ शकत नाही आणि इतर बहुतेक गोष्टी सूक्ष्म विषयाच्या संपर्कात इतके थेट नसतात. रॅडियम. रेडियमचे अनंत आणि अविनाशी कण सर्व गोष्टींमध्ये उपस्थित असतात. परंतु अशाप्रकारे आतापर्यंत पिचब्लेन्डे स्त्रोत असल्याचे दिसते जेथून ते मोठ्या प्रमाणात गोळा केले जाऊ शकते जरी ते थोडेसे असले तरी. जेव्हा रेडियम नावाचे कण एका वस्तुमानात कॉम्पॅक्ट केले जातात, तेव्हा सूक्ष्म पदार्थ थेट आणि त्याद्वारे इंद्रियांना प्रकट होणारी गुणवत्ता आणि सामर्थ्यात कार्य करते.

रेडियमची रेडिओ क्रियाकलाप आताच्या मानल्याप्रमाणे नाही, कारण ती स्वतःच्या शरीराचे कण स्वतः तयार करते किंवा फेकून देते. ज्या रेडियमची रचना केली जाते त्यामध्ये रेडिओ क्रियाकलाप किंवा त्याद्वारे प्रकट होणारी अन्य शक्ती दिली जात नाही. रेडियम एक शक्ती नसून शक्तीचे माध्यम असते. (मॅटर दोनदा आहे आणि वेगवेगळ्या विमानांवर अस्तित्त्वात आहे. प्रत्येक विमानामध्ये जेव्हा ते सक्रिय असते तेव्हा ते सक्रिय असते आणि शक्ती असते तेव्हा ते महत्त्वाचे असते. म्हणून भौतिक द्रव्य हे निष्क्रिय पदार्थ असते आणि शक्ती सक्रिय पदार्थ असते. सूक्ष्म पदार्थ निष्क्रिय सूक्ष्म पदार्थ असते आणि सूक्ष्म जंतुवर दबाव असते. विमान सक्रिय सूक्ष्म द्रव्य आहे.) रेडियम शरीर आहे ज्याद्वारे सूक्ष्म पदार्थ प्रकट होते. रेडियम भौतिक जगाचा विषय आहे; रेडिओ क्रियाकलाप सूक्ष्म जगाची एक सूक्ष्म बाब आहे जी भौतिक रेडियमद्वारे दृश्यमान होते. सूक्ष्म जग आजूबाजूच्या आणि भौतिक जगाच्या आसपास आहे आणि जसजसे त्याचे पदार्थ अधिक चांगले आहे तसतसे हे एक भौतिक शरीरात आणि आतून होते, जसे की विज्ञान म्हणतात की ईथर आत आहे आणि कोरोबर आहे किंवा हे ज्ञात आहे की वीज कार्य करते आणि पाण्यातून. प्रकाश देणा cand्या मेणबत्तीप्रमाणे रेडियम प्रकाश किंवा उर्जा उत्सर्जित करतो. पण मेणबत्त्या विपरीत, प्रकाश देताना ते जळत नाही. एखाद्या जनरेटर किंवा विद्युत ताराप्रमाणे ज्याला उष्णता किंवा प्रकाश किंवा शक्ती निर्माण होते असे दिसते, रेडियम उर्जा तयार करतो किंवा टाकतो असे दिसते; आणि म्हणूनच हे शक्य आहे. परंतु जे प्रकाश किंवा इतर उर्जा निर्माण झाल्यासारखे दिसते आहे ते वायरने दिले नाही. हे ज्ञात आहे की विजेची उर्जा डायनामो किंवा इलेक्ट्रिक वायरमध्ये उद्भवत नाही. हे देखील ज्ञात आहे की उष्णता किंवा प्रकाश किंवा शक्ती म्हणून प्रकट होणारी वीज वायरसह निर्देशित केली जाते. तशाच प्रकारे, रेडिओ-अ‍ॅक्टिव्हिटी म्हणून ओळखली जाणारी ती गुणवत्ता किंवा शक्ती रेडियमच्या माध्यमातून विज्ञानाद्वारे प्रकट केली जाते जी सध्या विज्ञानास अज्ञात आहे. परंतु विद्युत स्त्रोत डायनामो किंवा वायरपेक्षा स्त्रोत रेडियम नसतो. विद्युत उर्जेच्या क्रियेने त्याच्या शरीराचे कण डायनॅमो किंवा इलेक्ट्रिक वायरच्या कणांपेक्षा कमी प्रमाणात वापरल्या जातात आणि बाहेर जाळतात किंवा वापरतात. रेडियमद्वारे प्रकट होणा of्या स्त्रोताचे उद्दीष्ट तेवढेच आहे. दोघेही एकाच स्त्रोतातून आले आहेत. उष्णता, प्रकाश किंवा शक्ती आणि भौतिक रेडियमद्वारे प्रकट होणारे विजेचे प्रदर्शन आणि प्रकाश किंवा रेडिओ-अ‍ॅक्टिव्हिटीमध्ये नव्हे तर भौतिक रेडियमद्वारे प्रकट होणारे फरक. डायनामो, जनरेटर किंवा वायर बनलेले कण रेडियमचे कण सारख्याच गुणवत्तेचे नसतात. सूक्ष्म पदार्थ आणि सूक्ष्म पदार्थांमध्ये कार्य करणारी शक्ती इतर कोणत्याही घटक किंवा मध्यस्थीशिवाय थेट रेडियमवर कार्य करतात. विद्युतीय वायरद्वारे चालू असलेला प्रवाह बॅटरी, मॅग्नेट, जनरेटर, डायनामास, स्टीम आणि इंधन यासारख्या इतर घटकांद्वारे प्रकट होतो. यापैकी कोणत्याही घटकास रेडियमची आवश्यकता नसते कारण ते थेट संपर्कात असते आणि ते स्वतःच सूक्ष्म द्रव्य रेडियमद्वारे किंवा त्याद्वारे प्रकट होऊ देते.

हे ज्ञात आहे की विद्युत प्रवाह वायरमधून जात नाही, परंतु वायरच्या सभोवताल आहे. हे देखील आढळेल की त्याच प्रकारे रेडिओ-क्रियाकलाप रेडियममध्ये नसून रेडियमच्या आसपास किंवा आसपास आहे. इलेक्ट्रीशियनने प्रयत्न केले आणि अद्याप काही मार्ग तयार करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत ज्याद्वारे स्टीम किंवा इंधन किंवा गॅल्व्हॅनिक क्रियेचा उपयोग न करता विद्युत ऊर्जा प्रकट होऊ शकते आणि निर्देशित केली जाऊ शकते. रेडियम हे कसे केले जाऊ शकते हे सूचित करते आणि स्पष्ट करते.

एचडब्ल्यू पर्सीव्हल