द वर्ड फाउंडेशन

पुरुष आणि महिला आणि मुले

हॅरोल्ड डब्ल्यू. पेरिव्हल

 

कॉपीराइट द्वारे 1951 हॅरोल्ड डब्ल्यू. पेरिव्हल

कॉपीराइट द्वारे 1979 The Word Foundation, Inc.

हे पुस्तक पुनरुत्पादित करण्याच्या अधिकारासह किंवा कोणत्याही स्वरूपात त्यातील भागांसह सर्व हक्क राखीव आहेत.

प्रथम मुद्रण, एक्सएनयूएमएक्स
दुसरे मुद्रण, एक्सएनयूएमएक्स
तिसरे मुद्रण, एक्सएनयूएमएक्स
चौथे मुद्रण, एक्सएनयूएमएक्स

ISBN: 978-0-911650-08-2