द वर्ड फाउंडेशन

दगडी बांधकाम आणि त्याचे प्रतीक

च्या प्रकाशात विचार आणि नियोजन

by
हॅरोल्ड डब्ल्यू. पेरिव्हल

The Word Foundation, Inc.
P.O. Box 17510
Rochester, NY 14617
thewordfoundation.org